Oulun ammattikorkeakoulu

Lastumäki, Outi

Oulun ammattikorkeakoulu

Sh/YAMK, AmO Outi Lastumäki toimii hoitotyön lehtorina Kontinkankaan kampuksella.