Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 62/2018

Muutos – uuden alku

Metatiedot

Nimeke: Muutos – uuden alku. Video

Tekijä: Kiviniemi Liisa; Nevalainen Kaija; Vitikka Päivi

Aihe, asiasanat: elämänmuutokset, luopuminen, yrittäjät, yrityksen lopettaminen, yrityskaupat, transteoreettinen muutosvaihemalli

Tiivistelmä: Muutos – uuden alku -videolla puutarhayrittäjä Annikki Oikarinen kertoo kokemuksiaan yrityksen myyntiä edeltävästä ajasta, myyntiin liittyvistä asioista ja elämästään myynnin jälkeen. Videon käsikirjoitus on jäsennetty transteoreettisen muutosvaihemallin mukaisesti. Se sisältää neljä vaihetta, jotka ovat esiharkinta-, harkinta-, valmistelu-, toiminta- ja ylläpitovaihe. Esiharkintavaiheessa muutosta ei tietoisesti vielä ajatella, eikä muutoksen tarvetta tunnisteta. Valmistelu- ja toimintavaiheessa päätös muutoksen tekemisestä on syntynyt ja toiminta muutoksen toteuttamiseksi käynnistyy. Toimintavaiheessa toteutetaan konkreettisesti niitä päätöksiä, joihin edellisissä vaiheissa on valmistauduttu. Valmistelu- ja toimintavaiheessa on tärkeää tuen ja ohjauksen hakeminen sekä ammattilaisilta että omalta lähipiiriltä. Ylläpitovaiheessa suunniteltu muutos on toteutunut. Muutoksen luonteeseen kuuluu, että iso muutos käynnistää sarjan useita pienempiä muutoksia, kuten Annikinkin kohdalla kävi.

Videon kesto 17:31.

Videon kesto: 17:31

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-12-04

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018113049604

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kiviniemi, L., Nevalainen, K. & Vitikka, P. 2018. Muutos – uuden alku. Video. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 62. Hakupäivä 29.11.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018113049604.

”Mitä minä vielä haluan tehdä?” kysyi Annikki Oikarinen itseltään 60 vuotta täytettyään. Niistä mietteistä käynnistyivät ajatukset puutarha-alan yrityksen myymiseksi. Annikki on toiminut puutarha-alan yrittäjänä 36 vuotta. Videolla hän kertoo kokemuksiaan ennen yrityksestä luopumista, luopumisen aikana ja sen jälkeen.

Käsikirjoitus Kaija Nevalainen, Liisa Kiviniemi, Päivi Vitikka Ohjaus Antti Mulari Kuvaus Matti Rantala, Jaakko Matturi Leikkaus Antti Mulari, Pietari Viitasalo, Heikki Leppävuori Tuottaja Oulun ammattikorkeakoulu

Oman yrityksen, tilan ja kotipaikan myynti on iso ja harkintaa vaativa muutos ihmisen elämässä. Transteoreettinen muutosvaihemalli (TTM) on yksi kehys, jonka avulla elämässä tapahtuvia harkittuja muutoksia voidaan jäsentää. Se sisältää neljä vaihetta, jotka ovat esiharkinta-, harkinta-, valmistelu-, toiminta- ja ylläpitovaihe. Prochaska, J., Norcross, J. & DiClemente, C. 2006. Changing for Good. USA: Quill, An Improint of Harper Collins Publischers. Muutos – uuden alku videon käsikirjoitus on jäsennetty transteoreettisen muutosvaihemallin mukaisesti. 

Esiharkintavaiheessa muutosta ei välttämättä tietoisesti vielä ajatella, eikä muutoksen tarvetta tunnisteta Prochaska, J., Norcross, J. & DiClemente, C. 2006. Changing for Good. USA: Quill, An Improint of Harper Collins Publischers.. Usein kuitenkin muutoksen taustalla olevat asiat vahvistuvat esiharkintavaiheessa. Harkintavaiheessa arvioidaan muutoksen tuomia haittoja ja hyötyjä, mutta tässä vaiheessa usein koetaan hyödyt haittoja vähäisemmiksi, eikä siten muutokseen olla valmiita Prochaska, J., Norcross, J. & DiClemente, C. 2006. Changing for Good. USA: Quill, An Improint of Harper Collins Publischers.. Annikki pohti harkintavaiheessa myynnin mahdollisuuksia sekä siihen liittyviä hyötyjä ja haittoja. Harkintavaihe hänen kohdallaan kesti useita vuosia. Siihen sisältyi odotusta ja pettymyksiä. 

Valmistelu- ja toimintavaiheessa päätös muutoksen tekemisestä on syntynyt ja toiminta muutoksen toteuttamiseksi käynnistyy. Toimintavaiheessa toteutetaan konkreettisesti niitä päätöksiä, joihin henkilöt ovat edellisissä vaiheissa valmistautuneet Prochaska, J., Norcross, J. & DiClemente, C. 2006. Changing for Good. USA: Quill, An Improint of Harper Collins Publischers.. Annikki ryhtyi valmistelemaan puutarhayrityksen myyntiä. Valmistelu- ja toimintavaiheeseen liittyy tärkeä viesti tuen ja ohjauksen hakemisesta sekä ammattilaisilta, että omalta lähipiiriltä. Tilan myynnin toteuduttua muutokseen liittyvänä siirtymäriittinä toimi tavaroiden lajittelu poisheitettäviin ja säilytettäviin. Annikin mukaan se konkretisoi luopumista ja siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Lisäksi tarvittiin pysähtymistä paikassa, josta on luopumassa, ja rauhaa olla omien ajatusten kanssa.

Ylläpitovaiheessa suunniteltu muutos on toteutunut. Muutos on siis prosessi, joka ei toteudu hetkessä yksittäisen päätöksen pohjalta. Prochaska, J., Norcross, J. & DiClemente, C. 2006. Changing for Good. USA: Quill, An Improint of Harper Collins Publischers. Annikki on videota kuvattaessa ehtinyt elää jo puolitoista vuotta myynnin jälkeistä aikaa. Siihen ajanjaksoon sisältyi uuden rakentamista ja uudenlaista mahdollisuutta oman ajan käyttöön. Muutoksen luonteeseen kuuluu, että iso muutos käynnistää sarjan useita pienempiä muutoksia, kuten Annikinkin kohdalla kävi. 

Usein juuri kokemuksia jakamalla toiset, saman tyyppisessä tilanteessa olevat, löytävät vahvistusta omille ajatuksilleen ja myös uusia oivalluksia. Vertaistuessa korostetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kokemusten keskinäistä jakamista Vanhanen, E. 2011. Vertaistuki verkkokeskustelussa – neuvottelevaa tukea ja autoritääristä auttamista. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto. Janus 19 (1), 36–51. Hakupäivä 29.11.2018. https://journal.fi/janus/article/view/50596/15334. Video voi olla myös vertaistuen välittäjä. Muutosta harkitseville yrittäjille Annikilla on viesti: "Ensin tarvitaan unelma ja sitten hitunen rohkeutta toteuttaa se."


Kirjoittajien järjestystä muokattu 2.1.2019

Rahoittajien logot lisätty 18.5.2020

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus