Oulun ammattikorkeakoulu

Kaikki artikkelit

 • 3.7.2020
  Nuorten kokema kiusaaminen sosiaalisessa mediassa
  Sosiaalinen media on tullut osaksi arkipäiväämme teknologian ja älypuhelinten kehittymisen ja yleistymisen myötä. Kiusaamiseen on syntynyt myös uusia tapoja ja se tapahtuu yhä lisääntyvässä määrin verkossa. Some madaltaa kynnystä kiusaamiselle ja kos…
 • 1.7.2020
  Vaikuttavuuden todentaminen maaseudun kehittämisessä
  Maaseudun kehittämistä tuetaan Suomessa EU-hankkeilla miljardeilla euroilla yhden ohjelmakauden aikana. Hankkeiden vaikuttavuutta, pitkäkestoisia vaikutuksia, maaseudun muutokseen on haastavaa arvioida. Maaseudun kehittymiseen vaikuttaa moni muukin a…
 • 30.6.2020
  Kotisairaanhoidon hoitajista suurin osa joutuu kohtaamaan työpaikkaväkivaltaa
  Hoitoalalla työskentelevät kokevat työssään uhkaavia tilanteita ja väkivaltaa. Kotisairaanhoidon työolosuhteet poikkeavat muista hoitoalan työpaikoista, koska hoitaja työskentelee pääasiassa yksin toisen ihmisen kotona. Väkivallan tekijä voi olla asi…
 • 29.6.2020
  Sosiaali- ja terveysalan opettajan yhteisöllisen digioppimisen osaaminen
  Opettajan osaaminen vaikuttaa merkittävästi koulutuksessa tuotetun osaamisen tasoon. Pedagogiset ratkaisut, rooli ja toiminta digitaalisessa oppimisympäristössä joko edistävät tai estävät yhteisöllistä oppimista. Sosiaali- ja terveysalan opettajien d…
 • 26.6.2020
  Työterveyshoitaja, mistä löydät tieteellistä tietoa työsi tueksi?
  Terveydenhuollon toiminnan tulee terveydenhuoltolain mukaisesti perustua tieteelliseen näyttöön. Päivittäisessä työterveyshuollon työssä tapahtuvan päätöksenteon tueksi tarvitaan tiivistettyä ja helposti löydettävää näyttöön perustuvaa tutkimustietoa…
 • 25.6.2020
  Developing smarter district heating in Kuusamo
  Combined heat and power production (CHP) has been an energy efficient and environmentally friendly way to produce district heating in Finland for decades. However, as the renewable energy production, especially wind power, has affected the power mark…
 • 23.6.2020
  Sosioekonomisen aseman yhteys lapsiperheiden hyvinvointiin ja terveyteen
  Sosioekonomisella asemalla tarkoitetaan hyvinvoinnin aineellisia ulottuvuuksia ja aineellisten voimavarojen hankkimiseen tarvittavia edellytyksiä. Aineellisiin voimavaroihin luetaan muun muassa tulot, omaisuus ja asumistaso. Niiden hankkimiseen liitt…
 • 22.6.2020
  Kaasua tankkiin – ilmaston ja lompakon kannalta järkevä polttoaine on jäämässä sähkön jalkoihin
  Artikkelissa perehdytään biokaasun liikennekäyttöön Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä kuvaillaan bensiini- tai dieselkäyttöisen ajoneuvon muuntamista kaasukäyttöiseksi. Lisäksi pohditaan kaasuautoilun haasteita, joita EU-lainsäädäntökin aiheutta…
 • 18.6.2020
  Portfolioanalyysin hyödyntäminen julkisen hankintatoimen kehittämisessä
  Kehittynyt hankintatoiminta luo aidosti arvoa lopputuotteeseen. Toimitusketjun hallinta ja johtaminen (SCM) käsittää materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen suunnittelun, ohjauksen ja johtamisen. Ilman kaikkien osien ohjaamista ja suunnittelua arvoa ei…
 • 17.6.2020
  Nuuskan käyttö on yleistymässä ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa
  Suun terveys on yksi elämänlaatuun ja yleisterveyteen vaikuttavista asioista. Tupakkatuotteiden käyttö on yleistä ammattikorkeakoululaisilla ja tutkimusten mukaan nuuskan käyttäjien määrä on kasvanut. Nuuskan käyttäjillä suun terveyteen vaikuttavat u…
 • 15.6.2020
  Kasvatusneuvonta on tärkeä osa terveydenhoitajan työtä
  Perheiden kasvatushaasteisiin on tärkeää pystyä vastaamaan neuvolassa, jotta vältyttäisiin myöhemmiltä ongelmilta lapsen kasvaessa. Terveydenhoitajalta vaaditaan osaamista kasvatusneuvontaan. Mistä terveydenhoitajat saavat tarvittavan osaamisen? Olet…
 • 12.6.2020
  Kansainväliset opinnot onnistuvat nykyään jopa kotisohvalta käsin
  Kansainvälinen projektityöskentely tukee opiskelijan ammatillista kasvua ja tutustuttaa hänet eri kulttuureihin. Kotikansainvälistyminen tarkoittaa mahdollisuutta työskennellä kansainvälisesti kotoa käsin. Opiskelija voi saavuttaa monikulttuurisen yh…
 • 10.6.2020
  Säteilyturvallisuuskoulutuksella vastataan lain asettamiin osaamisvaatimuksiin
  Lähes kaikki terveysalan ammattilaiset ohjaavat potilaita säteilytutkimuksiin, altistuvat itse työssään säteilylle tai käyttävät säteilyä työssään. Säteilyn käyttöä ohjaa vahva lainsäädäntö ja säteilylle työssään altistuville tai säteilyä työssään kä…
 • 8.6.2020
  Yrittäjyyden varhaisen vaiheen opinnoille on tarvetta korkeakouluopinnoissa
  Yrittäjyyden kenttä on moninaistunut ja yksinyrittäjien määrä kasvanut 2010-luvulla. Korkeakouluopiskelijoille on tarjolla runsaasti yrittäjyysopintoja ja erilaisia toiminnallisuuksia, mutta edelleen vain pieni osa opiskelijoista toimii yrittäjänä va…
 • 5.6.2020
  Vanhempien kokemukset lähtökohtana kehitettäessä perhelähtöistä moniammatillista kuntoutusta
  Onnistunut perhelähtöinen kuntoutus perustuu moniammatillisen asiantuntijatiimin yhteistyön taidonnäytteeseen. Vanhemmat toimivat parhaina perhelähtöisyyden toteutumisen asiantuntijoina. On tärkeä mahdollistaa heidän osallisuutensa lapsensa hoitoon j…
 • 3.6.2020
  Käyttäjäkokemus on ohjelmiston tärkein ominaisuus
  Käyttäjäkokemus on ohjelmistojen käyttöönoton ja ostamisen kannalta keskeinen tekijä. Jos käyttäjäkokemus on hyvä, käyttäjä on tyytyväinen ja palaa käyttämään tuotetta. Tällöin hän sitoutuu tuotteen käyttöön, voi laajentaa sitä ja kertoa positiivisis…
 • 1.6.2020
  Mitä näöntutkimuksessa tapahtuu?
  Yhä useampi ihminen haluaa tutkituttaa näkönsä ja varaa ajan näöntutkimukseen. Näöntutkimuksessa tutkitaan näön monia osa-alueita eri testien avulla. Asiakkaalle testit voivat näyttää yksinkertaisilta, mutta niiden taustalla on paljon teoriaa, ajatus…
 • 29.5.2020
  Ensihoitaja tarvitsee työssään hyvää fyysistä kuntoa
  Ensihoitaja tarvitsee työssään hyvää fyysistä kuntoa. Pohdintaan on noussut myös tarve ensihoitajien fyysisen työkyvyn testaukseen ja arviointiin. Ensihoitajat tiedostavat työnsä fyysiset vaatimukset ja valtaosin huolehtivat hyvin fyysisen työ- ja to…
 • 27.5.2020
  Ionisoiva säteily ja kaihi – tietoa säteilytyöntekijöille
  Ionisoivalla säteilyllä on riittävästi energiaa irrottamaan säteilyn kohteeksi joutuvan aineen atomeista elektroneja tai rikkomaan aineen molekyylejä. Radioaktiiviset aineet lähettävät ja röntgenlaitteet tuottavat ionisoivaa säteilyä, joka lisää risk…
 • 25.5.2020
  Ikätasoinen seksuaalikasvatus on lapsen turva
  Media tuo seksin ja seksuaalisuuden helposti myös varhaiskasvatusikäisten lasten ulottuville. Lähes puolet varhaiskasvatuksen henkilökunnasta kertoo nähneensä lapsen tekevän sellaisiin asioihin liittyviä seksuaalisia tekoja, joita lapsen ei olisi pit…
« Edelliset Seuraavat »