Oulun ammattikorkeakoulu

Niemelä, Eija

Oulun ammattikorkeakoulu

eija.niemela@oamk.fi

p. 050 3607446

Eija Niemelä

Sairaanhoitaja, TtT, Eija Niemelä toimii hoitotyön yliopettajana. Hänen työtehtävänsä keskittyvät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Hän on viime vuosina  toiminut myös valtakunnallisessa korkeakouluverkostossa suunnittelemassa ja toteuttamassa Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutusta. Hän toimi Jyvä-hankkeen tutkijana ja Oamkin osahankkeen projektipäälikkönä 2014-2016.

Julkaisut ePookissa: 

  • Niemelä, E. & Alahuhta, M. 2017. Lääkehoidon osaamisen kehittyminen Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -koulutuksessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201706147246.
  • Niemelä, E. & Alahuhta, M. 2016. Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ollaan Jyvällä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201603108706.
  • Alahuhta, M. & Niemelä, E. 2013. Kliininen potilaskoe varmensi osaamista Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -koulutuksessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 18. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201310096527.

Julkaisut Oamkin julkaisurekisterissä