Oulun ammattikorkeakoulu

Oja, Paula

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, NordLab

paula.oja(at)nordlab.fi

p. 040 821 0487

Kuvassa Paula Oja

TtT, SHO, ELH Paula Oja toimii NordLabin kehityspäällikkönä. Kehityspäällikön tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa strategian laadinnassa ja jalkauttamisessa sekä opastaa toimintaprosessien kuvaamista. 

Hänen asiantuntijuusalueita ovat kliininen laboratoriotyö, kliinisten laboratoriopalvelujen kehittäminen, potilasturvallisuus, toimintaprosessien kuvaaminen, asiakastyytyväisyys, opettaminen ja opinnäytetöiden ohjaus.