Oulun ammattikorkeakoulu

Lappalainen, Pirjo

Oulun ammattikorkeakoulu 

pirjo.lappalainen(at)oamk.fi

p. 040 141 5730

Lappalainen Pirjo

Toimintaterapeutti (ylempi AMK), AmO Pirjo Lappalainen toimii päätoimisena tuntiopettajanaSosiaaliala ja kuntoutus osastolla sekä SoteLab-hanketyössä. Hänen asiantuntijuusalueensa ovat toimintaterapia, kuntoutus, koulutus, tki-toiminta, digitaaliset oppimis- ja kuntoutusympäristöt sekä lasten ja nuorten kuntoutus.

Julkaisut ePookissa:

  • Ikonen, T. & Lappalainen, P. 2018. Turvallinen kohtaaminen erityislapsiperheiden kanssa kasvattaa opiskelijoiden halua työskennellä erityislasten ja -perheiden parissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 50. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018051824203.
  • Kaakkuriniemi, E., Kankaanpää, T., Lappalainen, P., Leino, J. & Xiong, E. 2016. Kuntoutuksen asiantuntijuus ja työelämän kehittäminen: Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaa osaamista. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030093.

Julkaisut Oamkin julkaisurekisterissä