Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 30/2014

Akuuttitilanteet ikääntyneen hoitotyössä

Metatiedot

Nimeke: Akuuttitilanteet ikääntyneen hoitotyössä

Tekijä: Korkiakangas Eveliina; Vanhanen Minna

Aihe, asiasanat: akuuttihoito, eläkeläiset, ensiapu, ensihoito, gerontologia, hankkeet, hoito-ohjeet, ikääntyneet, kotisairaanhoito, koulutus, Oulun ammattikorkeakoulu, sairaanhoito, vanhukset

Tiivistelmä: Vanhuspalvelulaki (2014) painottaa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemista ja itsenäistä suoriutumista ja asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Tämän päivän ikääntynyt ihminen elää pitempään kuin koskaan ja voi paremmin kuin aikaisemmin. Normaaliin ikääntymiseen liittyy usein muutoksia terveydentilassa ja toimintakyvyssä. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 2013) painottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamista niin, että ikääntynyt kokee elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi.

Euroopan sosiaalirahaston ja Suomen Työministeriön rahoittaman Eheä Elämän Ehtoo -hankkeen 2011–2014 tarkoituksena on tuottaa vanhustyöhön innovatiivisia, hyvinvointia ja arjen selviytymistä parantavia toimintamalleja. Tavoitteena on ollut myös ammatillisen ja moniammatillinen yhteistyöosaamisen vahvistaminen sekä tutkintoon johtavassa että ammatillisessa täydennyskoulutuksessa. Kehittämistyöhön ovat Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa yhteistyöhankkeessa osallistuneet Oulun yliopiston terveystieteen laitos, Kempeleen kunnan vanhuspalvelut, Caritas sekä Metsolakodit.

Eheä Elämän Ehtoo -hankkeessa tunnistettiin tarve gerontologisen osaamisen lisäämiseen kotiympäristössä, jossa ikääntynyt tavallisimmin sairastuu akuutisti. Tässä oppaassa kuvataan Akuuttitilanteet ikääntyneen hoitotyössä mallia, joka muodostui hankeyhteistyönä yhteistyökumppaneiden hoitohenkilöstön kanssa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2014-12-10

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-111-1

Kieli: suomi

ISBN: 978-951-597-111-1 (PDF), 978-951-597-121-0 (nid.)

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Korkiakangas, E. & Vanhanen, M. 2014. Akuuttitilanteet ikääntyneen hoitotyössä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 30. Hakupäivä 22.10.2020. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-111-1.

Ikääntyneiden hoidon ja palvelun painopiste on ikääntyneiden kotona asumisessa ja kotiin annettavissa palveluissa. Ikääntyneet sairastuvatkin akuutisti useimmiten kotona tai kodinomaisessa yksikössä. Ikääntyneen tutkiminen ja hoito akuuttitilanteissa vaatii gerontologista osaamista, sillä ikääntyneet ovat usein monisairaita, heillä on käytössä useita lääkkeitä ja ikääntymismuutokset hankaloittavat oireiden tunnistamista.

Oulun ammattikorkeakoulun Eheä Elämän Ehtoo -hankkeessa kehitettiin yhteistyössä hankkeen työelämäkumppaneiden (Kempeleen kunta, Caritas ja Metsolakodit) Akuuttitilanteet ikääntyneen hoitotyössä -malli, joka koostui työpajatyöskentelystä ja simulaatioharjoituksista. Tässä oppaassa kuvataan hankkeen aikaisen yhteistyön kulku, kehitetty ikääntyneen akuuttitilanteiden seurantalomake sekä abcd-protokollan käyttö esimerkkien avulla.

Lataa pdf-tiedosto

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus