Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 85/2019

TalenttiTehtaassa opiskellaan tulevaisuuden työelämätaitoja

Metatiedot

Nimeke: TalenttiTehtaassa opiskellaan tulevaisuuden työelämätaitoja. Teoksessa H. Alaniska (toim.) Pohjoista laatua

Tekijä: Rahikka Laura; Grönqvist Niina

Aihe, asiasanat: insinöörit, kemian tekniikka, korkea-asteen koulutus, työelämäyhteydet, työyhteisötaidot

Tiivistelmä: TalenttiTehdas on uudenlainen, työelämälähtöinen toteutus Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan ensimmäiselle vuosikurssille. Tavoitteena siinä on luoda opiskelijoille totuudenmukainen käsitys alasta jo opintojen alkuvaiheessa. Opiskelu rakentuu muun muassa tiimeissä työstetyistä viikkotehtävistä, asiantuntijaluennoista, tehdasvierailuista, itsearvioinnista ja vertaisarvioinnista sekä reaaliaikaisesta palautteesta. Tiimit toimivat tiiviissä yhteistyössä kummiyritysten kanssa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-12-09

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112944808

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Rahikka, L. & Grönqvist, N. 2019. TalenttiTehtaassa opiskellaan tulevaisuuden työelämätaitoja. Teoksessa H. Alaniska (toim.) Pohjoista laatua. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 85. Hakupäivä 7.3.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112944808.

Osaaminen ja työelämä ovat voimakkaassa muutoksessa. Teknologiateollisuus ry ja Kemianteollisuus ry ovat kartoittaneet jäsenyritystensä osaamis- ja osaajatarvetta eli sitä, mitkä työelämätaidot ovat tärkeitä vastavalmistuneella insinöörillä. Vahva viesti yrityksiltä oli, että substanssiosaamisen lisäksi, yhtä merkittäviä työelämätaitoja ovat niin kutsutut metataidot. Metataitoja on vaikea tehdä näkyviksi tai harjoitella perinteisillä opetusmenetelmillä, siksi loimme Centrian kemiantekniikan opiskelijoille TalenttiTehtaan. 

Kuvassa TalenttiTehtaan logo

KUVA 1. TalenttiTehtaan logo

Metataitoja opetusarkeen 

Toimintaympäristön nopeat muutokset ja kompleksisuus lisäävät yleisten työelämävalmiuksien tärkeyttä Teknologiateollisuus. 9 ratkaisua Suomelle - Teknologiateollisuuden koulutus ja osaaminen -linjaus 2018. Hakupäivä 8.11.2019. https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/teknologiateollisuus_koulutus_ja_osaaminen_-linjaus_2018_kiteytys.pdf. Teknologiateollisuus ry:n esille nostamat seitsemän metataitoa (kuva 2) ovat: valmiudet toimia monikulttuurisessa ympäristössä, asiakasnäkökulman ymmärtäminen, digitaalisten ohjelmien monipuolinen käyttö, kyky nähdä mahdollisuuksia, tiimityötaidot, valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja kokonaisuuksien hahmottaminen. Monipuolisten ja haastavien tehtävien avulla näitä taitoja on itse asiassa helppoa harjoitella ja omaksua.  

TalenttiTehtaassa kemiantekniikan 1. vuosikurssin opiskelijat opiskelevat kevätlukukauden valmentajien johdolla tiimeissä ja mukana sparraamassa ovat kummiyritykset. Valmentajina toimimme me opettajat ja tehtävät koostuvat laaja-alaisista viikkotehtävistä. TalenttiTehtaassa opiskelija saa nopeammin kokonaiskuvan kemianteollisuudesta ja siellä toimivista yrityksistä, sekä ymmärtää opiskeltavien asioiden yhteyden työelämään. TalenttiTehtaan luomisprosessissa oli vahvasti mukana Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), jossa vastaavanlaista opetusmoduulia on harjoitettu kaksi lukuvuotta nimellä Kykylaakso.     

Seitsemän työelämävalmiuksien metataitoa

KUVA 2. Työelämävalmiuksien seitsemän metataitoa KUVA 2. Työelämävalmiuksien seitsemän metataitoa. Teoksessa  Teknologiateollisuus. 9 ratkaisua Suomelle - Teknologiateollisuuden koulutus ja osaaminen -linjaus 2018. Hakupäivä 8.11.2019. https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/teknologiateollisuus_koulutus_ja_osaaminen_-linjaus_2018_kiteytys.pdf

Kummiyritykset ja työelämälähtöinen oppiminen   

TalenttiTehtaan kummiyritykset vuonna 2019 olivat Boliden, FreeportCobalt, UPM ja CABB. Kummiyritykset esittelivät toimintaansa kevään alussa, ja siitä alkoi tiimien ja yritysten välinen tiivis yhteistyö. TalenttiTehdas tuotti ja toteutti kummiyrityksiin liittyviä oppimistehtäviä, joiden arviointiprosessissa kummiyritykset olivat osin mukana.  Esimerkiksi opiskelijat laativat perehdytysmateriaalin työturvallisuuteen liittyen (videot+niihin liittyvät tehtävät), joita yritys pystyi hyödyntämään työntekijöidensä koulutuksessa. Saimme yrityksiltä palautteen opiskelijoiden toiminnasta sekä arviot videoista. 

KUVA: Noora Alapiha

KUVA: Noora Alapiha 

Viikkotehtävät rytmittivät opiskelijoiden 2019 kevättä samalla, kun kummiyrityksien toimeksiannot ja teollisuusvierailut sekä ryhmien työpajatoiminta elävöittivät opiskeluarkea. Opettajatiimin viikkoarviot sekä oppimistehtävistä että metataitojen kehittymisestä yhdessä jatkuvan parantamisen periaatteen myötä loivat pohjan nousujohteiselle oppimisprosessille. Tavoite oli, että toukokuussa 2019 kummiyritykset saavat hyvin valmentautuneita ja motivoituneita opiskelijoita työharjoitteluun.    

 Kevät 2019 päättyi ”SLUSH” – henkiseen juhlatilaisuuteen, joka pidettiin LIME:n elokuvastudiossa. Tapahtuma kuvattiin ja sitä pystyi seuraamaan etänä. Opiskelijat esittelivät itsensä ja parhaat oppimiskokemuksensa kummiyrityksille, opetustiimille ja muille kemiantekniikan opiskelijoille. TalenttiTehdas tarjosi kuplivia onnitteluita sekä menestysprojekteille että uusille työharjoittelupaikoille. Kaikki opiskelijat saivat työharjoittelupaikat kummiyrityksistä! 

KUVA: Hannu Torvikoski

KUVA: Hannu Torvikoski 

Pohdintaa   

Ensimmäinen TalenttiTehdaskokeilu oli menestys monella mittarilla. Kaikki opiskelijat työllistyivät alan harjoittelupaikkoihin, opiskelumotivaatio kasvoi, ja opiskelijat olisivat halunneet jatkaa tässä muodossa opiskelua myös tulevana syksynä.  

TalenttiTehtaan kehitystyö jatkuu muun muassa metataitojen arviointikriteerien kehittämisessä ja arvioinnin toteuttamisessa monipuolisesti. Otamme käyttöön uutta oppimisanalytiikkaa, jolloin myös työelämän edustajat saadaan mukaan arviointiprosessiin. Kemiantekniikan insinöörikoulutuksen hakijamäärät kasvoivat, jonka arvioimme osittain johtuvan TalenttiTehtaan menestyksestä, joka näkyi runsaasti sosiaalisessa mediassa.  

Artikkelia varten haastattelimme myös yhtä TalenttiTehtaan valmentajista, lehtori Kalle Myllykangasta

Lähteet

    Kuvalähteet

      Kommentit

      blog comments powered by Disqus