Oulun ammattikorkeakoulu

Hentilä, Sabina

Diakonia-ammattikorkeakoulu

sabina.hentila(at)diak.fi

p. 050 594 6911

TtM, klö, sh Sabina Hentilä on WHO/UNICEF BFHI-ohjelman imetyskouluttaja. Hän toimii terveysalan lehtorina asiantuntijuusalueinaan lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, naistentaudit, äitiyshuolto ja synnyttyvän naisen ja perheen hoitotyö, WHO:n 20h:n imetysohjaajakoulutus, monimuotopedagogiikka.