Oulun ammattikorkeakoulu

Teemoitetun kokonaisuuden julkaiseminen ePookissa

ePookissa voidaan julkaista myös teemoitettuja julkaisuja. Teemoitetulla julkaisulla tarkoitetaan julkaisua, joka koostuu esimerkiksi useasta samaan aiheeseen liittyvästä artikkelista. Teemoitettu kokonaisuus voi syntyä jo olemassa olevista erillisistä artikkeleista tai sen voi rakentaa tietyn teeman ympärille kutsumalla siihen kirjoittajia. Tässä esimerkki eräästä teemajulkaisusta, joka on julkaistu ePookissa. 

  • Kiviniemi, L., Koivisto, K. & Koivunen, K. (toim.) 2015. Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-130-2.

Toimittaminen

Teemoitetulla julkaisulla on toimittaja (toimittajat), joka hankkii julkaisun artikkelit ja on yhteydessä kirjoittajiin. Hän myös tarvittaessa kutsuu teemoitetun julkaisun kirjoittajat. 

 

Julkaisuprosessi ja aikataulu

Teemoitetun julkaisun julkaisuprosessiin on hyvä varata aikaa vähintään kolme-neljä kuukautta.

Esimerkki julkaisuprosessista ja aikataulusta:

Toimitetun teoksen vaiheet kuvana