Oulun ammattikorkeakoulu

Kukkohovi, Pirkko

Oulun ammattikorkeakoulu

pirkko.kukkohovi(at)oamk.fi

p. 040 661 3120

FT (italia ja soveltava kielitiede), FM vieraat kielet (italia, saksa ja suomi toisena/vieraana kielenä), matkailun restonomi (AMK) Pirkko Kukkohovi toimii Liiketalouden osastolla tuntiopettajana (asiantuntijaviestintä ja suomi toisena kielenä) ja S2-asiantuntijana UOMA-uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille -hankkeessa sekä SIMHE polku -hankkeen projektikoordinaattorina.

Julkaisut ePookissa:

  • Tervasoff, P., Lappalainen, P., Kekkonen, P., Jokinen, K., Tuiskunen, M., Ylikauma, P-R., Arolaakso, S., Kosonen, K. & Kukkohovi, P. 2019. Parasta arvoa yhteistyöstä ‒ huippua on tehdä ja toimia yhdessä. Teoksessa M. Paldanius (toim.) Oulun alueen ja Pohjois-Suomen kehitystä tuetaan monipuolisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 89. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019110536730.

Henkilön julkaisut Juulissa