Oulun ammattikorkeakoulu

Lehto, Siru

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

siru.lehto(at)jamk.fi

p. 040 634 1231

KM, lehtori Siru Lehto toimii opettajankouluttajana Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän on osallistunut opetussuunnitelmatyöhön eri kouluasteilla. Tällä hetkellä hän kehittää korkeakoulupedagogiikkaa opettajan osaamisen näkökulmasta.