Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 39/2017

Vapaus toteuttaa itseään

24.11.2017 ::

Metatiedot

Nimeke: Vapaus toteuttaa itseään. Teoksessa H. Pietiläinen & A. Peltola (toim.) 2017. Ei kannata etsiä syyllistä, vaan hyvä syy – Risto Järvenpään juhlajulkaisu

Tekijä: Ontero Jussi

Aihe, asiasanat: opiskelu, sosionomit

Tiivistelmä: Artikkelissa Risto Järvenpään opiskelija kertoo ajatuksiaan Järvenpään opetustyylistä sekä asenteesta musiikkiin.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2017-11-24

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017111650737

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Ontero, J. 2017. Vapaus toteuttaa itseään. Teoksessa H. Pietiläinen & A. Peltola (toim.) 2017. Ei kannata etsiä syyllistä, vaan hyvä syy – Risto Järvenpään juhlajulkaisu. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 39. Hakupäivä 1.10.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017111650737.

Opiskelen Oulun ammattikorkeakoulussa sosionomiksi monimuoto-opiskelijoiden ryhmässä. Työskentelen opintojen ohessa Oulun kaupungilla Maikkulan nuorisotalossa harrastusohjaajana. Mielestäni Riston ote opetukseen on erityisen sopiva taideaineisiin. Hän luottaa opiskelijoihin ja antaa meille enemmän vastuuta ja vapauksia toteuttaa omia näkemyksiämme. Joillekin opiskelijoille tällainen tyyli saattaa olla stressaavaa, mutta Risto osaa kannustaa ja innostaa jokaista löytämään omat luovuuden keinonsa. 

Työssäni harrastusohjaajana ohjaan eri-ikäisiä lapsia ja nuoria musiikin ja studiotoiminnan parissa. Ristolta olen oppinut, että tutustuminen musiikkiin pitää tehdä helpoksi ja yksinkertaiseksi. Käytän työssäni paljon samoja menetelmiä, mitä olen Ristolta oppinut, esimerkiksi värinuotteja. Opettajana Ristosta huokuu lempeys ja rauhallisuus. Mielestäni nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia musiikin opettamisessa ja tekemisessä. Omalla asenteellaan opettaja pystyy joko herättämään tai sammuttamaan kipinän musiikkiin. Opettajalla pitää olla herkkä tilannevaisto, ja hänen tulee antaa jokaisen oppijan itse kokeilla rauhassa. 

Mielestäni taideaineiden merkitys sosionomin opinnoissa on suuri, varsinkin oman työni kannalta. Itse olen työskennellyt aina luovan toiminnan parissa. Oli sitten kyseessä tanssi, kuvataide tai musiikki, taideaineet antavat ihmiselle voimavaroja arkeen ja parantavat elämänhallintaa. Niillä on voimaannuttava ja eheyttävä vaikutus. Jokainen ihminen kaipaa jonkinlaista luovaa toimintaa. Varhaiskasvatuksessa taideaineet on perinteisesti nähty tärkeäksi, mutta mielestäni niiden pitäisi kulkea vahvemmin läpi ihmisen koko elämänkaaren. Varsinkin nuoret ovat huonoja tunnistamaan ja tunnustamaan, että kaipaavat luovaa tekemistä. Jos elämässä on vähän sisältöä, on tärkeää, että nuoret saadaan innostumaan jostakin. 

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus