Oulun ammattikorkeakoulu

Viimeisimmät julkaisut

 • 15.11.2019
  Keskosten vanhemmuuden tukeminen tulevaisuuden sairaalassa
  Vastasyntyneiden tehohoidossa vanhempien rooli on muuttunut entistä osallistuvammaksi. Maailmanlaajuisesti monissa sairaaloissa tehohoitoa tarvitseva täysiaikainen tai keskosena syntynyt vauva ja synnyttänyt äiti hoidetaan yhdessä (couplet care). Per…
 • 13.11.2019
  Imetystä eri vuosikymmenten aikana
  Imetyksen historia sekä siihen liittyvät ajatukset, uskomukset ja perinteet ovat yhteydessä muun muassa perheiden imetysasenteisiin. Imetykseen liittyvä historia antaa pohjaa tieteelliselle tutkimustyölle ja -tiedolle äidinmaidon ja imetyksen hyödyis…
 • 11.11.2019
  Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden eettiset kysymykset
  Tutkimus- ja kehittämistyö määritellään systemaattiseksi ja johdonmukaiseksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen tai uusien tuotteiden, mallien, palveluiden, prosessien ja menetelmien kehittäminen. Tutkimus- ja kehittämistyössä…
 • 7.11.2019
  Ensihoidon mobiilipeli vastaa koulutuksen tulevaisuuden haasteisiin
  Ensihoidon mobiilipelissä käyttäjä voi virtuaalisesti suorittaa ensihoidon tehtäviä eli tutkia, diagnosoida, hoitaa ja lääkitä virtuaalista potilasta sekä tehdä päätöksiä potilaan jatkohoidosta. Käytössä ovat kaikki tavallisimmat ensihoidon tutkimuks…
 • 5.11.2019
  Miten Nucupesä vaikuttaa vauvojen ja vanhempien hyvinvointiin?
  Nucupesä on rauhoittava ja stressiä vähentävä vauvojen hyvinvointialusta, joka on kehitetty itkuisten vauvojen ja pienten keskosten hoidon tueksi. Se on ollut syksystä 2016 lähtien testikäytössä vastasyntyneiden teho- ja hoitoyksikössä keskosilla se…
 • 4.11.2019
  Asiantuntijuuden johtaminen kuvaa kliinisen asiantuntijan laaja-alaista osaamista
  Kliinisen asiantuntijan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kansallisesti muotoiltuihin yhtenäisiin osaamisvaatimuksiin kuuluu tutkimus ja palveluiden kehittäminen, potilasohjaus ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, asiantuntijuuden johtaminen ja v…
 • 1.11.2019
  Potilaslähtöistä, yksilöllistä ohjausta kehittämässä – sepelvaltimotautipotilaiden kokemuksia saamastaan potilasohjauksesta
  Sepelvaltimotauti on syövän ohella yksi merkittävimmistä kansantaudeista Suomessa. Sen aiheuttamia kuolemia on Suomessa arviolta 12 000 vuosittain. Tämä kirjallisuuskatsaus liittyy Business Finlandin rahoittamaan Uuden kardiologisen kuvantamismenetel…
 • 30.10.2019
  Vauhtia kansainväliseen hanketoimintaan
  Kansainvälisen hanketoiminnan lisääminen on Oulun ammattikorkeakoulun yksi tulevaisuuden tavoitteista ja tulevan strategian painopisteistä. Tähän pyritään, jotta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoituspohjaa saadaan laajennettua. Tavoitte…
 • 25.10.2019
  Raskausaika rasittaa keuhkoja ‒ mitä kätilön olisi hyvä tietää keuhkosairauksista?
  Jopa yli kaksi kolmasosaa raskaana olevista kokee hengenahdistusta raskausaikana. Usein hengenahdistus on raskauteen liittyvää fysiologista hengenahdistusta, mutta joskus oireiden taustalla ovat erilaiset akuutit ja krooniset keuhkosairaudet. Raskaus…
 • 23.10.2019
  Ohjaus ja dialoginen vuorovaikutus hoitotyössä
  Hoitotyön keskeistä ydinosaamista on vuorovaikutus, jonka avulla saadaan yhteys ja ymmärrys asiakkaiden avun tarpeeseen ja kokonaisvaltaiseen elämäntilanteeseen. Hoitotyössä vuorovaikutus osaamisena sisältää ohjaus-, opetus-, neuvonta- ja dialogisen …