Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 16/2016

Reflektio – Reflection

Metatiedot

Nimeke: Reflektio – Reflection. Video

Tekijä: Pousi Juha; Karjalainen Asko; Karjalainen Tommi

Aihe, asiasanat: ammatillinen opettajankoulutus, ammattikorkeakoulut, elokuva, opettajankoulutus, opetus, opettaja, pedagogiikka, reflektio, tieto, video, Oulun ammattikorkeakoulu

Tiivistelmä: Reflektio on olennainen osa oppimista ja osaamisen näyttämistä. Tämä video kertoo helpolla kielellä mitä reflektio on. Kysymyksiä videoon liittyen:

Oletko itse oppinut aidosti reflektoimaan? Perustele.
Mikä ero on tilanteiden ja tapahtumien muistelemisella ja reflektiolla?
Onko reflektio vain onnistumisten esilletuontia? Perustele.
Onko reflektio relevanttia vain blogissa? Missä muualla voit käyttää reflektiota?

Videon kesto: 1:47

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, Studio Amok

Aikamääre: Julkaistu 2016-06-02

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016051712435

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Videon lisenssi – video license: CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Näin viittaat tähän julkaisuun

Pousi, J., Karjalainen, A. & Karjalainen, T. 2016. Reflektio – Reflection. Video. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 16. Hakupäivä 11.12.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016051712435.

Reflektio on olennainen osa oppimista ja osaamisen näyttämistä. Tämä video kertoo helpolla kielellä mitä reflektio on. 

 

Käsikirjoitus Juha Pousi, Asko Karjalainen Ohjaus Juha Pousi Kuvaus ja leikkaus Tommi Karjalainen Tuottaja Asko Karjalainen, Oulun ammattikorkeakoulu, Studio Amok

Kysymyksiä videoon Saarenheimo, M. 2001. Oppimista edistävä reflektio. Tampere. Virta, K. Reflektio. Hakupäivä 2.5.2016. http://users.utu.fi/kavirt/webopaskorjattu/opas2.1.htm Tiuraniemi, J. 2002. Reflektiivisyys asiantuntijan työssä. Teoksessa P. Niemi & E. Keskinen (toim.) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Hakupäivä 2.5.2016. http://tiuraniemi.fi/Ammaref.pdf liittyen:

Reflection is an important part of learning and also showing others what you have learned. This video tells in plain language about the concept of reflection. 
 
Trigger questions: 
  • Are you able to reflect on your studies?
  • Or do you merely recollect what happened during the learning situations?
  • Where can you use reflection?

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus