Oulun ammattikorkeakoulu

Juntunen, Anne-Leena

Savonia-ammattikorkeakoulu

Iisalmen korkeakouluyksikkö

anne-leena.juntunen@savonia.fi

LTO, KM Anne-Leena Juntunen toimii lehtorina Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä Iisalmessa. Hän on työskennellyt opettajana sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeissa. Tällä hetkellä hän valmistelee väitöskirjaa sosiaalialan koulutusohjelman harjoittelun kehittämisestä. Tutkimusmetodina on kehittävä työntutkimus, jota hän soveltaa myös opetukseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Julkaisut ePookissa: 

  • Hokajärvi, R., Hujala, T., Juntunen, A-L. & Tikkanen, J. 2010. Yhteistä ymmärrystä metsäsuunnittelulla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 2. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201109265585.