Oulun ammattikorkeakoulu

Verkossa vai kasvokkain? Opintojen ohjaus ja tuutorointi monimuotoryhmässä

Kempas Eija

19.3.2019
Artikkelissa tarkastellaan Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön monimuotokoulutusten opiskelijoille tehdyn kyselyn tuloksia opintojen ohjauksesta ja tuutoroinnista. Verkko-ohjaus ja siinä hyödynnettävät välineet ovat kehittyneet paljon viime vuosina. Kasvokkaisen ohjauksen tarve ei kuitenkaan ole hävinnyt mihinkään vaan sillekin on edelleen oma tärkeä paikkansa.


Lehtelä Taina, Rainto Satu, Perälä Minna

18.6.2018
Ammattieettisen osaamisen kehittymisessä on kyse asiantuntijuuden ja ammatillisen kasvun vahvistumisesta. Eettiset periaatteet a…

Happo Iiris, Karjalainen Asko, Perunka Sirpa

15.6.2018
Osaamisperusteisessa koulutuksessa tavoitteena on saada jokaisen opiskelijan osaaminen näkyväksi ja todennetuksi. Olennaista on,…

Eriksson Memmu, Häyrynen Riikka, Myllykangas Kirsi, Päätalo Kati

13.6.2018
Suomessa tehdään vuosittain useita tuhansia polven tekonivelleikkauksia aikuisille. Polven tekonivelleikkauksissa on otettu käyt…

Luukkonen Pekka, Tötterström Jouko

11.6.2018
Suomalaisuutta, suomalaista musiikkia ja Suomen historiaa käsittelevää kirjallisuutta sekä arkistoja tutkimalla tehtiin taustaty…

Rusanen Tiina, Tauriainen Tiia-Mariia

8.6.2018
Tutkimme ammatillisiksi opettajiksi opiskelevien kokemuksia osaamisperusteisesta opiskelusta. Uudenlaisen opiskelutavan sisäistä…

Heinikoski Mari, Koivisto Kaisa

6.6.2018
Valtioneuvosto teki 21.1.2010 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämisestä. Kehi…

Hautala Eija, Kangas Eeva

4.6.2018
SoteYBoost – soteyrittäjän boosteri -hankkeessa kokeiltiin vuosina 2016–2017, miten palvelumuotoilu soveltuu sosiaali- ja tervey…

Järveläinen Titta, Suomela Raija, Leppävuori Heikki, Pesola Tuomo

1.6.2018
Havainnot kasvustosta ja maaperästä ovat tärkeitä apuvälineitä viljelykäytäntöjen onnistumisen seurannassa. Maaperää tarkastelem…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

12.3.2019 ::
Mihin tarvitsemme yhteentoimivuutta ja yhteistyötä?
Lue lisää »
5.2.2019 ::
Rehellisyys tutkimustyössä
Lue lisää »
17.1.2019 ::
HOT – Joustavuutta ja motivaatiota opiskeluun
Lue lisää »
7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »
3.12.2018 ::
Tunnetta peliin – käytännön retoriikkaa opettajille
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »