Oulun ammattikorkeakoulu

Kaikki artikkelit

 • 21.10.2019
  Koulutusvalinnat vaikuttavat yhä sukupuolten tasa-arvoon – opettajien ja ohjaajien tuki nuorille on tärkeää
  Koulutuksella on merkittävä vaikutus sekä naisten että miesten asemaan työmarkkinoilla, työuraan, palkkaukseen ja muihin elämään kiinteästi kytkeytyviin asioihin. Koulutuksellinen eriytyminen eli sukupuolen mukainen segregaatio tarkoittaa koulutuskon…
 • 18.10.2019
  Kaatumisten ehkäisy -tapahtumilla turvallisuutta kotona asuville ikääntyneille
  Tutkimusten mukaan yli 65-vuotiaista joka kolmas ja yli 80-vuotiaista joka toinen kaatuu vähintään kerran vuodessa. 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille tapahtui vuosien 2013‒2015 keskiarvon mukaan noin 30 000 sairaalahoitoa vaativaa kaatumistapaturmaa.…
 • 16.10.2019
  Perhelähtöinen imetysohjaus tukee imetysmyönteisyyttä
  Imetyksen tukeminen on terveyden edistämistä parhaimmillaan ja se lisää kokonaisvaltaisesti koko perheen terveyttä. Lasta odottavat perheet tarvitsevat tietoa, ohjausta ja tukea vastasyntyneen ja imeväisen ravitsemukseen liittyen. Kansallinen imetyso…
 • 7.10.2019
  Synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen
  Synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen voi olla haasteellista. Arvion mukaan tapauksista tunnistetaan ja hoidetaan asianmukaisesti vain 20‒40 %. Yleisesti ajatellaan, että sairastunut on äiti, mutta myös isät voivat sairastua. Hoitamattomana…
 • 4.10.2019
  Kiertotalouden edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla
  Kiertotaloudessa raaka-aineet, komponentit ja tuotteet pysyvät mahdollisimman pitkään käytössä ja niiden arvo pyritään pitämään mahdollisimman korkeana. Tuotantoprosessit, tuotteet ja niiden käyttö suunnitellaan niin, että hukkaa ja jätettä ei synny,…
 • 2.10.2019
  Näkökulmia virsilaulun opettamisen tarpeellisuudesta nykypäivänä
  Virsien käyttö osana peruskoulun arkea puhututtaa. Keväällä 2019 valmistuneessa opinnäytetyössä selvitettiin, millaisia mahdollisuuksia vuoden 2014 peruskoulun opetussuunnitelman perusteet antaa virsikasvatuksen toteuttamiseen nykypäivän peruskouluis…
 • 30.9.2019
  Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa
  Miten osaamisperustaisuutta toteutetaan korkeakouluissa eri puolilla Suomea? KOPE-hanke etsi erilaisia osaamisperustaisuuden käytäntöjä korkeakouluista, joiden kautta voimme kehittää ja jakaa ymmärrystä osaamisperustaisuudesta. Julkaisun artikkelit t…
 • 23.9.2019
  Internetin pilvipalveluiden tietoturvasta ja tietosuojasta
  Artikkelissa kuvataan internetin pilvipalveluiden käyttöön liittyviä tyypillisiä riskejä. Erilaisia tietoteknisiä toimintoja ja -palveluita on ollut mahdollista ulkoistaa internetiin jo pitkään ja epäonnistuneista hankinnoista ja tietoturva- ja tieto…
 • 18.9.2019
  Kokemuksia kansainvälisistä yhteistyöprojekteista osana tekniikan opetusta
  Kansainväliset yhteistyöprojektit kasvattavat opiskelijoita tulevan työuran kannalta merkittävästi. Muutaman kuukauden aikana projektityöskentelytaidot kehittyvät ja tyypilliset kommunikointihaasteet opitaan voittamaan käytännön kautta. Tekniikkaan l…
 • 16.9.2019
  Toipuminen näkyväksi mielenterveystyössä INSPIRE-mittarin avulla
  Kokemus henkilökohtaisesta toipumisesta on merkittävää toivuttaessa mielenterveyssairauksista, vaikka oireita olisikin vielä jäljellä. Potilaan osallisuuden kokemus on yksi toipumisen avainasioista. Sitä edistävät ammattilaisten kumppanuustaidot ja a…
