Oulun ammattikorkeakoulu

Kaikki artikkelit

 • 10.9.2019
  Japani tulee tutuksi populaarikulttuurin kautta
  Japani esiintyy länsimaisessa julkisessa keskustelussa usein outona ja erilaisena, ja japanilaisuuden erilaisuudella korostetaan länsimaiden näennäistä normaaliutta. Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyötutkimus kuitenkin osoittaa, että japanilaises…
 • 9.9.2019
  Creating New Innovation Services for Underground Labs in the Baltic Sea Region via Service Design: Part 1: Exploration
  The well-known geophysical conditions and easily accessible underground facilities are among the reasons why e.g. geo-measurement companies are interested in conducting their testing in Underground Labs (ULs). Other possible uses for ULs in the Balti…
 • 6.9.2019
  Keys for successful English-medium instruction in the Finnish-medium Degree Program in Business Information Systems
  To promote internationalization and to enable student exchange in the Finnish-medium Degree Program in Business Information Systems (BIS), the second academic year is studied in English. The arrangements of English-medium studies are based on skilled…
 • 26.8.2019
  Potilaiden käsihygienian toteutuminen eräässä sairaalassa
  Käsihygienia on merkittävä potilasturvallisuuteen vaikuttava tekijä, sillä suurin osa hoitoon liittyvistä infektioista leviää käsien välityksellä. Tartuntojen ehkäisemiseksi on tärkeää, että terveydenhuollon henkilökunta, potilaat ja omaiset toteutta…
 • 19.8.2019
  Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneet medianomit työllistyvät erinomaisesti
  Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneiden medianomien työllisyysaste on todella hyvä. Tämä selviää Oamkin viestinnän tutkinto-ohjelman tekemästä tuoreesta työllistymiskyselystä. Merkittävää oman urakehityksen kannalta on valmistuneiden mielestä omie…
 • 28.6.2019
  Oral Health Promotion
  Nowadays health promotion plays an important role in health care ideology and implementation. Individuals' commitments and decisions relate to their health and wellbeing. The general awareness of healthiness has positive impacts also on young people'…
 • 27.6.2019
  Practical guide to screen printing in printed electronics
  This practical guide to screen printing explains the basics of table top screen printing in printed electronics. It shows how to print electronics with table top screen printing method and provides practical guidelines for learning the basics of mult…
 • 27.6.2019
  Äidinmaidon lypsäminen loppuraskaudessa tukee imetyksen ensihetkiä
  Äidinmaidon lypsämisellä loppuraskaudessa eli päivittäisellä rintojen käsinlypsyllä 36–37 raskausviikosta lähtien on selkeä yhteys kokemukseen onnistuneesta imetyksestä. Siitä hyötyvät sekä äidit että vauvat. Äidinmaidon lypsäminen loppuraskaudessa v…
 • 26.6.2019
  Anestesia- ja savukaasujen hallinta leikkaussaleissa
  Kohdepoistojärjestelmät ovat yleisesti käytössä erilaisissa teollisuuden prosesseissa, joissa työntekijöitä on tarpeen suojella prosessissa syntyviltä ilman epäpuhtauksilta. Sairaaloiden leikkausoperaatioissa syntyvien epäpuhtauspäästöjen terveysvaik…
 • 25.6.2019
  Hevosavusteisissa luontovoimapalveluissa on potentiaalia
  Hevosen herkkyyttä ammattitaitoisesti hyödyntämällä voidaan tarjota voimaannuttavia ja virkistäviä Green Care -palveluita kaikenlaisille asiakkaille. Tällaisia hevosavusteisia luontovoimapalveluita tarjoavien palveluntuottajien kirjo on laaja. Yhteis…
 • 24.6.2019
  Hyperspektrikuvaaminen pintavesien laadun mittaamisessa
  Järviin ja veden laatuun liittyvän tiedon kysyntä lisääntyy jatkuvasti sekä ympäristöalan ammattilaisten että vesistöjä vapaa-ajallaan käyttävien piirissä. Manuaaliseen näytteenottoon perustuvien laboratorioanalyysien rinnalle etsitään jatkuvasti uu…
 • 20.6.2019
  Ajoneuvokatsastajien koulutus digiaikaan
  Keväällä 2017 käynnistyi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen rahoittama Ajoneuvon testausosaajan ja tarkastajan oppimisympäristö (Autokoulu) -hanke. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) konetekniikan osasto asetti tavoitteeksi…
 • 19.6.2019
  IoT:n mahdollisuudet koulutusorganisaatioissa
  IoT (Internet of Things, teollinen internet) täyttää vuonna 2019 pyöreitä vuosia, sillä käsite syntyi tasan 20 vuotta sitten. Komean iän saavuttamisesta huolimatta IoT on vielä kehityksensä alkutaipaleella. Käsitteeseen liittyy paljon hypeä ja se ymm…
 • 18.6.2019
  Työelämälähtöisen koulutuksen oppimisverkosto – IoTTi
  Yritysten kasvavat tarpeet asettavat korkeakouluille uusia kehittymishaasteita. Suomessa ei ole sellaista korkeakoulujen välistä yhteistyöverkostoa, joka pystyisi vastaamaan tehokkaasti ja joustavasti erilaisiin elinkeinoelämän tarpeisiin. Euroopan s…
 • 17.6.2019
  Korkeakoulujen välinen IoT-yhteistyöverkosto
  Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa IoTTi-hankkeessa luodaan oppimisverkosto ja siihen sisältyvä uudenlainen tarvelähtöinen työelämäkoulutuksen malli. Hankkeessa kehitetty tekninen IoT-yhteistyöverkosto (Internet of Things) tarjoaa kaikille verko…
 • 14.6.2019
  Basics of screen printing for printable and flexible electronics
  Screen printing is a common technique in printing electronic components. Materials like conductive inks and substrates enable a new approach to product development and manufacturing. Operators' role in the printing process is significant for the desi…
 • 12.6.2019
  Ympäristö- ja elämäntapatekijät lasten ylipainon aiheuttajana
  Ylipainoisten ja lihavien lasten prosentuaalinen osuus on viime vuosikymmenien aikana lisääntynyt globaalisti. Yli 12-vuotiaista lapsista joka neljäs poika ja joka viides tyttö on ylipainoinen. Ylipainon ja lihavuuden yleistymiseen ovat vaikuttaneet …
 • 10.6.2019
  Hyvinvointituotteen digitaalisen järjestelmän rakentaminen monialaisessa tiimissä
  Nucu-alustat auttavat vauvoja ja pieniä lapsia rauhoittumaan sekä nukkumaan paremmin. Alustat tuottavat kuulo- ja tuntoaistimuksia. Esimerkiksi yhtenä äänimaailmana käytetään äidin sykettä. Idea on hioutunut prototyypistä valmiiksi tuotteeksi yhteist…
 • 7.6.2019
  Balanced and sustainable economic development – the innovation collaboration in the Arctic
  The Arctic and other peripheral regions are continuously challenged by the global megatrend of urbanization. The viability of these northern regions requires intentional actions and decisions. The existing economic policies resort to the exploitation…
 • 5.6.2019
  Aitojohtajuus on johtamista aidosti
  Johtajuus tai sen puute on suosittu puheenaihe niin kahvipöydissä kuin neuvotteluhuoneissa. Länsimaissa johtajuus, sen määritteleminen ja tutkiminen sekä kehittäminen on työllistänyt tutkijoita aina teollisesta vallankumouksesta 1800-luvun alkupuolel…
« Edelliset Seuraavat »