Oulun ammattikorkeakoulu

Verkossa vai kasvokkain? Opintojen ohjaus ja tuutorointi monimuotoryhmässä

Kempas Eija

19.3.2019
Artikkelissa tarkastellaan Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön monimuotokoulutusten opiskelijoille tehdyn kyselyn tuloksia opintojen ohjauksesta ja tuutoroinnista. Verkko-ohjaus ja siinä hyödynnettävät välineet ovat kehittyneet paljon viime vuosina. Kasvokkaisen ohjauksen tarve ei kuitenkaan ole hävinnyt mihinkään vaan sillekin on edelleen oma tärkeä paikkansa.


Saarinen Susanna, Metsävainio Marita

3.9.2018
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014 7§) määrittelee, millainen kielitaito ammattikorkeakoulusta valmistuval…

Järveläinen Titta, Järvi Matti

30.8.2018
Suomalainen maatalous hakee yhä selkeämpää kontaktia kuluttajien kanssa. Suomalaiset tuottajat ovat ylpeitä omasta työstään ja a…

Saastamoinen Mervi, Vähä Tuomo, Ypyä Johanna, Alahuhta Maija, Päätalo Kati

17.8.2018
Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimusluonteiselle opinnäytetyölle. Mikä on toiminnallinen opinnäytetyö ja millainen…

Sandström Sanna, Keiski-Turunen Annika, Hassila Lea, Aunola Eija, Alahuhta Maija

15.8.2018
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kuvaavat moniammatillista yhteistyötä toimivan asiakaslähtöisyyden edellytyksenä. Moniamm…

Alian Johanna, Makkonen Marjo, Rainto Satu

13.8.2018
The Golden Hour -lapsentahtinen ensi-imetys kertoo vastasyntyneen vaistonvaraisesta toiminnasta syntymän jälkeen. Ensi-imetys to…

Kiviniemi Liisa, Uusitalo Jaana

9.8.2018
Hyvinvointialan pk- ja mikroyritysten keskeinen haaste on pysyä uudistuskykyisinä muuttuvassa toimintaympäristössä. Työntekijöid…

Koski Tuula, Ahvenlampi Sari, Karjalainen Tommi

21.6.2018
Julkaisemalla voi tuoda esille omaa osaamista ja asiantuntijuutta. Videossa tuodaan esille hyvänä käytänteenä julkaisutyöpajatoi…

Hyry Samuli, Kastikainen Jarmo, Vitikka Päivi

20.6.2018
Muiden yritysten tapaan myös maatilayrityksessä omistussuhteiden muutos on toiminnan jatkumisen edellytys jossakin sen elinkaare…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

12.3.2019 ::
Mihin tarvitsemme yhteentoimivuutta ja yhteistyötä?
Lue lisää »
5.2.2019 ::
Rehellisyys tutkimustyössä
Lue lisää »
17.1.2019 ::
HOT – Joustavuutta ja motivaatiota opiskeluun
Lue lisää »
7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »
3.12.2018 ::
Tunnetta peliin – käytännön retoriikkaa opettajille
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »