Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 87/2019

Luomukeruualueiden mahdollisuudet: Miksi keruualueen luomusertifiointi kannattaa?

Metatiedot

Nimeke: Luomukeruualueiden mahdollisuudet: Miksi keruualueen luomusertifiointi kannattaa? Teoksessa M-L. Järvelä & M. Tiermas (toim.) Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen

Tekijä: Tiermas Mervi; Mahosenaho Taimi; Järvelä Marja-Liisa

Aihe, asiasanat: kannattavuus, luonnonmukainen metsänhoito, sertifiointi

Tiivistelmä: Luomusertifioinnilla voidaan parantaa keruutuotearvoketjun kannattavuutta ja avata lopputuotteille laajemmat markkinat. Etenkin kansainvälisillä markkinoilla, missä arktisissa olosuhteissa kasvaneille keruutuotteille on kasvavaa kysyntää, erilaiset sertifikaatit ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vaikka luomukeruualueiden perustaminen tukisi paikallista elinkeinotoimintaa, vain harvat Suomen kunnat ja kaupungit ovat toistaiseksi lähteneet luomusertifioimaan omistuksessaan olevia metsiä.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-12-10

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112644409

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Tiermas, M., Mahosenaho, T. & Järvelä, M-L. 2019. Luomukeruualueiden mahdollisuudet: Miksi keruualueen luomusertifiointi kannattaa? Teoksessa M-L. Järvelä & M. Tiermas (toim.) Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 87. Hakupäivä 24.11.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112644409.

Luomusertifioinnilla voidaan parantaa keruutuotearvoketjun kannattavuutta ja avata lopputuotteille laajemmat markkinat. Etenkin kansainvälisillä markkinoilla, missä arktisissa olosuhteissa kasvaneille keruutuotteille on kasvavaa kysyntää, erilaiset sertifikaatit ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vaikka luomukeruualueiden perustaminen tukisi paikallista elinkeinotoimintaa, vain harvat Suomen kunnat ja kaupungit ovat toistaiseksi lähteneet luomusertifioimaan omistuksessaan olevia metsiä.

Suomalaisen keruutuotepohjaisen lopputuotteen vahvuus voi määrän tai hinnan sijaan olla sen laatu. Luomusertifiointi voi olla yksi tapa, jolla raaka-aineen laatu varmistetaan. Kokonaisuudessaan luomusertifiointi voi parantaa keruutuotearvoketjun kannattavuutta ja avata lopputuotteelle laajemmat markkinat. Mitä pidemmälle tuote on jalostettu, sitä korkeammaksi sen arvonlisäys muodostuu. Tiermas, M. 2019. Luomukeruutuotanto ja -keruualueiden perustaminen. ProAgria. Hakupäivä 4.11.2019. https://www.proagriaoulu.fi/files/biotalousleader/luomukeruutuotannon_ja_luomukeruualueiden_ohjemateriaali_26.6.2019.pdf

Kuva: Shutterstock

KUVA: I_HURME/Shutterstock.com

Kansainvälisillä markkinoilla on kysyntää arktisissa olosuhteissa kasvaneille keruutuotteille, mutta erityisesti vientimarkkinoilla erilaiset sertifikaatit ovat ensiarvoisen tärkeitä. Esimerkiksi luomusertifikaatti kertoo ostajalle laadusta ja valvonnasta luomutuotannon kriteerien täyttymisen lisäksi. Mielenkiintoisia kohdemarkkinoita ovat nopeasti kasvavat ja kaupungistuvat alueet esimerkiksi Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. Tiermas, M. 2019. Luomukeruutuotanto ja -keruualueiden perustaminen. ProAgria. Hakupäivä 4.11.2019. https://www.proagriaoulu.fi/files/biotalousleader/luomukeruutuotannon_ja_luomukeruualueiden_ohjemateriaali_26.6.2019.pdf

Suomen kunnat ja kaupungit eivät pääsääntöisesti ole lähteneet luomusertifioimaan omistuksessaan olevia metsiä, vaikka luomukeruualueiden perustaminen parantaisi luonnontuotealan yritysten luomuraaka-aineiden saatavuutta ja tukisi näin paikallista elinkeinotoimintaa. Metsien liittäminen luomuvalvontaan voisi myös tuoda alueelle imagohyötyä tekemällä näkyväksi ympäristön luonnonmukaisuuden sekä paikallisille asukkaille ja toimijoille että matkailijoille ja paikallisten yritysten asiakkaille. Tiermas, M. 2019. Luomukeruutuotanto ja -keruualueiden perustaminen. ProAgria. Hakupäivä 4.11.2019. https://www.proagriaoulu.fi/files/biotalousleader/luomukeruutuotannon_ja_luomukeruualueiden_ohjemateriaali_26.6.2019.pdf

Käsikirjoitus ja ohjaus Mervi Tiermas Kuvaus ja leikkaus Mervi Tiermas Tuottaja ProAgria Oulu ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Ohjemateriaali on tuotettu ProAgria Oulun ja Oulun Maa ja kotitalousnaisten hallinnoimien Oulun Seudun BiotalousLeader- ja Maasta markkinoille -hankkeiden puitteissa yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja ARVOPILOTTI-hankkeen sekä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Materiaali on laadittu vuoden 2018 loppuvuoden tilanteen ja tietolähteiden mukaisesti, eivätkä materiaalin laatijat vastaa mahdollisista myöhemmin tarkentuneista tai muuttuneista ohjeista, eivätkä tapauskohtaisista tulkinnoista liittyen esimerkiksi ohjeisiin tai lainsäädäntöön. Ohjemateriaali odottaa Ruokaviraston hyväksyntää: lisätiedot Sampsa Heinoselta.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus