Oulun ammattikorkeakoulu

Jussila, Ari

Tampereen ammattikorkeakoulu

ari.jussila(at)tuni.fi

KM Ari Jussila toimii lehtorina ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Hän on vastuukouluttaja ammatillisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa sekä ohjaukseen liittyvissä kehittämishankkeissa. Hänen asiantuntijuusalueitaan on ohjaus ja ammatillinen koulutus.

Julkaisut ePookissa:

  • Jussila, A., Joensuu, M. & Rantanen, O. 2019. Opinto-ohjaajaksi osaamisperustaisesti. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424210.