Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 39/2017

Merkittävä rooli lastenkulttuurissa

24.11.2017 ::

Metatiedot

Nimeke: Merkittävä rooli lastenkulttuurissa. Teoksessa H. Pietiläinen & A. Peltola (toim.) 2017. Ei kannata etsiä syyllistä, vaan hyvä syy – Risto Järvenpään juhlajulkaisu

Tekijä: Riihimäki Paula

Aihe, asiasanat:

Tiivistelmä: Kirjoittaja on tehnyt musiikkikasvatuksen opinnäytetyön Risto Järvenpään lastenlauluista, koska ne edustavat hyvää ja laadukasta lastenmusiikkia. Artikkelissa Paula Riihimäki kertoo Järvenpään laulujen merkittävästä roolista oululaisessa lastenkulttuurissa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2017-11-24

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017111650740

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Riihimäki, P. 2017. Merkittävä rooli lastenkulttuurissa. Teoksessa H. Pietiläinen & A. Peltola (toim.) 2017. Ei kannata etsiä syyllistä, vaan hyvä syy – Risto Järvenpään juhlajulkaisu. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 39. Hakupäivä 22.5.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017111650740.

Olen tehnyt musiikkikasvatuksen opinnäytetyöni Riston lastenlauluista, koska ne edustavat hyvää ja laadukasta lastenmusiikkia. Riston lauluilla on mielestäni ollut jo vuosikymmenien ajan merkittävä rooli oululaisessa lastenkulttuurissa. Tutkin opinnäytetyössäni Tatsia ja janssia -kappaleita sekä niiden musiikillisen tyylin, että toiminnallisuuden näkökulmasta. Käytin työssäni Tatsia ja äänitteitä ja nuottijulkaisuja. 

Suuri osa Riston lastenlauluista pyrkii osallistamaan lapsia musiikkiin leikin, tanssin tai soittamisen kautta. Tässä näkyy Riston pedagoginen asenne. Kappaleet sopivat siis hyvin paitsi lastenkonsertteihin myös musiikkikasvatuksen materiaaliksi esimerkiksi päiväkoteihin.

Pitkän kokemuksensa ansiosta Ristolla on vielä paljon sanottavaa sekä nuoremman polven muusikoille että musiikkikasvattajille. Hänen uraansa muusikkona ja pedagogina voisi tutkia enemmänkin.

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus