Oulun ammattikorkeakoulu

Heikka, Helena

Oulun ammattikorkeakoulu

helena.heikka@oamk.fi

p. 050 3670341

Helena Heikka

TtT Helena Heikka toimii yliopettajana ja terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia painoalan koordinaattorina. Lisäksi hän on suun terveydenhuollon tutkintovastaava ja toimii YAMK:n sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa johtamisen opettajana. Heikan tutkimuksen ja kehittämisen kohteena on ollut terveyden edistäminen ja sosiaali- ja terveysalan johtaminen. Hän on erityisen kiinnostunut tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmien ja palvelujen kehittämisestä eHealth viitekehyksessä. Mielenkiinnon kohteena on myös johtamisen kehittäminen toimintaympäristön muutosprosesseissa.

Julkaisut ePookissa: 

  • Heikka, H. 2017. Kokeillen ja kehittäen kohti tulevaisuuden hyvinvointipalveluja. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850129.
  • Koivunen, K., Heikka, H. & Kiviniemi, L. 2017. Opiskelijat voimavarana master-koulutuksen kehittämisessä. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850133.
  • Heikka, H. & Koivunen, K. 2015. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen haasteet ja master-koulutus. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015102615051.
  • Koivunen, K., Heikka, H. & Gallén, T. 2015. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sulautuu oppimiseen master-koulutuksessa. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015102615055.
  • Aro, P. & Heikka, H. 2014. Strateginen henkilöstöjohtaminen monialaisena verkkokurssina. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014120350410.
  • Heikka, H. 2013. Monimuotoistuvan työyhteisön johtamisen haasteita. Teoksessa H. Honkanen & L. Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa. Lea Rissasen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-092-3.

Julkaisut Oamkin julkaisurekisterissä