Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 9/2013

Yhdessä mukana muutoksessa. Lea Rissasen juhlakirja

Metatiedot

Nimeke: Yhdessä mukana muutoksessa. Lea Rissasen juhlakirja

Tekijä: Honkanen Hilkka; Kiviniemi Liisa (toim.)

Aihe, asiasanat: hoitoala, johtaminen, koulutus, sosiaaliala, terveydenhuoltoala, terveydenhuoltoala, terveysala, työhyvinvointi, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Tiivistelmä: TtT Lea Rissasen juhlakirjan "Yhdessä mukana muutoksessa" keskeinen teema on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Se koostuu 14 artikkelista, joiden kirjoittajina ovat kokeneet asiantuntijat. Kirjan esimmäisissä artikkeleissa kuvataan näkökulmia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen painottuvan koulutuksen kehittymiseen. Koulutuksen kehittymisen painopisteenä kirjassa on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon alkuvaiheiden ja sen tämän hetken keskeisten kehittämiskohteiden tarkastelu. Kirjassa tarkastellaan myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta lasten kipututkimusta, lihavuuden hoitoa sekä tulevaisuuden syöpäkuntoutusta. Sosiaalihuoltolakiehdotus kuvataan kirjassa keskittyen laissa toteutuvaan ennalta ehkäisyn ja varhaisen puuttumisen näkökulmiin. Johtaminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja innovatiivisuus ovat hyvinvoivan työyhteisön ja koko organisaation keskeisiä kysymyksiä tällä hetkellä. Kirjassa paneudutaan johtamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Kirja päättyy mielenkiintoiseen tarkasteluun innovatiivisen toimintaympäristön kehittämisestä.

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2013-05-28

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-092-3

Kieli: suomi

Sivumäärä: 98

Laajuus: 2,03 Mt

ISBN: 978-951-597-092-3

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Honkanen, H. & Kiviniemi, L. (toim.) 2013. Yhdessä mukana muutoksessa. Lea Rissasen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 92. Hakupäivä 25.2.2021. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-092-3.

TtT Lea Rissasen juhlakirjan "Yhdessä mukana muutoksessa" keskeinen teema on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Se koostuu 14 artikkelista, joiden kirjoittajina ovat kokeneet asiantuntijat.

Kirjan artikkeleissa kuvataan muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä painottavan koulutuksen kehittymistä sekä näkökulmia lasten kipututkimukseen, lihavuuden hoitoon, tulevaisuuden syöpäkuntoutukseen ja Sosiaalihuoltolakiehdotukseen. Kirjassa paneudutaan myös johtamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen sekä innovatiivisen toimintaympäristön kehittämiseen.

Lataa PDF-tiedosto

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus