Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 39/2017

Iloa ja heittäytymistä – ei tylsää suorittamista

24.11.2017 ::

Metatiedot

Nimeke: Iloa ja heittäytymistä – ei tylsää suorittamista. Teoksessa H. Pietiläinen & A. Peltola (toim.) 2017. Ei kannata etsiä syyllistä, vaan hyvä syy – Risto Järvenpään juhlajulkaisu

Tekijä: Huttunen Riikka

Aihe, asiasanat: koulutus, sosiaaliala, taidekasvatus

Tiivistelmä: Riikka Huttunen on opettanut yhdessä Risto Järvenpään kanssa Oulun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita vuodesta 2011 lähtien. Artikkelissa Huttunen kertoo oman näkemyksensä Risto Järvenpään merkityksestä Suomen lastenkulttuurin historiassa, laulumaailmassa sekä sosionomien koulutuksessa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2017-11-24

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017111650733

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Huttunen, R. 2017. Iloa ja heittäytymistä – ei tylsää suorittamista. Teoksessa H. Pietiläinen & A. Peltola (toim.) 2017. Ei kannata etsiä syyllistä, vaan hyvä syy – Risto Järvenpään juhlajulkaisu. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 39. Hakupäivä 4.7.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017111650733.

Olen opettanut yhdessä Riston kanssa sosionomiopiskelijoita vuodesta 2011 lähtien. Kollegana Risto on fiksu ja omaperäinen taiteilija, joka puhuu suoraan ja esittää näkemyksensä rohkeasti. Ristolla on myös hieno kyky keventää tilanteita tarvittaessa. 

Tatsia ja janssia suurkaupungissa

Risto on raudanluja ammattilainen ja monilahjakas renesanssi-ihminen. Yhteisten opetusvuosiemme aikana olemme käyneet syvällisiä keskusteluja ja ystävystyneet. Suhtaudumme taiteeseen samalla tavalla, joten emme ole joutuneet keskinäiselle törmäyskurssille opintojaksojenkaan suunnittelussa. 

Sosionomin tutkintoon kuuluu pakollisena kolme opintojaksoa taideopintoja, joiden tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ammatillisen työalan osaamista. Kukin opintojakso on laajuudeltaan kolme opintopistettä. Opintojaksot ovat:

Näiltä opintojaksoilta opiskelijat saavat taitoja, menetelmiä ja välineitä tulevien asiakkaidensa kanssa työskentelyyn. Opintojaksojen jälkeen opiskelijoilla on käsitys siitä, mikä taiteen muoto voisi auttaa asiakkaita haastavissa elämäntilanteissa. Sosionomin ei itse tarvitse olla teknisesti taitava taideaineissa, vaan hänen tehtävänsä on osallistaa asiakkaansa taiteen pariin. Taiteen avulla voi kuntouttaa, parantaa ja kasvattaa mitä vaan, vaikkapa eettistä osaamista. Taide on läsnä joka paikassa. 

Pedagogina Risto on innostuva ja innostava. Omalla esimerkillään Risto opettaa opiskelijoillemme heittäytymistä ja uskallusta asioiden tekemiseen. Ohjaustilanteissa hän osaa olla kannustava ja sensitiivinen. Riston pitkä kokemus ja esiintymistaito näkyvät ja koukuttavat opiskelijat kuuntelemaan häntä. Hän on taiteilija, tarinankertoja ja musiikin monilahjakkuus. Asenteellaan ja tekemisillään Risto on osoittanut niin minulle kuin opiskelijoillemmekin, että kaiken ei aina tarvitse olla tylsää ja tavanomaista teknistä suorittamista. Vaikka opinnot ja osaamisen kehittäminen otetaan vakavasti, ei se tarkoita sitä, etteikö tekemisessä saisi näkyä iloa, tunnetta, spontaanisuutta ja eläväisyyttä. 

Mielestäni Risto Järvenpää on omalla työllään jättänyt vankan puumerkin niin Suomen lastenkulttuurin historiaan ja laulumaailmaan kuin myös monen sosionomina työskentelevän ammattilaisen elämään.

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus