Oulun ammattikorkeakoulu

Hekkala, Roosa

Oulun ammattikorkeakoulu

t8soro00(at)students.oamk.fi

p. 044 021 7716

Roosa Hekkala on valmistunut hoitotyön tutkinto-ohjelmasta. Hänen opinnäytetyönsä on Asiakkaiden käsihygienian toteutumisen kartoitus, havainnointitutkimus.