Oulun ammattikorkeakoulu

Konst, Taru

Turun ammattikorkeakoulu

taru.konst(at)turkuamk.fi

044 907 4588

FT, KTL Taru Konst toimii yliopettaja ja erityisasiantuntija Turun ammattikorkeakoulussa. Hänen asiantuntijuusalueita ovat innovaatiopedagogiikka ja oppimisen kehittäminen.