Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 31/2016

Osumia: Itseohjautuva opiskelija

Metatiedot

Nimeke: Osumia: Itseohjautuva opiskelija. Video

Tekijä: Kepanen Pirkko; Tenno Tiiu; Pousi Juha; Karjalainen Tommi; Karjalainen Asko

Aihe, asiasanat: ammatillinen opettajankoulutus, ammattikorkeakoulut, elokuva, itseohjautuvuus, kirjat, kirjastot, opettajankoulutus, opetus, opettaja, opiskelijat, osaaminen, pedagogiikka, reflektio, tieto, video, Oulun ammattikorkeakoulu

Tiivistelmä: Itseohjautuva oppija suunnittelee, toteuttaa ja reflektoi oppimistaan. Itseohjautuvuuden tausta-ajatuksena on oppijalähtöisyys. Osaamisperusteisessa opiskelussa itseohjautuvuuden merkitys korostuu entisestään.

Videon kesto: 1:34

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, Studio Amok

Aikamääre: Julkaistu 2016-11-28

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016051912476

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Videon lisenssi – video license: CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kepanen, P., Tenno, T., Pousi, J., Karjalainen, T. & Karjalainen, A. 2016. Osumia: Itseohjautuva opiskelija. Video. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 31. Hakupäivä 19.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016051912476.

Itseohjautuva oppija suunnittelee, toteuttaa ja reflektoi oppimistaan. Itseohjautuvuuden tausta-ajatuksena on oppijalähtöisyys. Osaamisperusteisessa opiskelussa itseohjautuvuuden merkitys korostuu entisestään.

 

Käsikirjoitus Pirkko Kepanen ja Tiiu Tenno Kuvaus Juha Pousi ja Tiiu Tenno Leikkaus Tommi Karjalainen Tuottaja Asko Karjalainen, Oulun ammattikorkeakoulu, Studio Amok

Kysymyksiä videoon Opiskelijan itsearviointi. 2016. Ohjaan.fi verkkosivut. Hakupäivä 22.11.2016. http://ohjaan.fi/opiskelijan-itsearviointi/ Karjalainen, A. 2016. Osaamisperusteinen ammatillinen opettajankoulutus Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016. Helsinki. Hakupäivä 22.11.2016. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tapahtumakalenteri/2016/04/AOKK_yhteistyopaiva_liitteet/OAMK_Karjalainen_06042016.pdf Opetushallitus. 2015. Arvioinnin opas. Ammatillinen peruskoulutus. Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2. Hakupäivä 22.11.2016. http://www.oph.fi/download/165456_arvioinnin_opas.pdf liittyen:

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus