Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 39/2019

Basics of screen printing for printable and flexible electronics

Metatiedot

Nimeke: Basics of screen printing for printable and flexible electronics. Video

Tekijä: Tuomaala Tomi; Tuhkala Teija; Törmänen Miia; Määttä Harri; Lehtonen Antero

Aihe, asiasanat: tulostettava elektroniikka, printed electronics, manufacturing processes, screen process printing

Tiivistelmä: Screen printing is a common technique in printing electronic components. Materials like conductive inks and substrates enable a new approach to product development and manufacturing. Operators´ role in the printing process is significant for the desired quality. The video presents a step-by-step guide on how to print an electronic component with a screen printer and highlights the most important quality deviations. This video is spoken in Finnish, but subtitles are available in English.

The video presents practical printing screen printing process from preparations to printing and finishing actions. Screen printing is a cost-effective way to manufacture electronics in a small-scale production, and suitable for product development and material testing. In this video, printing is made with the EKRA E2 screen printer.

The video is a result of ESF co-funded project "Rapid apps for printed electronics", which aimed to develop the skills for printed electronics competence. The project was carried out at Oulu UAS in 2015–2018.

Videon kesto: 6:32

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-06-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019050614470

Kieli: englanti

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Tuomaala, T., Tuhkala, T., Törmänen, M., Määttä, H. & Lehtonen, A. 2019. Basics of screen printing for printable and flexible electronics. Video. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 39. Hakupäivä 7.12.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019050614470.

Screen printing is a common technique in printing electronic components. Materials like conductive inks and substrates enable a new approach to product development and manufacturing. Operators' role in the printing process is significant for the desired quality. The video presents a step-by-step guide on how to print an electronic component with a screen printer and highlights the most important quality deviations. This video is spoken in Finnish, but subtitles are available in English.

Writers Tomi Tuomaala, Teija Tuhkala, Miia Törmänen, Harri Määttä Director, camera, editor Antero Lehtonen Director, subtitles: Anne Peltola Producers Design Inspis & Oulu University of Applied Sciences

The video presents practical printing screen printing process from preparations to printing and finishing actions. Screen printing is a cost-effective way to manufacture electronics in a small-scale production, and suitable for product development and material testing. In this video, printing is made with the EKRA E2 screen printer. Gamota, D., Brazis, P., Kalyanasundaram, K. & Zhang, J. 2004. Printed organic and molecular electronics. Kluwer academic publishers. USA. Piila, T., Juusti, A., Kylmänen, M. & Ikonen, K. 2015. Printed electronics & diagnostic products – Printocent Designers’s Handbook. Neficon Finland Oy.  Tuomaala, T. 2016. Elektrokemiallisten biosensorialustojen valmistus silkkipainotekniikalla Oamk PrinLab ympäristössä. Oulun ammattikorkeakoulu. Viluksela, P., Ristimäki, S. & Spannäri, T. 2007. Painoviestinnän tekniikka. Keuruu: Otava.

The video is a result of ESF co-funded project "Rapid apps for printed electronics", which aimed to develop the skills for printed electronics competence. The project was carried out at Oulu UAS in 2015–2018.
 
Oulun kaupungin ja PrintoCentin logot

References