Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 29/2015

Yhteistyö kehittyy jatkuvasti innovaatioallianssissa. Taina Pihlajaniemen haastattelu

Alatorvinen Pia (toim.)
11.12.2015 ::

Metatiedot

Nimeke: Yhteistyö kehittyy jatkuvasti innovaatioallianssissa. Taina Pihlajaniemen haastattelu. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä.

Tekijä: Alatorvinen Pia (toim.)

Aihe, asiasanat: hankkeet, korkeakoulut, yhteistyö, Oulu, Oulun innovaatioallianssi

Tiivistelmä: Oulun innovaatioallianssi perustettiin viiden toimijan sopimuksella edistämään alueen yritysten elinvoimaa. Allianssin perusajatuksena oli, että partnerit sopivat yhdessä ne aiheet, joihin keskittymällä Oulun alueen toimintaa kehitetään. Toiminnasta hyötyvät erityisesti sellaiset yritykset ja toimijat, jotka pystyvät hyödyntämään tutkimusta ja korkean osaamisen innovaatiotoimintaa. Vuoden 2015 alusta partnerien joukkoon liittyi Suomen ympäristökeskus. Oulun innovaatioallianssissa on viisi keskittymää: internet-tutkimus, painettu äly, kansainvälinen liiketoiminta, terveyden ja hyvinvoinnin teknologia sekä ympäristö ja energia. Rinnalle on tulossa kuudes keskus, joka keskittyy metalli- ja konepaja-alaan.

Oulun yliopiston tutkimusrehtori, professori Taina Pihlajaniemen mukaan kahden innovaatioallianssin partnerin, Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun, tiedot toistensa osaamisesta ja erityisvahvuuksista ovat parantuneet viime vuosina merkittävästi. Haastattelussa hän kertoo, että konkreettinen hyöty on tullut yhteisistä aloitetuista hankkeista. Yhteistyötä tehdää innovaatioallianssissa ja se yhteistyö on helpottanut yhteistyötä myös muilla alueilla. Myös strategiatasolla on mietitty yhteisiä tavoitteita suuremman aluevaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2015-12-11

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015111117080

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Alatorvinen, P. (toim.) 2015. Yhteistyö kehittyy jatkuvasti innovaatioallianssissa. Taina Pihlajaniemen haastattelu. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä.. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. Hakupäivä 22.10.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015111117080.

hipsut_oranssi.pngTällä tavalla saamme yhdessä suuremman alueellisen vaikutuksen aikaan.

Taina Pihlajaniemi. Kuva: Pia Alatorvinen

– Kyllä me tunnemme toisemme nyt paremmin, Oulun yliopiston tutkimusrehtori, lääketieteellisen biokemian professori Taina Pihlajaniemi summaa vuodesta 2009 Oulun innovaatioallianssissa (OIA) tehdyn työn vaikutusta.

Kahden innovaatioallianssin partnerin, Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun, tiedot toistensa osaamisesta ja erityisvahvuuksista ovat parantuneet merkittävästi. Pihlajaniemen mukaan systemaattinen yhteistyö on tarkoittanut sitä, että molempien talojen johto keskustelee paljon enemmän yhteisistä tavoitteista, ja konkreettinen hyöty on tullut yhteisistä aloitetuista hankkeista. Työnjako on ollut luontevaa, ammattikorkeakoululla on soveltavampi tulokulma kun taas yliopistolla on tieteellisempi.

hipsut_oranssi.pngTyönjako on ollut luontevaa, ammattikorkeakoululla on soveltavampi tulokulma kun taas yliopistolla on tieteellisempi.

Yhteistyö innovaatioallianssin puitteissa on helpottanut yhteistyötä myös muilla alueilla. Jopa strategiatasolla on voitu miettiä yhteisiä tavoitteita.

– Tällä tavalla saamme yhdessä suuremman alueellisen vaikutuksen aikaan, Pihlajaniemi kiittelee.

Oulun innovaatioallianssi perustettiin viiden toimijan sopimuksella edistämään alueen yritysten elinvoimaa. Allianssin perusajatuksena oli, että partnerit sopivat yhdessä ne aiheet, joihin keskittymällä Oulun alueen toimintaa kehitetään. Toiminnasta hyötyvät erityisesti sellaiset yritykset ja toimijat, jotka pystyvät hyödyntämään tutkimusta ja korkean osaamisen innovaatiotoimintaa. Vuoden 2015 alusta partnerien joukkoon liittyi Suomen ympäristökeskus.

Oulun innovaatioallianssin viisi keskittymää, internet-tutkimus, painettu äly, kansainvälinen liiketoiminta, terveyden ja hyvinvoinnin teknologia sekä ympäristö ja energia, ovat saamassa rinnalleen kuudennen keskuksen, joka keskittyy metalli- ja konepaja-alaan. Oulun innovaatioallianssin toiminta on ilmiselvästi vakuuttanut laajalti hyödyllisyydellään, koska uuden keskuksen toiminta lähti kentän toiveista. Suurten toimijoiden, SSAB:n ja Outokummun lisäksi alueella on suuri määrä pieniä yrityksiä. Alan toimijat ovat itse lyöttäytyneet yhteen, pohtineet, miten pääsisi toimintaan mukaan ja pyytäneet päästä esittäytymään OIA:n työvaliokunnalle.

– Uusi keskittymä tuli toimijoiden oman tarpeen kautta, he voisivat hyötyä OIA:n toimintamallin kautta koordinaatiosta ja yhteistyöstä, työvaliokunnan puheenjohtajana toimiva Pihlajaniemi kertoo.

hipsut_oranssi.pngHankkeissa on ollut mukana monenlaisia yrityksiä, isoja ja pieniä. Yhteistä kaikille on, että ne nojaavat omaan korkeaan osaamiseen mutta pystyvät hyötymään myös ulkopuolisten osaamisesta ja tutkimuksesta.

Yritysmaailma toivotetaankin avosylin tervetulleeksi OIA:n monipuoliseen toimintaan. Hankkeissa on ollut mukana monenlaisia yrityksiä, isoja ja pieniä. Yhteistä kaikille on, että ne nojaavat omaan korkeaan osaamiseen mutta pystyvät hyötymään myös ulkopuolisten osaamisesta ja tutkimuksesta.

– Olemme itse aktiivisia etsimään kumppaneita hankkeisiin, mutta toivomme myös yritysten ottavan itse yhteyttä, Pihlajaniemi sanoo.

Pihlajaniemi on vakuuttunut, että OIA:n luoma verkosto on vakiinnuttanut toimintansa kaikille osapuolille hyödyllisenä. Nykyiset partnerit ovat erittäin halukkaita jatkamaan toimintaa. OIA ei kuitenkaan aio jämähtää paikalleen, vaan yhteistyön muotoja kehitetään jatkuvasti.

– Nytkin mietitään, pitäisikö OIA:n siirtyä pois keskittymistä enemmän ekosysteemiajattelun suuntaan. Tulevaisuudessa pitää entistä painokkaammin toimia asiakas- ja käyttäjälähtöisesti. Pääsemme kolmoiskierteestä neloskierteeseen, kun otamme mukaan käyttäjät.

Oulun innovaatioallianssin työvaliokunnan puheenjohtaja Pihlajaniemi kiittelee valiokuntansa jäseniä toimivasta yhteistyöstä ja työrukkasena toimimisesta innovaatioallianssille. Partnereiden ylin johto muodostaa johtoryhmän, joka päättää yhteisistä linjauksista. Pihlajaniemi korostaa, että ylimmän johdon sitoutuminen yhteistyöhön on ollut yksi avaintekijä siihen, että innovaatioallianssin vaativa yhteistyö on onnistunut.

– Lisäksi meillä on motivoituneita ja erittäin innostuneita johtajia vetämässä keskittymiä, Pihlajaniemi kehuu työntekijöiden osaamista ja verkostoja.

Myös Pihlajaniemelle työ innovaatioallianssin parissa on tuonut valtavasti innostusta.

– Tässä näkee sen potentiaalin, mitä alueella on olemassa. Samalla pystyy myös asemoimaan yliopiston osaamispohjaa ja kehittämistyötä paremmin.

hipsut_oranssi.pngOulu on houkutteleva seutu, minkä luomisessa Oulun innovaatioallianssi on ollut keskeisenä osana.

Pihlajaniemi näkee, että tulevaisuudessa Oulun innovaatioallianssi vaikuttaa parhaimmillaan niin, että Oulu on vetovoimainen kaupunki, joka on tunnettu vireästä kehittämisestä ja tutkimuksesta ja menestyksekkäästä korkeaan osaamiseen perustuvasta innovaatiotoiminnasta. Oulu on houkutteleva seutu, minkä luomisessa Oulun innovaatioallianssi on ollut keskeisenä osana.

Pihlajaniemi näkee innovaatioallianssin vahvuutena sen monipuolisuuden.

– Meillä ei ole vain yhtä suuntaa, nyt toimimme laajalla rintamalla. Maailma on fragmentoitunut. Myös yliopistomme on monitieteinen ja meillä on laaja osaamispohja. Kaikilla aloilla voi tapahtua nousuja ja nykäyksiä. En odota yhtä isoa, vaan toivon mukaan useita keskisuuria onnistumisia, Pihlajaniemi peilaa tulevaa.

Oia_rakenne.png

Oulun innovaatioallianssi

  • perustettu 2009
  • ulkopuolista rahoitusta yli 10 miljoonaa euroa vuodessa
  • toiminnan tuloksena syntyy vuosittain uusia yrityksiä
  • merkittäviä yhteistyösaavutuksia: Business Kitchen, FICHe- ja Digital Health Revolution –projektit, PrintoCent, Connected Health -professuuri

ouluinnovationalliance.fi

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus