Oulun ammattikorkeakoulu

Tehoja pohjoiseen rehuntuotantoon – Tarkista nurmen kaliumtalous

Lämsä Tiina, Suomela Raija

8.11.2018
Pohjois-Suomi elää nurmesta – ja nurmi elää mitä suurimmissa määrin kaliumista. On erittäin selvää, että pääravinteena kalium on merkittävä nurmen sadon muodostumisen ja määrän kannalta, mutta millainen kaliumlannoitustarve todella on ja millaisia ovat nurmen kaliumlannoituskäytännöt Pohjois-Suomen maalajeilla? OmaNauta-hankkeessa tehtiin selvitys eloperäisten ja karkeiden kivennäismaiden reservikaliumtilastoista ja turvemaiden lannoituskäytännöistä Pohjois-Suomessa. Tuloksissa yllättivät reservikaliumpitoisuuksien suuret vaihtelut kaikilla vertailun maalajeilla. Eloperäisten peltojen kaliumlannoituksen puutteista saatiin viitteitä nurmituloksista, joissa rehun kaliumpitoisuudet saattoivat olla kaliumlannoituksesta huolimatta matalia.


Haapaniemi Niina, Koivisto Kaisa

11.5.2018
Persoonallisuuden epävakaus on ihmisen toiminta- ja työkykyyn laaja-alaisesti vaikuttava häiriö. Useilla asiakasryhmään kuuluvis…

Närhi Kaarina, Saarinen Susanna, Siipola Pirjo

9.5.2018
Valtti-toiminnan tavoitteena on tukea korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä ja työelämään siirtymistä sekä ennaltaehkäi…

Koukkari Marja, Junkkari Maarit

7.5.2018
Pedagoginen osaaminen on pääomaa, joka kertaantuu keskustelun ja tekemisen myötä ja on samalla voimavara työhyvinvoinnin edistäm…

Karhunen Kaija, Pellikainen Elsi

4.5.2018
Maatalouden aiheuttama ravinnehuuhtouma on merkittävä vesistöjen kuormittaja ja rehevöittäjä. Ravinnetaselaskelmien mukaan ravin…

Alatalo Sari, Vuorela Taina, Oikarinen Eeva-Liisa, Aro Päivi, Törmänen Miia

2.5.2018
How can humour be incorporated into business? A playful attitude and atmosphere in general have a positive influence on work eng…

Nurmela Jasmin, Haapalehto Krista, Perälä Minna, Rainto Satu

30.4.2018
Akupunktiohoito ja sen onnistunut ohjaus voivat parhaimmillaan vaikuttaa positiivisen synnytyskokemuksen muodostumiseen. Synnyty…

Kontio Piia, Lappalainen Minja, Rainto Satu

20.4.2018
Seksuaalinen häirintä on yleinen ilmiö ammattikoululaisten keskuudessa. Häirinnälle altistuvat erityisesti naiset, muunsukupuoli…

Virkkula Outi, Aro Päivi, Karlström Jukka, Mikkonen Ilkka

18.4.2018
Alueiden kehittäminen on muutostilassa. Vastuuta on avattu julkiselta sektorilta aluetoimijoille. Puhutaan paikallisesta hallinn…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

12.11.2018 ::
Uusia oppimisympäristöjä katsastamassa Tartossa
Lue lisää »
9.11.2018 ::
Digiohjaus laajentaa ohjauksen saatavuutta
Lue lisää »
5.10.2018 ::
Involving Oulu UAS students in incoming staff mobility
Lue lisää »
2.10.2018 ::
Ensimetrit maahanmuuttajaryhmän koulutuksessa
Lue lisää »
21.9.2018 ::
Marketing Potential of a New Ingredient – Arctic Berry Wax – for Natural and Organic Cosmetics Industry
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja

12.11.2018 ::
Team teaching strengthens professional growth
Katso julkaisun tiedot »
12.11.2018 ::
Linja-autoyritys voi hyödyntää digitaalisuutta monella tapaa
Katso julkaisun tiedot »
9.11.2018 ::
Tehoja pohjoiseen rehuntuotantoon : tarkista nurmen kaliumtalous
Katso julkaisun tiedot »
8.11.2018 ::
Saavutettavat verkkosivut ikäihmisille
Katso julkaisun tiedot »
8.11.2018 ::
Ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja heidän omaistensa kokemuksia lääkeautomaatista lääkehoidon tukena
Katso julkaisun tiedot »