Oulun ammattikorkeakoulu

Iltapäivälehtien viihdemyllyssä pyörii kierrätysmateriaali

Korkala Antti, Palokangas Teemu

24.5.2019
Journalismia kritisoidaan viihteellistymisestä, mutta varsinaista viihdejournalismia on tutkittu varsin vähän. Viestinnän opinnäytetutkielmassa tarkasteltiin, mitä viihdeuutiset oikeastaan pitävät sisällään. Tutkimuksen aineistona oli yhteensä 339 Iltalehden ja Ilta-Sanomien verkkosivuilla julkaistua viihdeuutista.


Manninen Minna, Ojala Anna-Maria, Roivainen Petri

24.9.2018
Kun sosiaali- ja terveysministeriö päivitti asetusta kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edell…

Jokinen Kirsi, Niilekselä Eliisa

20.9.2018
Mahdollistava Koti on kuntoutuksen oppimisympäristö, jota myös yritykset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää testaus- ja kehitt…

Saarinen Susanna, Metsävainio Marita

3.9.2018
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014 7§) määrittelee, millainen kielitaito ammattikorkeakoulusta valmistuval…

Järveläinen Titta, Järvi Matti

30.8.2018
Suomalainen maatalous hakee yhä selkeämpää kontaktia kuluttajien kanssa. Suomalaiset tuottajat ovat ylpeitä omasta työstään ja a…

Saastamoinen Mervi, Vähä Tuomo, Ypyä Johanna, Alahuhta Maija, Päätalo Kati

17.8.2018
Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimusluonteiselle opinnäytetyölle. Mikä on toiminnallinen opinnäytetyö ja millainen…

Sandström Sanna, Keiski-Turunen Annika, Hassila Lea, Aunola Eija, Alahuhta Maija

15.8.2018
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kuvaavat moniammatillista yhteistyötä toimivan asiakaslähtöisyyden edellytyksenä. Moniamm…

Alian Johanna, Makkonen Marjo, Rainto Satu

13.8.2018
The Golden Hour -lapsentahtinen ensi-imetys kertoo vastasyntyneen vaistonvaraisesta toiminnasta syntymän jälkeen. Ensi-imetys to…

Kiviniemi Liisa, Uusitalo Jaana

9.8.2018
Hyvinvointialan pk- ja mikroyritysten keskeinen haaste on pysyä uudistuskykyisinä muuttuvassa toimintaympäristössä. Työntekijöid…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

21.5.2019 ::
“Meeting new people and sharing ideas” was the best thing in ITSEW
Lue lisää »
26.4.2019 ::
Irti öljystä – sikatilan lämmitysjärjestelmä nykyaikaan
Lue lisää »
9.4.2019 ::
Horisontti 2020 -hankkeen valmistelu brittityyliin
Lue lisää »
12.3.2019 ::
Mihin tarvitsemme yhteentoimivuutta ja yhteistyötä?
Lue lisää »
5.2.2019 ::
Rehellisyys tutkimustyössä
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »