Oulun ammattikorkeakoulu

Heikkinen, Kari-Pekka

Oulun ammattikorkeakoulu

kari-pekka.heikkinen(at)oamk.fi

p. 040 6528144

Kari-Pekka Heikkinen

Lehtori Kari-Pekka Heikkinen toimii Oamk LABsin kehittämisen koordinaattorina ja valmentajana. Ammatilliselta koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori. Hänen väitöskirjansa Oulun yliopistossa käsitteli Oamk LABsin toteuttamaa LAB-mallia, jossa keskitytään 2000-luvun ammattilaisten kompetenssien kehittämiseen. Väitöstutkimus keskittyi tarkastelemaan opiskelijoiden koulutuksen aikana kokemaa rajojen ylittämistä monialaisessa ja studiomallisessa oppimisympäristössä.

Julkaisut ePookissa:

  • Heikkinen, K-P. 2014. Perusteet LAB-oppimismallista. LAB-oppimismallin lyhyt kuvaus. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 19. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014112846681.

Julkaisut Oamkin julkaisurekisterissä