Oulun ammattikorkeakoulu

Kukkohovi, Pirkko

Oulun ammattikorkeakoulu

pirkko.kukkohovi(at)oamk.fi

p. 040 661 3120

FT (italia ja soveltava kielitiede), FM vieraat kielet (italia, saksa ja suomi toisena/vieraana kielenä), matkailun restonomi (AMK) Pirkko Kukkohovi toimii Liiketalouden osastolla tuntiopettajana (asiantuntijaviestintä ja suomi toisena kielenä) ja S2-asiantuntijana UOMA-uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille -hankkeessa sekä SIMHE polku -hankkeen projektikoordinaattorina.