Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 18/2016

Osaamisen tunnistamisen askeleita

Metatiedot

Nimeke: Osaamisen tunnistamisen askeleita. Video

Tekijä: Pousi Juha; Karjalainen Asko; Karjalainen Tommi; Tenno Tiiu; Kepanen Pirkko; Koukkari Marja

Aihe, asiasanat: ammatillinen opettajankoulutus, hyödyntäminen, opetus, opiskelijat, osaaminen, tarkoituksenmukaisuus, tunnistaminen, tuutorointi, uudistaminen, video, Oulun ammattikorkeakoulu

Tiivistelmä: Osaamisperusteisessa opetuksessa opiskelijan aiempi osaaminen arvioidaan, tunnistetaan ja tunnustetaan. Opiskelija on keskeisessä roolissa oman osaamisen arvioijana ja näkyväksi tekijänä. Osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessi etenee osaamistavoitteiden mukaisesti tuutorin ohjauksessa. Tarvittaessa opiskelija täydentää osaamistaan.

Kysymyksiä videoon liittyen:

Millä tavoilla voit osoittaa osaamistasi opiskelussa?
Miten työelämässä (esimerkiksi opettajana), osaaminen tuodaan näkyväksi, vai tarvitaanko työssä enää osaamisperusteisuutta?
Vanheneeko osaaminen?
Onko itse opittu osaaminen samanarvoista koulussa opitun osaamisen kanssa?

Videon kesto: 6:12

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, Studio Amok

Aikamääre: Julkaistu 2016-06-17

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016051812465

Kieli: suomi, englanninkielinen tekstitys

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Videon lisenssi – video license: CC BY-NC-ND

Näin viittaat tähän julkaisuun

Pousi, J., Karjalainen, A., Karjalainen, T., Tenno, T., Kepanen, P. & Koukkari, M. 2016. Osaamisen tunnistamisen askeleita. Video. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 18. Hakupäivä 25.2.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016051812465.

Osaamisperusteisessa opetuksessa opiskelijan aiempi osaaminen arvioidaan, tunnistetaan ja tunnustetaan. Opiskelija on keskeisessä roolissa oman osaamisen arvioijana ja näkyväksi tekijänä. Osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessi etenee osaamistavoitteiden mukaisesti tuutorin ohjauksessa. Tarvittaessa opiskelija täydentää osaamistaan.

 

Ohjaus Juha Pousi Käsikirjoitus Tiiu Tenno, Pirkko Kepanen, Marja Koukkari Kuvaus ja leikkaus Tommi Karjalainen Tuottaja Asko Karjalainen, Oulun ammattikorkeakoulu, Studio Amok

Kysymyksiä videoon Oulun ammattikorkeakoulu. 2016. Opinnot ja opiskelu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hakupäivä 18.5.2016. http://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammatillinen-opettajakorkeakoulu/ammatillinen-opettajakoulutus/opinnot/ Rasku, S. 2014. Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen: säädösmuutokset. Uudistuksia ammatilliseen peruskoulutukseen – tiedotus- ja keskustelutilaisuus 16.1.2014. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki. Hakupäivä 18.5.2016. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/tutke/liitteet2/Helsinki_1612014_Rasku_TUTKE2.pdf Autere, H. & Lounema, K. 2015. Osaamisperusteisuutta vahvistamassa. Opetushallitus 18.12.2015. Hakupäivä 18.5.2016. http://www.oph.fi/download/173812_Osaamisperusteisuutta_vahvistamassa.pdf liittyen:

Competence based learning is the cornerstone of pedagogical work. It means moving from separate subjects to all-inclusive understanding and acknowledging of competences and skills with individual schedules. Every student advances using a personal study plan that is reviewed regularly.

Trigger questions:

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus