Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 29/2015

Oulun ammattikorkeakoulu on työelämäläheinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan toimija

11.12.2015 ::

Metatiedot

Nimeke: Oulun ammattikorkeakoulu on työelämäläheinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan toimija. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä

Tekijä: Paaso Jouko

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, elinkeinoelämä, hankkeet, tutkimus- ja kehittämistoiminta, työelämä, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Tiivistelmä: Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle on omaleimaista käytännönläheisyys ja soveltavuus sekä integroituminen opetukseen. Tki-toiminta tavoittelee nopeampia konkreettisia hyötyjä alueen työ- ja elinkeinoelämälle. Tki-toiminnan kohderyhmä on pk-ja jopa mikroyrityksissä.

Oulun ammattikorkeakoulun painoalat ovat tulevaisuuden terveys ja hyvinvointi sekä energia, luonnonvarat ja ympäristö. Kaikille aloille yhteiset kolme teemaa ovat älykäs oppiminen, innovatiiviset tuotteet ja palvelut sekä yrittäjyys ja uusi liiketoiminta.

Oulun ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä Oulun innovaatioallianssissa. Jo kehitettyjä työelämäläheisiä menestyskonsepteja vastaamaan elinkeinorakenteen muutoksen haasteeseen ovat Business Kitchen, Oulu Gamelab sekä ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot eli master-tutkinnot.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2015-12-11

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015110616126

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Paaso, J. 2015. Oulun ammattikorkeakoulu on työelämäläheinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan toimija. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. Hakupäivä 17.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015110616126.

hipsut_oranssi.pngAluevaikuttavuuden tehostamiseksi haluamme kehittää ketteryyttä reagoida Oulun elinkeinoelämän murroksen tuomiin haasteisiin.

Jouko Paaso. Kuva: Pekka Kallasaari

Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (tki) -toiminnalle on omaleimaista käytännönläheisyys ja soveltavuus sekä integroituminen opetukseen. Verrattuna yliopistojen tki-toimintaan ammattikorkeakoulujen tki-toiminta tavoittelee nopeampia konkreettisia hyötyjä alueen työ- ja elinkeinoelämälle. Tki-toiminnan kohderyhmä on yliopistoista poiketen enemmän pk-yrityksissä, jopa mikroyrityksissä. Tki-toiminnan sisältöalueet ovat mainituista syistä linkittyneitä alueen elinkeinoelämän painopistealueisiin.

Edellä mainituista lähtökohdista Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on valinnut kaksi painoalaa, jotka ovat tulevaisuuden terveys ja hyvinvointi sekä energia, luonnonvarat ja ympäristö. Kaikille aloille yhteiset kolme teemaa ovat Oamkin valitsemat älykäs oppiminen, innovatiiviset tuotteet ja palvelut sekä yrittäjyys ja uusi liiketoiminta.

Haluamme kehittää Oamkin uskottavuutta tki-toimijana ja yhtenä keinona siihen on yhteistyö Oulun innovaatioallianssissa. Uskomme, että näin voimme "kotiuttaa" korkeampitasoisia ja paremman katteen hankerahoituksia (kilpaillut rahoitukset). Aluevaikuttavuuden tehostamiseksi haluamme samalla kehittää ketteryyttä reagoida Oulun elinkeinoelämän murroksen tuomiin haasteisiin. Jo kehitettyjä työelämäläheisiä menestyskonsepteja vastaamaan tähän haasteeseen ovat Business Kitchen, Oulu Gamelab sekä tapamme toteuttaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja eli master-tutkintoja.

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus