Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 14/2014

Valtakunnallisessa Arktiset Askeleet -tanssitapahtumassa harjoitellaan tapahtumatuottamista

Metatiedot

Nimeke: Valtakunnallisessa Arktiset Askeleet -tanssitapahtumassa harjoitellaan tapahtumatuottamista

Tekijä: Kolanen Mira; Kontturi-Paasikko Liisa

Aihe, asiasanat: arviointi, korkeakouluopetus, korkeakouluopiskelu, markkinointi, palaute, tanssi, tanssiala, tanssijat, tanssikasvatus, tanssinopettajat, tanssitapahtumat, tapahtumat, tapahtumatuotanto, työelämäyhteydet, verkostoituminen

Tiivistelmä: Artikkeli valottaa lukijalle vuorovuosin lapsille ja nuorille sekä aikuisille suunnatun valtakunnallisen tanssitapahtuman historiaa ja nykypäivää. Jo 30 vuoden ajan järjestetty tapahtuma on yksi merkittävimpiä Suomessa järjestettäviä tanssitapahtumia. Osallistuvat teokset valitaan tapahtumaan esikarsinnan kautta, varsinaisessa tapahtumaviikonlopussa on mukana 40-50 tanssiteosta, joissa tanssii n. 300-400 tanssin harrastajaa ja opiskelijaa.

Artikkelista käy ilmi tapahtuman tavoitteet useammasta eri näkökulmasta ja sen avulla lukija saa selkeän kuvan tapahtuman järjestämiseen liittyvistä asioista ja siitä, ketkä tapahtuman tuottamisessa ovat mukana. Tapahtuman isoimmat tavoitteet ovat tanssikasvatuksellisuudessa ja verkostoitumisessa. Tapahtuma pyrkii tarjoamaan osallistujille mahdollisimman laajan kirjon erilaisia tanssilajeja sekä näyttämöllä että erilaisina työpajoina tapahtumaviikonlopun aikana. Tapahtumaan osallistuvat tanssinopettajat ja järjestelyissä mukana olevat tanssinopettajaopiskelijat pääsevät luomaan työelämän kannalta tärkeitä verkostoja ja saavat siihen uudenlaisia toimijoita oman tanssingenren ulkopuolelta.

Tapahtuman vuosikello -osiossa on paljon asiaa, josta myös muiden alojen tapahtumajärjestäjät voivat hyötyä — samantyyppiset asiat toistuvat kaikkien alojen tapahtumien järjestelyissä. Artikkeli toimiikin erinomaisena pohjana minkä tahansa vastaavantyyppisen tapahtuman järjestelyihin osallistuville tahoille.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2014-11-11

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014101745273

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kolanen, M. & Kontturi-Paasikko, L. 2014. Valtakunnallisessa Arktiset Askeleet -tanssitapahtumassa harjoitellaan tapahtumatuottamista. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 14. Hakupäivä 27.5.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014101745273.

Vuosittain järjestettävä tanssitapahtuma Arktiset Askeleet kokoaa Ouluun reilut 300 tanssijaa ympäri Suomea. Tapahtuma tarjoaa nuorille tanssijoille mahdollisuuden päästä esiintymään, nähdä hyvätasoista tanssia eri tanssilajeissa, saada palautetta omasta työskentelystään ja myös päästä kokeilemaan eri tanssilajeja. Tapahtuman suurin anti ovat kuitenkin sen tarjoamat elämykset.

Mikä on Arktiset Askeleet?

Arktiset Askeleet -tanssitapahtumaa on järjestetty Oulussa vuodesta 1985 lähtien. Oulun läänin Tanssialan Neuvottelukunnan aloittama tanssitapahtuma alkoi pohjoissuomalaisena tapahtumana, mutta jo vuonna 1987 tapahtuma oli valtakunnallinen. Samaan aikaan perustettiin Oulun läänin Tanssialan Tuki ry jatkamaan Tanssialan Neuvottelukunnan työtä. Tanssinopettajakoulutus on ollut mukana toisena järjestäjänä 1990-luvulta alkaen ensin Oulun konservatorion nimissä ja vuodesta 2001 Oulun seudun ammattikorkeakoulun, nykyisen Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk), Kulttuurialan yksikön nimissä.

Tapahtuma oli muutaman vuoden ajan yksi Oamkin sisäisistä kehittämishankkeista, mutta sen jälkeen tapahtumaa on järjestetty osana Kulttuurialan yksikön tapahtumatoimintaa. Toisena tapahtuman järjestäjänä toimii edelleen Oulun läänin Tanssialan Tuki ry. Tapahtuman historiasta voi lukea vuoden 2012 lopulla ilmestyneestä Tuure Holopaisen kirjoittamasta Oulun läänin Tanssialan Tuki ry:n historiikista Tanssi kohden taiteen tasavertaa Holopainen, T., Kolanen, M. & Kontturi-Paasikko, L. 2012. Tanssi kohden taiteen tasavertaa - Oulun läänin Tanssialan Tuki ry 25 vuotta. Oulun läänin Tanssialan Tuki ry. Oulu: Joutsen Median Painotalo.. Tämä artikkeli keskittyy käsittelemään Arktisia Askelia Oamkin tanssinopettajakoulutuksen näkökulmasta.

Vuosittain järjestettävä tanssitapahtuma kokoaa Ouluun reilut 300 tanssijaa ympäri Suomea. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi alle kouluikäisten ja alakouluikäisten omana lastentanssitapahtumana ja joka toinen vuosi seitsemäsluokkalaisten ja sitä vanhempien tanssin harrastajien ja opiskelijoiden niin sanottuna laajana tanssitapahtumana. Vuonna 2015 vietetään 30-vuotisjuhlaa ja tapahtuma järjestetään 26.-29.3.2015.

Arktiset askeleet

Tapahtuman tavoitteet

Tapahtuman tavoitteita ja tarkoitusta voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta: tanssinharrastaja tai osallistujana, tanssinopettajaopiskelijana tai tapahtuman työntekijänä, tapahtuman järjestäjänä, tanssin arvioijana sekä tanssin katsojana.

Arktiset Askeleet -tanssitapahtuman arvot ovat tanssikasvatuksellisuudessa. Tapahtuma tarjoaa nuorille tanssijoille mahdollisuuden päästä esiintymään valtakunnallisessa tapahtumassa, nähdä hyvätasoista tanssia laajassa tanssilajien kirjossa, saada palautetta omasta työskentelystään tanssin ammattilaisilta ja päästä kokeilemaan työpajoissa muita tanssilajeja. Osallistujat pääsevät näkemään ja kokemaan elämyksiä sekä laajentamaan tanssinäkemystään tutustumalla lajeihin, joihin eivät kenties aiemmin ole olleet missään kosketuksissa. He luovat tapahtumassa uusia suhteita, jotka saattavat kantaa pitkään. Kenties tulevaan ammattilaisuuteen saakka. 

Tanssinopettajaopiskelijoiden opintosuunnitelmaan sisältyy tanssitapahtuman tuottamiseen liittyviä opintoja, joiden puitteissa opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana kaksi kertaa Arktiset Askeleet -tapahtuman järjestämiseen. Oamkissa koulutetaan ainoana ammattikorkeakouluna Suomessa tanssinopettajia, joilla on valmistuttuaan laaja-alaista osaamista tanssin alalta, sisältäen myös tietotaitoa tanssitapahtuman toteuttamisesta. Oamkin lisäksi tanssinopettaja (AMK) tutkintoon voi valmistua Savonia-ammattikorkeakoulussa ja Turun ammattikorkeakoulussa, mutta tapahtumatuottamiseen liittyviä opintoja on vain Oamkin opetussuunnitelmassa.

Tanssinopettajaopiskelijoiden työtehtävänä on toimia tapahtumassa raatilaisina, raatien sihteereinä, tapahtumatoimistossa, valo- ja ääniteknikkojen assistentteina, näyttämöhenkilökuntana, ovimiehinä, työpajojen opettajina ja kaikilla muillakin tapahtumatuottamisen osa-alueilla. Opiskelijoiden näkökulmasta tärkeä tavoite on tapahtumatyöskentelyn työtehtävien ymmärtämisen lisäksi päästä verkoistoitumaan alan toimijoiden kanssa. Lisäksi opiskelijat saavat tapahtumassa näkemyksen siitä, missä tanssiala on menossa ja pystytyvät sitä kautta kohdistamaan omaa opiskeluaan ja työskentelyään tanssin kentällä haluamaansa suuntaan. 

Tapahtuman järjestäjien näkokulmasta käytännön asioihin liittyvien tavoitteiden lisäksi tärkeksi nousevat tanssikasvatukselliset asiat. Tämä näkökulma ohjaa järjestäjien toimintaa monella osa-alueella: 

Tapahtuman teokset arvioi erikseen koottu arviontiraati, jossa on mukana sekä tanssin ammattilaisia että ammattiopiskelijoita. Jokainen tapahtumaan osallistunut teos saa halutessaan kirjallisen palautteen joko esiraadin tai varsinaisen katselmuksen jälkeen. Arviointiraati pyrkii antamaan palautetta niin tanssijoiden kuin koreografian vahvuuksista ja kehittämisalueista. Raadin tavoitteena on siis antaa palautetta sekä teoksen koreografeille ja ryhmän opettajille että teoksessa esiintyville tanssijoille. Katsojat pääseevät tapahtuman aikana näkemään laaja-alaisesti Suomen tanssin tilaa lajikirjon, alueellisuuden ja erilaisten lähestymistapojen kautta.

Myös tapahtuman sosiaalisia vaikutuksia voidaan tarkastella tapahtumaan osallistuvien tanssijoiden, heidän opettajiensa, tanssinopettajaopiskelijoiden, tapahtuman järjestäjien, arviointiraadin ja yleisön näkökulmasta. Kaikissa näkökulmissa verkostoituminen nousee tärkeimmäksi, sillä tapahtuma tarjoaa loistavat puitteet tavata eri puolilla Suomea asuvia kollegoja tai muita samanhenkisiä ihmisiä. 

Tanssinopettajaopiskelijoiden luoma positiivinen ilmapiiri on yksi tapahtuman kantavista voimista. Jokainen Arktisiin Askeliin osallistunut tietää, että Oulussa voi opiskella tanssinopettajaksi. Useamman päivän kestävän tapahtuman järjestäminen vaatii järjestäjiltä suuren satsauksen joka vuosi, mutta kokonaisuuden anti on kuitenkin niin suuri, että työ kannattaa.

Arktiset askeleet 2

Arktiset Askeleet - anti tanssinopettajakoulutukselle ja Oulun ammattikorkeakoululle

Arktisten Askelten tuloksena tanssinopettajaopiskelijoille kertyy opintopisteitä, tapahtumatuottamisen tietotaitoa sekä tanssinopettajan koulutusohjelmalle sidosryhmäyhteistyötä ja vaikuttavuutta. Konkreettisen tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen ovat työelämässä tarvittavien taitojen kartuttamiselle mitä parhain ympäristö.

Tapahtuman päätavoitteita Oamkin tanssinopettajakoulutuksen näkökulmasta on neljä:

Ammattikorkeakoulujen rahoitus määräytyy yhä enemmän suoritettujen opintopisteiden ja muiden mittareiden tulosten perusteella. Oamk ja Kulttuurialan yksikkö hyötyvät näin ollen myös tapahtumasta kertyneinä opintopisteinä. Tanssinopettajakoulutukselle tapahtuman järjestäminen toimii myös tunnettuuden lisääjänä ja opiskelijarekrytoinnin välineenä. Eteläisestä Suomesta saattaa olla Ouluun lyhyempi matka, kun täällä on käynyt jo aikaisemmin osallistumassa Arktisiin Askeliin.

Arktiset askeleet 3

Arktisten Askelten käytännön toteutus  - tapahtuman vuosikello

Tapahtuman järjestäjien näkökulmasta tuleva tapahtuma alkaa ennen kuin edellinen tapahtuma järjestetään. Tapahtumien tulevat päivämäärät suunnitellaan ja tilavaraukset tehdään useaksi vuodeksi etukäteen. 

Edellisen vuoden tapahtuman jälkeen pidetyssä eri järjestäjätahojen palautetilaisuudessa käydään läpi asioita, joita vuoden päässä järjestettävässä tapahtumassa tulee ottaa huomioon. Palautetta kerätään niin osallistujilta, tanssinopettajaopiskelijoilta, tapahtuman työntekijöiltä, arviointiraadilta ja tapahtuman katsojilta. Tapahtuman järjestäjät kokoavat palautteen yhteen ja tekevät sen pohjalta tarpeellisia muutoksia ja huomiota seuraavan vuoden tapahtumaan. 

Tulevan tapahtuman säännöt, visuaalinen ilme ja markkinointimateriaali suunnitellaan edellisen vuoden keväällä ja ne ovat valmiit julkaistavaksi uuden lukuvuoden alkaessa. Kolanen, M. 2013. Tuotantosuunnitelma. Arktiset askeleet –tanssitapahtuma. Oulu.

Tapahtuman rahoituksen kannalta merkittävä jakso ajoittuu edellisen vuoden syksyyn ja apurahojen hakuaikoihin. Tapahtuma rahoitetaan pääosin Oulun läänin Tanssialan Tuki ry:n nimissä haettavilla apurahoilla, joista merkittävin ja pitkäaikaisin on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki.  Yhdistys kustantaa kaikki tapahtumasta aiheutuvat kulut, Oamk tarjoaa tapahtuman käyttöön osin tiloja ja välineitä sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden työpanosta. Muita sponsoreita pyritään hankkimaan tapahtumavuoden aikana. Sponsoreista voidaan erikseen mainita Sanomalehti Kaleva, joka on tukenut tapahtumaa lähes koko sen olemassa olon ajan. 

Tulevaa tapahtumaa markkinoidaan pääosin sähköisesti tapahtuman web-sivujen ja sosiaalisen median kautta. Joka syksyinen markkinointipostitus alkaa lehti-ilmoituksella Teatteri&Tanssi+Sirkus -lehdessä. Lehden ilmestymisen aikoihin tehdään myös suoramarkkinointipostitus-kampanja mahdollisimman laajalti Suomessa toimiville tanssiyhteisöille. Yhteisöille saatetaan tiedoksi tapahtuman säännöt ja alustava aikataulu sekä esiraatiin lähetettävien teosten deadline. Mediaviestintää esimerkiksi mediatiedotteiden muodossa tehdään useaan kertaan vuoden aikana. 

Syksyn aikana rekrytoidaan tapahtumassa tarvittavaa talkooväkeä paikallisista tanssiyhteisöistä. Talkooväen määrä on viime vuosina vähentynyt huomattavasti, koska osa aikaisemmin talkooväellä teetetyistä työtehtävistä tulee hankkia tietyiltä palveluntarjoajilta, esimerkiksi ravintolapalvelut on sidottu tapahtumapaikan sopimustoimittajille. 

Syksyn aikana luodaan suuntaviivat tulevalle tapahtumalle oheistapahtumien, hintojen ja esim. mahdollisten tanssitarvikemyyjien osalta sekä arviointiraadin kokoonpanon suhteen. Suunnittelussa on iso merkitys sillä, onko keväällä vuorossa laaja tapahtuma vaiko lastentanssin tapahtuma. 

Osallistujien näkökulmasta varsinainen tapahtuma alkaa tammikuussa esiraadilla, jossa Kulttuurialan yksikön tanssinopettajaopiskelijat arvioivat yhdessä tanssin ammattilaisten kanssa kaikki esiraatiin lähetetyt teokset ja valitsevat näistä teokset varsinaiseen tanssikatselmukseen maaliskuussa. Vuorovuosin tapahtuvat lastentanssikatselmus ja laaja tanssinkatselmus keräävät esiraatiin erilaisen määrän teoksia: Vuoden 2013 laajaan tapahtumaan haki 196 teosta, joista katselmukseen valittiin 64. Vuoden 2014 lastentanssitapahtuman esikarsinnassa katsottiin 113 teosta ja näistä valittiin katselmukseen 47. Varsinaisen tapahtuman ulkopuolelle jääneille teoksille kirjoitetaan palaute esiraadin jälkeen. Palautteen koostavat yhteistyössä raadin jäsenet, tanssinopettajaopiskelijat ja järjestäjät. 

Varsinainen tapahtuman järjestämiseen liittyvä työ alkaa heti esiraadin jälkeen:

Heti tapahtuman jälkeen käydään palautekeskustelut kerättyjen palautteiden pohjalta, laaditaan mediatiedote tapahtumassa palkituista teoksista ja aloitetaan teosten kirjallisten palautteiden koostaminen. Jokainen varsinaisessa tapahtumassa mukana ollut teos saa oman kirjallisen palautteen kaikista viikonlopun aikana nähdyistä teoksista. 

Tapahtuman jälkimarkkinointi jatkuu ja uuden tapahtuman suunnittelu on jo käynnissä.

Video: Arktiset Askeleet 2013 flashmob

Lisätietoja:

Mira Kolanen, tapahtumatuottaja

Liisa Kontturi-Paasikko, tapahtuman johtaja, tanssin päätoiminen tuntiopettaja

Kuvia vuoden 2013 Arktisista Askelista

Artikkelin kuvat: Mira Kolanen

 

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus