Oulun ammattikorkeakoulu

Huttunen, Johanna

Oulun ammattikorkeakoulu

johanna.huttunen@oamk.fi

p. 050 4624718

Johanna Huttunen

Johanna Huttunen (KM, opinto-ohjaajan kelpoisuus) toimii koulutussuunnittelijana opintoasioiden hallinnossa. Viimeisten vuosien aikana hän on työskennellyt opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittämisen parissa koskien sekä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta että master-koulutusta. Hän on perehtynyt Bolognan prosessiin sekä eurooppalaisen ja kansallisen tutkintojen viitekehysten edellyttämiin osaamisvaatimuksiin. Hän toimii opetuksen ja opintojen järjestämisen osaprosessin vastuuhenkilönä. Hänen kiinnostuksen kohteinaan ovat osaamisperustaisuuden, osaamisen arvioinnin ja opettajien välisen yhteistyön kehittäminen. 

Julkaisut ePookissa: 

  • Huttunen, J. 2015. Bolognan prosessi on vauhdittanut osaamisperustaisuuden kehittymistä. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015111117081.
  • Isohanni, I. & Huttunen, J. 2014. Master-koulutuksen kohteena on työelämän tutkiminen ja kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkintokoulutuksen kehittämisprojekti vuosina 2012–2014. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-118-0.

Julkaisut Oamkin julkaisurekisterissä