Oulun ammattikorkeakoulu

Jussila, Ari

Tampereen ammattikorkeakoulu

ari.jussila(at)tuni.fi

KM Ari Jussila toimii lehtorina ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Hän on vastuukouluttaja ammatillisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa sekä ohjaukseen liittyvissä kehittämishankkeissa. Hänen asiantuntijuusalueitaan on ohjaus ja ammatillinen koulutus.