Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 19/2013

Menestyksen reseptit. fForum - Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä

Metatiedot

Nimeke: Menestyksen reseptit. fForum - Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä

Tekijä: Savela Terttu; Lämsä Anna-Maija; Kärki Saara

Aihe, asiasanat: femaleForum, fFirma, fFMBA, fForum, fPro, fStart, johtajakoulutus, johtajat, johtajuus, koulutus, liikeideat, maahanmuuttajat, markkinointi, naiset, sosiaalinen tuki, sosiaaliset verkostot, taloushallinto, työura, urakehitys, uranvalinta, vertaisryhmät, yrittäjyys, yrittäjät, yritykset

Tiivistelmä: Naisten johtajuudesta on keskusteltu maailmalla jo kauan. Tänä päivänä naisten johtajuuden, kuten yrittäjyydenkin, kehittäminen on kasvanut merkittäväksi aiheeksi ympäri maailmaa. Enää ei pitäisi olla uutinen kenellekään, että korkea sukupuolten välinen tasa-arvo on yhteydessä yritysten, työpaikkojen ja yhteiskuntien taloudelliseen menestykseen. Kiinnostavampaa on se, millaisia ratkaisuja tasa-arvon edistämiseksi tehdään ja miksi jotkut ratkaisut toimivat paremmin kuin toiset. Maailman talousfoorumi (The World Economic Forum) julkaisee vuosittain laajan sukupuolten tasa-arvoa koskevan maavertailun. Vaikka Suomi sijoittuu vertailussa yleisellä tasolla hyvin, kulminoituu työelämämme keskeinen tasa-arvon ongelma naisten miehiä huonompiin mahdollisuuksiin edetä johtaviin asemiin ja päätöksentekijöiksi talouselämässä. Myös palkkaerot toimivat miesten eduksi. Naiset ryhtyvät harvemmin yrittäjiksi kuin miehet.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu on merkittävä edelläkävijä naisten yrittäjyyden ja johtajuuden edistämisessä. Useita asiaa edistäviä hankkeita on toteutettu 2000-luvun alusta lähtien. Pitkäkestoinen ja myös tutkimuksella tuettu kehitystyö on synnyttänyt
kansainvälisestikin ainutlaatuisen valmennuspaletin nimeltään femaleForum (fForum). fForum tarjoaa menestyksen reseptit niin aloittavalle yrittäjälle kuin kokeneelle konkarille. Sen avulla on perustettu 30 uutta yritystä. Uusia työpaikkoja on syntynyt 54. Monen ura on edennyt. Osallistuminen on tuonut osaamista, jonka avulla on voitu kohdata työelämän muutokset. Maahanmuuttajanaiset ovat integroituneet suomalaiseen työelämään. Työpaikkojen ja yritysten toimintaa on edistetty. Osallistujista on kasvanut merkittävä verkosto Pohjois-Pohjanmaalle ja muualle Suomeen. Se on synnyttänyt yhteistyötä ilman rajoja.

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2013-11-28

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201310096525

Kieli: suomi

Sivumäärä: 61

Laajuus: 3,33 Mt

ISBN: 978-951-597-096-1

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön raportit

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Savela, T., Lämsä, A-M. & Kärki, S. 2013. Menestyksen reseptit. fForum - Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 19. Hakupäivä 4.3.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201310096525.

Tänä päivänä naisten johtajuuden, kuten yrittäjyydenkin, kehittäminen on kasvanut merkittäväksi aiheeksi ympäri maailmaa. Oulun seudun ammattikorkeakoulu on merkittävä edelläkävijä naisten yrittäjyyden ja johtajuuden edistämisessä. Useita asiaa edistäviä hankkeita on toteutettu 2000-luvun alusta lähtien.

fForum tarjoaa menestyksen reseptit niin aloittavalle yrittäjälle kuin kokeneelle konkarille. Sen avulla on tähän mennessä muun muassa perustettu 30 uutta yritystä ja luotu 54 uutta työpaikkaa. Monen ura on edennyt. Osallistuminen on tuonut osaamista, jonka avulla on voitu kohdata työelämän muutokset. Maahanmuuttajanaiset ovat integroituneet suomalaiseen työelämään. 

Lataa PDF-tiedosto

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus