Oulun ammattikorkeakoulu

Viimeisimmät julkaisut

 • 18.1.2019
  Lisämaidon turvallisella vähentämisellä kohti imetyssuositusten toteutumista
  Vastasyntyneet saavat synnytyssairaalassa lisämaitoa imetyksen ohella, mikä on riski täysimetyksen toteutumiselle ja imetyksen jatkumiselle. Lisämaidon antaminen ilman lääketieteellistä syytä on yksi imetysohjauksen suurimmista ongelmakohdista ja mer…
 • 14.1.2019
  Matkailijan silmän terveys
  Matkan aikana kukaan ei halua törmätä ikäviin, terveydellisiin yllätyksiin. Harmittomilta vaikuttavat asiat, kuten lentokoneessa matkustaminen saattavat olla aiheuttamassa esimerkiksi silmätulehduksen. Pienillä teoilla voi välttää suuretkin vaivat, k…
 • 7.12.2018
  Sairaanhoitajan osaamisen arvioinnin kehittäminen
  Sairaanhoitajien osaaminen ja työmenetelmät uudistuvat. Muutosten myötä on tärkeää kehittää sairaanhoitajien koulutuksen aikaisia ohjaus- ja arviointimenetelmiä yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien ja työelämän kanssa.
 • 5.12.2018
  Sädehoitotoiminnan laadun tarkastelua
  Sädehoidossa käytetään ionisoivaa tai korkeaenergistä säteilyä, jonka vaikutus syövän hoidossa perustuu vaurioiden aiheuttamiseen syöpäsolujen DNA:ssa. Sädehoitoa voidaan antaa joko ulkoisesti sädehoitolaitteella tai sisäisesti viemällä säteilylähde …
 • 5.12.2018
  Maatilan sukupolvenvaihdos
  Maatilan sukupolvenvaihdos on haastava projekti, joka vaatii sekä taloudellisesti järkeviä ratkaisuja että tunteiden käsittelyä. Kun sukupolvenvaihdokseen ryhdytään, tulee sekä luopujan että jatkajan olla valmiita muutokseen.
 • 4.12.2018
  Muutos – uuden alku
  ”Mitä minä vielä haluan tehdä?” kysyi Annikki Oikarinen itseltään 60 vuotta täytettyään. Niistä mietteistä käynnistyivät ajatukset puutarha-alan yrityksen myymiseksi. Annikki on toiminut puutarha-alan yrittäjänä 36 vuotta. Videolla hän kertoo kokemuk…
 • 4.12.2018
  Robotiikan hyödyntäminen keramiikkatehtaalla
  TEHOJA-hanke tutkii ja toteuttaa kollaboratiivisen robotiikan sovellusmahdollisuuksia tuotantoautomaatioon. Videossa esitellään hankkeessa tapahtuvan tuotekehityksen esitestausvaihetta ja näyttää, kuinka robotiikkaa hyödynnetään keramiikkatehtaassa.
 • 3.12.2018
  Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla
  Pohjois-Pohjanmaalla tyypillisten kansansairauksien merkittäviä syytekijöitä ovat yksilön terveysvalinnat ja elintavat. Elintapoihin ja yksilöiden terveysvalintoihin vaikuttaminen on merkittävä mahdollisuus väestön terveyden edistämisessä, jossa terv…
 • 29.11.2018
  Simulaatioharjoitukset osastokuvausharjoittelun tukena
  Teho-osastolla potilaat voivat olla kriittisesti sairaita, henkilökuntaa on paljon ja tilat ovat ahtaat eikä niitä ole suunniteltu säteilyturvallisuutta ajatellen. Röntgenhoitaja toteuttaa osastokuvauksia tehohoitoympäristössä, joten silloin on huole…
 • 28.11.2018
  Sinisestä oppilasasusta sairaanhoitajan valkoiseen virkapukuun
  Hoitotyön opiskelijoiden ja työntekijöiden on tärkeää tuntea hoitotyön historia ja kehittyminen. Mielenkiintoinen näkökulma tähän avautuu pukuhistorian kautta. Virkapukujen kautta on aikanaan ilmaistu kantajansa koulutus, virka-asema ja työpaikka. Ne…