 • 10.9.2019
  Japani tulee tutuksi populaarikulttuurin kautta
  Japani esiintyy länsimaisessa julkisessa keskustelussa usein outona ja erilaisena, ja japanilaisuuden erilaisuudella korostetaan länsimaiden näennäistä normaaliutta. Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyötutkimus kuitenkin osoittaa, että japanilaises…
 • 9.9.2019
  Creating New Innovation Services for Underground Labs in the Baltic Sea Region via Service Design: Part 1: Exploration
  The well-known geophysical conditions and easily accessible underground facilities are among the reasons why e.g. geo-measurement companies are interested in conducting their testing in Underground Labs (ULs). Other possible uses for ULs in the Balti…
 • 6.9.2019
  Keys for successful English-medium instruction in the Finnish-medium Degree Program in Business Information Systems
  To promote internationalization and to enable student exchange in the Finnish-medium Degree Program in Business Information Systems (BIS), the second academic year is studied in English. The arrangements of English-medium studies are based on skilled…
 • 26.8.2019
  Potilaiden käsihygienian toteutuminen eräässä sairaalassa
  Käsihygienia on merkittävä potilasturvallisuuteen vaikuttava tekijä, sillä suurin osa hoitoon liittyvistä infektioista leviää käsien välityksellä. Tartuntojen ehkäisemiseksi on tärkeää, että terveydenhuollon henkilökunta, potilaat ja omaiset toteutta…
 • 19.8.2019
  Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneet medianomit työllistyvät erinomaisesti
  Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneiden medianomien työllisyysaste on todella hyvä. Tämä selviää Oamkin viestinnän tutkinto-ohjelman tekemästä tuoreesta työllistymiskyselystä. Merkittävää oman urakehityksen kannalta on valmistuneiden mielestä omie…
 • 28.6.2019
  Oral Health Promotion
  Nowadays health promotion plays an important role in health care ideology and implementation. Individuals' commitments and decisions relate to their health and wellbeing. The general awareness of healthiness has positive impacts also on young people'…
 • 27.6.2019
  Practical guide to screen printing in printed electronics
  This practical guide to screen printing explains the basics of table top screen printing in printed electronics. It shows how to print electronics with table top screen printing method and provides practical guidelines for learning the basics of mult…
 • 27.6.2019
  Äidinmaidon lypsäminen loppuraskaudessa tukee imetyksen ensihetkiä
  Äidinmaidon lypsämisellä loppuraskaudessa eli päivittäisellä rintojen käsinlypsyllä 36–37 raskausviikosta lähtien on selkeä yhteys kokemukseen onnistuneesta imetyksestä. Siitä hyötyvät sekä äidit että vauvat. Äidinmaidon lypsäminen loppuraskaudessa v…
 • 26.6.2019
  Anestesia- ja savukaasujen hallinta leikkaussaleissa
  Kohdepoistojärjestelmät ovat yleisesti käytössä erilaisissa teollisuuden prosesseissa, joissa työntekijöitä on tarpeen suojella prosessissa syntyviltä ilman epäpuhtauksilta. Sairaaloiden leikkausoperaatioissa syntyvien epäpuhtauspäästöjen terveysvaik…
 • 25.6.2019
  Hevosavusteisissa luontovoimapalveluissa on potentiaalia
  Hevosen herkkyyttä ammattitaitoisesti hyödyntämällä voidaan tarjota voimaannuttavia ja virkistäviä Green Care -palveluita kaikenlaisille asiakkaille. Tällaisia hevosavusteisia luontovoimapalveluita tarjoavien palveluntuottajien kirjo on laaja. Yhteis…
« Edelliset Seuraavat »