Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 89/2019

Taiteen, teknologian ja opetuksen synergiaa kv-hankkeessa: smARTplaces

Metatiedot

Nimeke: Taiteen, teknologian ja opetuksen synergiaa kv-hankkeessa: smARTplaces. Teoksessa M. Paldanius (toim.) Oulun alueen ja Pohjois-Suomen kehitystä tuetaan monipuolisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä

Tekijä: Isomursu Esa Pekka; Juntunen Jouni; Kumpuoja Janne; Niemelä Karoliina; Riikonen Heikki; Virkkula Minna

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, kansainvälisyys, opetus, projektit, taide, teknologia

Tiivistelmä: Euroopan unionin rahoittamassa smARTplaces-hankkeessa on onnistuneesti yhdistetty hankkeen teknologiakehitystyö Oulun ammattikorkeakoulun opetukseen ja taiteelliseen toimintaan. Hankkeen kautta on päästy yhteistyössä hankehenkilöstön ja opiskelijoiden kanssa toteuttamaan Oamkin valokuva- ja sarjakuvakokoelman verkkosivusto, toteuttamaan applikaatio hankepartnereille, tuottamaan taidetta ja teknologiaa yhdistävää Dance Hack -tapahtumaa sekä saadun mentoroinnin seurauksena toteutettua pop-up-näyttely osaksi Lumo-festivaalia, jotka kaikki osaltaan lisäävät Oulun ammattikorkeakoulun näkyvyyttä ulospäin.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-12-11

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019110536732

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Isomursu, E., Juntunen, J., Kumpuoja, J., Niemelä, K., Riikonen, H. & Virkkula, M. 2019. Taiteen, teknologian ja opetuksen synergiaa kv-hankkeessa: smARTplaces. Teoksessa M. Paldanius (toim.) Oulun alueen ja Pohjois-Suomen kehitystä tuetaan monipuolisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 89. Hakupäivä 27.5.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019110536732.

Euroopan unionin rahoittamassa smARTplaces-hankkeessa on onnistuneesti yhdistetty hankkeen teknologiakehitystyö Oulun ammattikorkeakoulun opetukseen ja taiteelliseen toimintaan. Hankkeen kautta on päästy yhteistyössä hankehenkilöstön ja opiskelijoiden kanssa toteuttamaan Oamkin valokuva- ja sarjakuvakokoelman verkkosivusto, toteuttamaan applikaatio hankepartnereille, tuottamaan taidetta ja teknologiaa yhdistävää Dance Hack -tapahtumaa sekä saadun mentoroinnin seurauksena toteutettua pop-up-näyttely osaksi Lumo-festivaalia, jotka kaikki osaltaan lisäävät Oulun ammattikorkeakoulun näkyvyyttä ulospäin.

Johdanto

smARTplaces on visionäärinen ja monivuotinen kehitysprojekti, jossa eurooppalaisten taideyleisöjen taide- ja kulttuurikokemusta laajennetaan uuden teknologian avulla. Projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelmasta.

Oulun rooli projektissa on toimia erityisesti teknologian asiantuntijana, joskin roolia on myöhemmin laajennettu myös sisällöntuotantoon. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) vastuulla ovat muun muassa museovierailulle uusia ulottuvuuksia tuovan mobiilisovelluksen kehitystyö sekä yhteisten verkkosivujen luonti ja ylläpito.

smARTplaces-hankkeessa on mukana kahdeksan eurooppalaista kulttuuri-instituutiota (museoita ym.) ja kaksi tutkimuspartneria yhteensä kahdeksasta maasta. Toisiaan tukien instituutiot luovat ja toteuttavat paikallisesti ja yhteistoiminnallisesti projektin tavoitteita tukevia aktiviteetteja. Kulttuuri-instituutiot ovat Dortmunder U sekä ZKM Center for Art and Media Saksasta, ETOPIA Centre for Art and Technology sekä Azkuna Zentroa Espanjasta, Musee de Picardie Ranskasta, WIELS Centre for Art and Media Belgiasta, Van Abbemuseum Hollannista sekä Liechtenstein National Museum Liechtensteinista. Tutkimusta tuottavina kumppaneina mukana ovat Birmingham Centre for Media and Cultural Research Iso-Britanniasta sekä Oulun ammattikorkeakoulu Suomesta.

Hankkeen taustaa

Digitalisaatio on kasvava trendi, jolla on syvällisiä vaikutuksia eurooppalaisen kulttuuritoiminnan kenttään Council of Europe Portal. 2019. Understanding the Impact of Digitisation on Culture. Hakupäivä 19.9.2019. https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/culture-and-digitisation. Tämä muutos nostaa esille tarpeen miettiä uusia tapoja saada taide ja kulttuuri laajemmin saataville sekä lisätä käyttäjien osallistamista ja digitaalista sisältöä. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia (digitaalisia) tapoja tavoittaa yhä laajempi joukko taiteen ja kulttuurin kuluttajia, sitouttaa heidät aktiivisiksi kävijöiksi ja samalla saada heidät osallistumaan sisältöjen yhteiskehittämiseen. Myös taideinstituutioiden omien toimijoiden osaamista kehitetään hankkeen aikana, samoin kuin instituutioiden välistä yhteistyötä esimerkiksi uusien luovien teosten ja taidenäyttelyiden kansainvälisen näytteillepanon muodossa.

Hankkeeseen osallistuvilla instituutioilla on suuri tarve tuoda museoiden näyttelyihin uutta teknologiaa, joka paremman asiakaskokemuksen kautta toisi museoille tyytyväisempiä vierailijoita ja uutta kävijäkuntaa. Toisaalta, kestävän kehityksen hengessä, tarvitseeko aina matkustaa paikan päälle näkemään ja kokemaan, jos eri teknologia-alustat mahdollistavat virtuaalisen vierailun?

Osalla instituutiosta on jo käytössä moderneja teknologia-alustoja niiden päälle rakennettuja sovelluksia, kun taas osa on teknologisesti vielä alkutaipaleella. Hankkeen sisäinen verkosto voi hyödyntää toistensa kokemuksia eri teknologioista: mihin kannattaa satsata ja mihin ei? Kaikilla instituutioilla on vankka ja omanlaisensa kokemus myös erilaisten näyttelyjen ja taidetapahtumien toteutuksesta. Sitäkin tietoa jaetaan hankkeen aikana. Yksi tutkimuspartnereiden keskeisistä rooleista hankkeessa on koota tämä kokemuksellinen tieto ja hyödyntää sitä uusien sovellusten kehittelyssä sekä vanhojen jatkokehityksessä.

Voidaan myös kysyä, mitä Oamk hyötyy smARTplaces-hankkeen kaltaisesta yhteistyöstä? Oamk lähti mukaan hankkeeseen teknologiapartnerina tarkoituksena kehittää erilaisia innovatiivisia mediatekniikoita ja oppia sitä kautta uutta. Tämä lisää entisestään Oamkin teknologiaosaamista, mutta miten tämä osaaminen saadaan näkyville talon seinien ulkopuolelle? Yksi vastaus tähän on, että kehitetyn teknologian pohjalta Oamk tuottaa hankkeessa myös omia taide- ja kulttuurisisältöjä, jotka tuovat teknologian konkreettiseksi ja kaikille näkyväksi. Tarkastelemme myöhemmin näitä hankkeessa testattuja sisällöntuotannon muotoja.

smartPlaces mobiilisovellus

Vahva Oamkin osaamisen näyttö hankkeessa on smARTplaces-hankkeen mobiilisovellus (kuva 1) ja sen tarjoama teknologia-alusta, johon hankkeen osallistujat voivat lisätä sisältöä. Sovelluksesta löytyy muun muassa Storyworld (kuva 2), jossa hedelmäpelin kaltaisesta käyttöliittymästä on löydettävissä tarinallista sisältöä, tekstiä, videoita ja valokuvia partnereiden näyttelyistä tai projekteista. Reaaliaikaisen kameranäkymän päällä toimivan AR-kompassin avulla voit suunnistaa partnerien toimipaikkoihin. Art Hunt -liittymästä voit löytää paikallisten taiteilijoiden taideteoksia mielenkiintoisen kävelyreitin varrelta. Myös Art Hunt hyödyntää lisättyä todellisuutta (Augmented reality, AR).

 smARTplaces-hankkeessa kehitetyn mobiilisovelluksen kotisivu

 KUVA 1. smARTplaces-hankkeessa kehitetyn mobiilisovelluksen kotisivu. Kuvankaappaus applikaationäkymästä

smARTplaces-sovelluksen Storyworld-osio (Oulu)

KUVA 2. smARTplaces-sovelluksen Storyworld-osio (Oulu). Kuvankaappaus applikaationäkymästä

Parhaillaan Oamk kehittää sovellukseen lisäosaa, johon on tarkoitus tuottaa lisätyn todellisuuden sisältöä näyttelyihin tai partnereiden toimipaikkojen opastuksiin. Lisäosan testaamista varten toteutettiin Oamkin taidekokoelmasta näyttely keväällä 2019, johon liitettiin teoksiin jo toteutettua sisältöä, kuten opiskelijoiden tekemiä videoita ja taiteilijoiden olemassa olevia kotisivuja. Näyttelyn kävijöitä pyydettiin osallistumaan kävijäkyselyyn, jossa haluttiin tietoa applikaation käytettävyydestä ja sen tuomasta lisäarvosta. Saatu palaute vahvisti oletuksen, että applikaatiolle olisi tulevaisuudessa käyttäjiä. Applikaation lisäosan kehittämisen myötä hankkeessa toimiva Oamkin henkilöstö pääsi tositoimiin soveltamaan osaamistaan koodauksessa, käyttöliittymäsuunnittelussa ja testaamisessa, taidoissa, joita he opettavat opiskelijoillemme.

Osana syksyn Digital Publishing LABia opiskelijamme pääsevät testaamaan smARTplaces -hankkeessa kehitettyä lisäosaa tuottamalla uudenlaista sisältöä alustalle sekä pääsevät testaamaan sitä käyttäjillä, joita varten sisältöjä suunnitellaan. Miten lisättyä todellisuutta voidaan käyttää osana tuotteen markkinointia? Miten suunnitellaan tuote, joka hyödyntää lisättyä todellisuutta? Opiskelijat pääsevät kokeilemaan luovan talouden tuoteideointia ja testaamaan käyttäjäkokemuksia. Opiskelijat pääsevät myös hyödyntämään osaamistaan visuaalisen sisällön tuottamisessa, animaatiossa, pelillisyydessä, tarinankerronnassa ja käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa.

Oulu Dance Hack

Helmikuun 2018 ja toukokuun 2020 välillä järjestävät kaikki smARTplaces-kumppanit vuorollaan jonkin taide- tai kulttuuritapahtumansa yhteydessä istunnon Facebook Live -palvelussa, jossa virtuaalisesti osallistuva yleisö voi lähettää kysymyksiä ja saada vastauksia suorassa lähetyksessä.

Osana Oamk LABs toimintaa Oamk on ollut mukana tuottamassa Dance Hackathon -tapahtumaa yhdessä Taikaboxin, Business Oulun ja teknologia-alan yritysten kanssa. Oamk on tarjonnut tilat sekä esityksiin liittyvää kalustoa ja teknologiaa. Tapahtuma on järjestetty kolmena vuotena peräkkäin Oamkin Kotkantien kampuksella. TaikaBox on kutsunut kansainvälisestä verkostostaan tanssijoita ja teknologia-alan osaajia viisipäiväiseen tapahtumaan, jossa ammattilaiset ovat toteuttaneet Edu/Digital Publishing LABin ja Oamkin tanssin opiskelijoiden kanssa kokeellisia vuorovaikutteisia teoksia, jotka yhdistävät taidetta ja teknologiaa. Tanssijat ovat uppoutuneet esityksissään immersiivisiin tiloihin kommunikoiden tilaan luotujen interaktiivisiin ominaisuuksiin. Testattavana on ollut erilaisia liikkeentunnistimia, kuten rannekkeita, robottikäsi, sensoreita sekä ohjelma-alustoja.

. Dance Hack -työpajan esitys Oulun taidemuseossa

KUVA 4. Oamkin taidekokoelman Stefan Bremerin kuvat tanssija-sarjasta osana Oulun Lumo Light festivaalia (kuvaaja: Karoliina Niemelä)

Viimeisimmässä Dance Hack -tapahtumassa saatiin eurooppalainen vuoropuhelu käyntiin, kun Oulun taidemuseolla osana smARTplaces hankkeen osaprojektia #TheWorkofART toteutettiin lähetys Facebook live-palvelussa, jossa TaikaBoxin Tanja Råman ja John Collinswood kuratoivat Dance Hackiin osallistuvia ammattilaisia, tanssijoita ja teknologiaosaajia. #TheWorkofArt vuoropuhelujen tarkoituksena on tarjota katsojalle mahdollisuus tutustua syvemmin teosten taustalla oleviin prosesseihin ja konteksteihin. Se antaa tekijöille mahdollisuuden jakaa luovan prosessin kulku eli sen mikä kaikki on johtanut nähtävillä olevaan lopputulokseen.

Oamkin taidekokoelma ‒ Photographs and Comics of Northern Finland

smARTplaces-hankkeen myötä saatiin myös luotua nettisivusto Oamkin taidekokoelmalle. Oamkilla on yli 300:n pohjoissuomalaisen valokuva- ja sarjakuvateoksen kokoelma. Teokset ovat esillä Oamkin Kotkantien kampuksen käytävillä ja yleisön vaikeasti saavutettavissa. Sivuston toteuttivat Kulttuurin osaston viestinnän suuntautumisvaihtoehdon vaihto-opiskelijat kevään 2017 aikana. Opiskelijoille avautui mahdollisuus tuottaa digitoidun kokoelman esittelyn lisäksi sivustolle muutakin materiaalia, kuten kokoelman taiteilijoiden haastatteluja. Viestinnän suuntautumisvaihtoehdossa koulutetaan sisällöntuottajia ja uusien teknologia-alustojen haltuunotto ja testaaminen on kiinteä osa opetuksen sisältöä: miten taipuvat perinteiset visuaaliset sisällöt ja tekstit eri digitaalisille alustoille, miten käyttäjä kokee sisällön lukemisen eri laitteilla? Koulutamme alan ammattilaisia yritysten tarpeisiin, joten sisällöntuotanto eri alustoille on isossa roolissa koulutuksessamme.

Oamkin taidekokoelman Stefan Bremerin kuvat tanssija-sarjasta osana Oulun Lumo Light festivaalia

KUVA 4. Oamkin taidekokoelman Stefan Bremerin kuvat tanssijasarjasta osana Oulun Lumo Light festivaalia (kuvaaja: Karoliina Niemelä)

smARTplaces-hankkeeseen on kuulunut osallistujien mentorointi uusien menetelmien suunnittelussa ja käyttöönotossa partnereiden projektien näkyvyyden lisäämiseksi ja uuden yleisön saavuttamiseksi. Tähän toimintaan liittyen Oamk sai haasteeksi lisätä taidekokoelmansa näkyvyyttä Oamkin ulkopuolelle. Tuloksena syntyi pop-up-näyttely osaksi Oulun Lumo-valofestivaalia. Viikonlopun ajan Oulun keskustassa sykki Hallituskadulla sijaitsevassa tyhjässä katutason kauppatilassa kokoelman valokuvia heijastettuna harsokankaalle. Katsojat saivat kokea kuvat tilan ulkopuolelta katsottaessa. Kuusi Stefan Bremerin tanssijasarjan kuvaa vaihtuivat eri rytmissä kuudella eri projektorilla. Kokoelman printatut kuvat olivat tuhoutuneet Kotkantiellä tapahtuneessa vesivahingossa. Pop-up-näyttelyn kautta kuvat tulivat jälleen näkyville. Lumo-festivaalissa kävi vuonna 2017 yli 60 000 henkilöä, joten kokoelman saama näkyvyys oli suuri ja tietoisuus kokoelmasta levisi kulovalkean tavoin.

Tulevaisuudesta

Ei tule myöskään unohtaa yhtä tärkeää hankkeen ulottuvuutta eli sitä, että Oulu on hakemassa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Voisiko tämä olemassa oleva smARTplaces-yhteistyöverkosto olla pohjana tulevalle projektille, jolla Oamk voi osallistua kulttuuripääkaupunkivuoteen? Hyötynä voisivat olla muun muassa taiteen ja teknologian yhdistäminen ja sitä kautta oululaisen teknologiaosaamisen esille tuominen, opiskelijoiden osallistaminen eri teknologia-alustojen testaamiseen sisällöntuottajina sekä uusien luovien alojen yritysten synnyttäminen. Uuden hankkeen myötä Oamk voi toimia entistä voimakkaammin tiennäyttäjänä uusien teknologia-alustojen haltuunotossa ja niiden näkyvyyden lisäämisessä taiteen keinoin.  

Nostamalla taiteen ja kulttuurin arvostusta kaupungissamme teknologian arvostuksen tasolle saa Oulu ja Oamk sitä tarvittavaa näkyvyyttä, joka nostaa alueemme profiilia tuomalla sen näkyväksi eurooppalaisella ja miksei myös globaalilla tasolla.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus