Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 57/2018

Soroptimistit tasa-arvoa edistämässä

19.11.2018 ::

Metatiedot

Nimeke: Soroptimistit tasa-arvoa edistämässä. Teoksessa K. Koivisto, L. Paaso, J. Alakulppi & K. Serlo (toim.) Tasa-arvoa, itsemääräämisoikeutta ja mielenterveyttä edistämässä

Tekijä: Serlo Kaijaleena

Aihe, asiasanat: soroptimistit, hyväntekeväisyysjärjestöt, naisen asema, naisjärjestöt, tasa-arvo, vapaaehtoistyö

Tiivistelmä: Soroptimist International on maailmanlaajuinen vapaaehtoisjärjestö, joka toimii ihmisoikeuksien hyväksi kansainvälisen hyvän tahdon, ymmärtämisen ja ystävyyden avulla. Soroptimismin toiminnan perusajatuksena on että jokaisella naisella ja tytöllä on oltava mahdollisuus toteuttaa itseään vapaasti ja täysimittaisesti kaikilla elämän alueilla.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-19

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018082333956

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Serlo, K. 2018. Soroptimistit tasa-arvoa edistämässä. Teoksessa K. Koivisto, L. Paaso, J. Alakulppi & K. Serlo (toim.) Tasa-arvoa, itsemääräämisoikeutta ja mielenterveyttä edistämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 57. Hakupäivä 25.6.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018082333956.

Ihmisoikeuksien toteutumisessa on yhä monia puutteita eri puolilla maailmaa. Erityisesti naisten ja miesten välinen eriarvoisuus on yhä voimakasta. Myös monet kulttuuriset ja yhteiskunnalliset käytännöt sallivat eriarvoisen kohtelun.

Lasten ja perheiden hyvinvointi paranee tutkimusten mukaan naisten koulutustason noustessa. Naisten asemaa ja tasa-arvoa ajavat eri vapaaehtoisjärjestöt. Naisjärjestöistä kansainvälinen Soroptimisti-yhteistyö tarjoaa toimintakentän jakaa tietoa ja kokemuksia sekä kouluttaa ja rohkaisee naisia ja tyttöjä toimimaan aktiivisti omassa yhteisössään. Soroptimisti nimi tulee latinankielisistä sanoista soror optima, parasta naisille Soroptimist International. www-sivut. Hakupäivä 15.6.2018. https://www.soroptimistit.fi/. Soroptimist International -järjestössä on maailmanlaajuisesti yli 80 000 jäsentä 130 maassa.

Vapaaehtoisjärjestöt tasa-arvon asialla

Monissa maissa naisiin ja tyttöihin kohdistuu laajaa syrjintää ja väkivaltaa heidän sukupuolensa vuoksi. Maailman naisista 35 % on kokenut joko fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Yli 64 miljoonaa tyttöä on avioitunut alaikäisenä, osa vasten tahtoaan, yli 95 % teini-ikäisistä kehitysmaiden tytöistä tulee raskaaksi alle 18-vuotiaana ja osa on tullut raskaaksi raiskauksen seurauksena sekä yli 7 miljoonaa tyttöä synnyttää joka vuosi Suomen YK-liitto. www-sivut. Hakupäivä 15.6.2018. http://www.ykliitto.fi/. Myös köyhyys on edelleen vahvasti naisvaltaista. Kaikista maailman köyhistä 70 % on naisia. Myös naisten mahdollisuudet omistaa omaisuutta tai päättää omaisuutensa käytöstä ovat monin paikoin rajattuja. Kaikista omaisuudenhaltijoista vain 1 % on naisia Suomen YK-liitto. www-sivut. Hakupäivä 15.6.2018. http://www.ykliitto.fi/.

Suomalaiset naiset saivat äänioikeuden kolmantena maailmassa ja ensimmäisenä Euroopassa vuonna 1906 osana yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta. Samalla sallittiin naisille myös oikeus asettua ehdolle vaaleissa. Vieläkin on maita, joissa naisilla ei ole äänioikeutta, kuten Libanon, Saudi-Arabia. Ennen äänioikeuden saamista perustettiin vuonna 1884 Helsinkiin "Yhdistys naisen aseman parantamiseksi". Nimi muutettiin pian "Suomen naisyhdistykseksi" ja ensimmäiset säännöt vahvistettiin 28.5.1884. Suomen naisyhdistyksen perustajat olivat etupäässä korkeimpiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvia naisia Suomen Naisyhdistys RY. www-sivut. Hakupäivä 15.6.2018. http://www.naistahto.net/. Yhdistyksen ajamat asiat koskivat kuitenkin kaikkia yhteiskuntaryhmiä. Naisjärjestöjen keskusliitto on perustettu vuonna 1911 ja se toimii sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestönä ja yhteistyöfoorumina. Keskusliitto yhdistää eri alojen toimijoita tasa-arvoisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi. Keskusliittoon kuuluu 59 jäsenjärjestöä ja jäseniä on yli 400 000 Naisjärjestöjen keskusliitto. www-sivut. Hakupäivä 15.6.2018. http://www.naisjarjestot.fi/. Soroptimist International Finland on yksi liittoon kuuluvista järjestöistä Soroptimist International. www-sivut. Hakupäivä 15.6.2018. https://www.soroptimistit.fi/

Soroptimist International Finland (SI Finland)

Soroptimist International on globaali vapaaehtoisjärjestö, joka edistää erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa kouluttamalla, rohkaisemalla ja luomalla uusia mahdollisuuksia, sekä toimii rauhan edistämiseksi maailmassa. Soroptimistit toimivat yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa sekä pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Järjestö ei ota kantaa puoluepoliittisiin tai uskonnollisiin kysymyksiin Rasila, S. (toim.) 2009. Puoli vuosisataa naisosaamista Oulussa, Soroptimist International of Oulu 1957–2009..

Soroptimismin toiminnan perusajatuksena on, että jokaisella naisella ja tytöllä on oltava mahdollisuus toteuttaa itseään vapaasti ja täysimittaisesti kaikilla elämän alueilla. Tähän päämäärään soroptimistit tähtäävät kaikkialla maailmassa tukemalla ja käynnistämällä koulutus- ja mentorointihankkeita, sekä pyrkimällä kaikilla tasoilla parantamaan naisten ja tyttöjen asemaa, oikeuksia ja elinolosuhteita. Soroptimistit edustavat eri ammatteja, kulttuureita ja maita, edistävät ystävyyttä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kouluttamalla ja rohkaisemalla naisia ja tyttöjä uusiin tehtäviin. He puolustavat demokraattista päätöksentekoa, rauhaa ja väkivallattomuutta naisten ja tyttöjen maailmassa ja toimivat klubeina. Suomessa klubeja on yhteensä 60 ja soroptimisteja 1 400 Soroptimist International. www-sivut. Hakupäivä 15.6.2018. https://www.soroptimistit.fi/.

Kartta

Järjestön toiminnan keskeiset teemat (www.soroptomisteurope.org):

Soroptimistit toimivat ja vaikuttavat omassa klubissa, kansallisesti ja kansainvälisesti tekemällä, tiedottamalla sekä lisäämällä tietoa (Awardness) klubissa esitelmillä, vierailuilla, tutustumiskäynneillä, tuoden ongelmia ja tavoitteita yleiseen keskusteluun. Klubilaiset toimivat vaikuttamalla (Advocacy) ja ottamalla kantaa julkilausumilla ja kirjelmillä. 

Esimerkkejä teemoista, projekteista ja toimintaohjelmatavoitteiden toteutumisesta

Soroptimist Nordic Leadership Academy – nuorille naisille suunnattu viikon kestävä koulutusohjelma järjestettiin 24-30.6 2018 Rörosissa Norjassa. Koulutusohjelma aloitettiin viime kesänä Ruotsissa ja vuonna 2019 koulutustilaisuuden tapahtumapaikka on Suomessa, Raumalla. Soroptimist International Finland osallistuu järjestelyihin yhteistyössä muiden pohjoismaisten soroptimistijärjestöjen kanssa. Koulutusohjelmaan kutsutaan nuoria naisia oppimaan muun muassa verkostoitumisen, oman itsensä kehittämisen, mielenhallinnan, vuorovaikutuksen, talouden ja yrittäjyyden taitoja Soroptimist Nordic Leadership Academy. www-sivut. Hakupäivä 15.6.2018. https://www.soroptimistit.fi/blog/soroptimist-nordic-leadership-academy/. Koulutus on osallistujalle ilmainen.

Soroptimist International Finland osallistui kesällä 2018 yhdessä Zonta International Piiri 20 -järjestön kanssa Porissa pidettyyn SuomiAreenaan. Soroptimistien ja Zontien yhdessä järjestämä keskustelutilaisuus oli 16.7.2018.

TAULUKKO 1. Toimintaohjelmatavoitteet ja esimerkkejä toteutumisesta 

Tavoite Toteutuminen vuonna 2017

Tarjota koulutusmahdollisuuksia, taloudellista tukea, opiskelustipendejä ja opastusta (mentorointi) koulutukseen ja työharjoitteluun pääsemiseksi ja siinä menestymiseksi.

 • Koulutusstipendejä (perus-, lukio-, yliopisto, jatko- ja ammattiopintoihin).
 • Stipendejä lasten harrastustoimintaan, maahanmuuttajanaisen tukemiseen. 
 • Tyttöjen koulutukseen kehittyvissä maissa.
 • SNLA (Soroptimist Nordic Leadership Academy) koulutusohjelma, jossa tarjotaan 5 suomalaiselle nuorelle naiselle johtajuuskoulutusta.
 • Mentor-ohjelma, jossa koulutetaan pohjoismaisia mentoreita esim. SNLA-koulutukseen osallistujille.
 • Kestävä kehitys- ja ympäristöseminaareja, jotka ovat avoimia tilaisuuksia.
Parantaa naisten taloudellista asemaa ja työllisyyttä,
 • Naisten Pankin kanssa yhteistyössä tuettu kehitysmaiden naisten yritystoimintaa.
 • Ulkomaisia avustuskohteita, erityisesti panostettu käsityöammatteihin.
 • Kirpputoritoimintaa.
Toimia naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi ja tukea naisten mahdollisuuksia konfliktien ratkaisemiseen.
 • Paikallisten Ensi- ja turvakotien toiminnan tukeminen keräysvaroin.
Lisätä tietoa elintarvikkeiden puhtaudesta ja edistää naisten ja tyttöjen pääsyä parhaan mahdollisen terveydenhuollon piiriin.
 • Vierailut luomutiloilla, ammattiesitelmätilaisuuksia ja SPR:n lipaskeräyksiin osallistuminen.
Vanhuksiin kohdistuva avustustyö.
 • Erilaisia projekteja, muun muassa villasukat veteraaneille, vanhusten ulkoiluttaminen ja palvelukodeissa järjestettävät toimintatapahtumat.

Soroptimist International Finland tekee laajasti kansainvälistä yhteistyötä kuuluen Euroopan federaatioon (SIE) ja Soroptimist Internationaliin (SI): 

Yhteenveto

Soroptimistien kansainvälinen yhteistyö 

Soroptimistit on vapaaehtoisjärjestö, joka toimii naisten ja tyttöjen parhaaksi ja tasa-arvon toteutumiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomessa klubien tasolla toimintatapana on erilaiset projektit, joilla pyritään järjestön tavoitteisiin. Soroptimistit toimivat puolestapuhujana ja vaikuttajana tavoitteenaan ratkaista nykypäivän naisten ja tyttöjen keskeisempiä haasteita.

Tavoitteet perustuvat ja tukevat Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vuosituhannen kehitystavoitteita: poistetaan äärimmäinen köyhyys ja nälkä, turvataan peruskoulutus yleismaailmallisesti, edistetään tasa-arvoa ja parannetaan naisen asemaa, vähennetään lapsikuolleisuutta, parannetaan äitien terveyttä, taistellaan HI-virusta, aidsia, malariaa ja muita vakavia sairauksia vastaan, turvataan ympäristön kestävä kehitys sekä luodaan maailmanlaajuisia kumppanuuksia kehityspyrkimyksissä.

Lähteet

  Kommentit

  blog comments powered by Disqus