Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 23/2017

Lupa muutokseen. Eeva-Kaisan ja Heikin tarina

Metatiedot

Nimeke: Lupa muutokseen. Eeva-Kaisan ja Heikin tarina. Video

Tekijä: Vitikka Päivi; Laitinen Sirpa; Kianto Sirkku

Aihe, asiasanat: hyvinvointi, maaseutu, maaseutuyritykset, muutos, yrittäjyys

Tiivistelmä: Eeva-Kaisa on maitotilayrittäjä Tervolasta. Eeva-Kaisan väsyminen alkoi 20 vuotta sitten nuorimmaisen synnyttyä. Hänelle pelkkä lypsäminen ei riitä, vaan hän on lähtenyt kouluttautumaan uuteen ammattiin ja perustamassa maatila-avusteisen hoivapalveluyrityksen. Eeva-Kaisa toteutti pitkäaikaisen unelmansa ja matkusti Australiaan täytettyään 50 vuotta. Hänelle syttyi myös halu luovaan kirjoittamiseen, jonka avulla hän jäsentää nyt ajatuksiaan ja purkaa tuntojaan.

Heikin tilalla Vihannissa lehmistä luovuttiin 90-luvun lopulla. Aluksi tilalla kasvatettiin lihakarjaa. Vähitellen sekin toiminta hiipui. Nyt tilalla viljellään viljaa. Heikki perusti 2000-luvulla taksiyrityksen ja työllistää nyt itsensä ja vaimon lisäksi kaksi ulkopuolista työntekijää. Heikki kannustaa jokaista toteuttamaan kuningasideansa maltillisesti.

Video on tehty Lupa muutokseen -hankkeessa, jossa tuetaan erilaisia muutosprosesseja läpikäyviä maatilayrittäjiä Pohjois-Pohjanmaalla. Hyvinvointi kulkee hankkeessa läpileikkaavana teemana. Video herättää ajatuksia ja mielipiteitä ja sen johdattelemana päästään keskustelemaan erilaisista muutostilanteista. Video kertoo kaksi erillistä tarinaa, Eeva-Kaisan ja Heikin tarinan.

Videon kesto: 11:41

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2017-06-20

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201706167350

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Vitikka, P., Laitinen, S. & Kianto, S. 2017. Lupa muutokseen. Eeva-Kaisan ja Heikin tarina. Video. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 23. Hakupäivä 28.5.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201706167350.

Eeva-Kaisa on maitotilayrittäjä Tervolasta. Eeva-Kaisan väsyminen alkoi 20 vuotta sitten nuorimmaisen synnyttyä. Heikin tilalla Vihannissa lehmistä luovuttiin 90-luvun lopulla. Aluksi tilalla kasvatettiin lihakarjaa. Vähitellen sekin toiminta hiipui. Video kertoo kaksi erillistä tarinaa, Eeva-Kaisan ja Heikin tarinan. Se herättää ajatuksia ja mielipiteitä ja sen johdattelemana päästään keskustelemaan erilaisista muutostilanteista. 

 

Ohjaus ja käsikirjoitus Päivi Vitikka, Sirpa Laitinen ja Sirkku Kianto Kuvaus ja leikkaus Sirkku Kianto Tuottaja Oulun ammattikorkeakoulu 

Videon tavoitteena on herättää keskustelua erilaisissa muutostilanteissa. Video kertoo kaksi erillistä tarinaa, Eeva-Kaisan ja Heikin tarinan. 

Eeva-Kaisa on maitotilayrittäjä Tervolasta. Eeva-Kaisan väsyminen alkoi 20 vuotta sitten nuorimmaisen synnyttyä. Hänelle pelkkä lypsäminen ei riitä, vaan hän on lähtenyt kouluttautumaan uuteen ammattiin ja on perustamassa maatila-avusteisen hoivapalveluyrityksen. Eeva-Kaisa toteutti pitkäaikaisen unelmansa ja matkusti Australiaan täytettyään 50 vuotta. Hänelle syttyi myös halu luovaan kirjoittamiseen, jonka avulla hän jäsentää ajatuksiaan ja purkaa tuntojaan.

Heikin tilalla Vihannissa lehmistä luovuttiin 90-luvun lopulla. Aluksi tilalla kasvatettiin lihakarjaa. Vähitellen sekin toiminta hiipui. Nyt tilalla viljellään viljaa. Heikki perusti 2000-luvulla taksiyrityksen ja työllistää nyt itsensä ja vaimon lisäksi kaksi ulkopuolista työntekijää. Heikki kannustaa jokaista toteuttamaan kuningasideansa maltillisesti. Heikin sanoin: ”Heti ei kannata perustaa telakkaa navetan päähän”.

Lupa muutokseen -hanke

Lupa muutokseen -hankkeessa aktivoidaan maatilayrityksiä kehittämiseen ja sitä myöten myös tähdätään maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämiseen. Hankkeessa tuetaan erilaisia muutosprosesseja läpikäyviä maatilayrityksiä Pohjois-Pohjanmaalla. Tarkoituksena on saada yrittäjiä miettimään huolellisesti omia vaihtoehtojaan muutostilanteessa. Samalla varmistetaan yritystoiminnan jatkuvuus niin, että esimerkiksi lopettavan yrittäjän tuotannon resurssit tulisivat hyödynnetyiksi myös jatkossa. Aktivoituminen erilaisten vaihtoehtojen pohdintaan ja kasvavat verkostot parantavat yritystoiminnan hallintaa ja lisäävät sitä myöten yrittäjän jaksamista ja hyvinvointia. Hyvinvointi kulkee hankkeessa läpileikkaavana teemana koko toteutusajan.

Hanke järjestää toiminta-aikanaan useita aktivointitilaisuuksia eri puolilla maakuntaa. Näissä tilaisuuksissa maatilayrittäjillä on mahdollisuus perehtyä hankkeen aihepiireihin ja tulla sitten mukaan siihen pienryhmään, jonka aihealue häntä kiinnostaa. Yrittäjät pohtivat eri vaihtoehtoja oman yrityksensä kannalta, päättävät parhaasta ratkaisusta ja hakevat tarvittaessa hankkeen avulla ulkopuolista asiantuntija-apua muutosprosessin läpiviemiseen. 

Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhdessä Maataloustuottajien Pohjois-Suomen Liitto MTK Pohjois-Suomi ry:n (MTK-Pohjois-Suomi) kanssa.

Logot

18.5.2020 Lisätty rahoittajien logot

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus