Oulun ammattikorkeakoulu

Lisämaidon turvallisella vähentämisellä kohti imetyssuositusten toteutumista

Alasaarela Amanda, Yrjänä Jenna, Rainto Satu, Kinisjärvi Marja

18.1.2019
Vastasyntyneet saavat synnytyssairaalassa lisämaitoa imetyksen ohella, mikä on riski täysimetyksen toteutumiselle ja imetyksen jatkumiselle. Lisämaidon antaminen ilman lääketieteellistä syytä on yksi imetysohjauksen suurimmista ongelmakohdista ja merkittävimmistä tekijöistä, jotka hidastavat sitä, ettei imetyssuosituksia saavuteta. Vastasyntyneille sairaalassa aloitetun lisämaidon vähentäminen on usein haastavaa ja perheet tarvitsevat tukea ja ohjausta sen toteuttamiseen. Imetysohjauksessa huomioidaan vastasyntyneelle aloitetun lisämaidon turvallinen vähentäminen ja ohjauksen avulla voidaan tukea ja auttaa perheitä täysimetykseen siirtymisessä.


Sandström Sanna, Keiski-Turunen Annika, Hassila Lea, Aunola Eija, Alahuhta Maija

15.8.2018
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kuvaavat moniammatillista yhteistyötä toimivan asiakaslähtöisyyden edellytyksenä. Moniamm…

Alian Johanna, Makkonen Marjo, Rainto Satu

13.8.2018
The Golden Hour -lapsentahtinen ensi-imetys kertoo vastasyntyneen vaistonvaraisesta toiminnasta syntymän jälkeen. Ensi-imetys to…

Kiviniemi Liisa, Uusitalo Jaana

9.8.2018
Hyvinvointialan pk- ja mikroyritysten keskeinen haaste on pysyä uudistuskykyisinä muuttuvassa toimintaympäristössä. Työntekijöid…

Koski Tuula, Ahvenlampi Sari, Karjalainen Tommi

21.6.2018
Julkaisemalla voi tuoda esille omaa osaamista ja asiantuntijuutta. Videossa tuodaan esille hyvänä käytänteenä julkaisutyöpajatoi…

Hyry Samuli, Kastikainen Jarmo, Vitikka Päivi

20.6.2018
Muiden yritysten tapaan myös maatilayrityksessä omistussuhteiden muutos on toiminnan jatkumisen edellytys jossakin sen elinkaare…

Lehtelä Taina, Rainto Satu, Perälä Minna

18.6.2018
Ammattieettisen osaamisen kehittymisessä on kyse asiantuntijuuden ja ammatillisen kasvun vahvistumisesta. Eettiset periaatteet a…

Happo Iiris, Karjalainen Asko, Perunka Sirpa

15.6.2018
Osaamisperusteisessa koulutuksessa tavoitteena on saada jokaisen opiskelijan osaaminen näkyväksi ja todennetuksi. Olennaista on,…

Eriksson Memmu, Häyrynen Riikka, Myllykangas Kirsi, Päätalo Kati

13.6.2018
Suomessa tehdään vuosittain useita tuhansia polven tekonivelleikkauksia aikuisille. Polven tekonivelleikkauksissa on otettu käyt…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

17.1.2019 ::
HOT – Joustavuutta ja motivaatiota opiskeluun
Lue lisää »
7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »
3.12.2018 ::
Tunnetta peliin – käytännön retoriikkaa opettajille
Lue lisää »
27.11.2018 ::
Opiskelijat kaipaavat parempaa tiedottamista hanketoiminnasta
Lue lisää »
26.11.2018 ::
Mikä digiviihteessä koukuttaa?
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja

15.1.2019 ::
Demola : Global Innovation Engine for Effective Co-Creation
Katso julkaisun tiedot »
15.1.2019 ::
Moodle Virtual Learning Environment (VLE) : teachers' experiences after the first academic year at the Oulu University of Applied Sciences
Katso julkaisun tiedot »
10.1.2019 ::
Latvialaista ystävällisyyttä ja osaamista
Katso julkaisun tiedot »
10.1.2019 ::
Digital open badge-driven learning : competence-based professional development for vocational teachers
Katso julkaisun tiedot »
9.1.2019 ::
Poikien ja miesten tasa-arvoa edistämässä
Katso julkaisun tiedot »