Oulun ammattikorkeakoulu

Tk-julkaisuneuvosto

Tutkimus- ja kehitystyön julkaisuneuvostoon (2016–2018) kuuluvat:

  • Jussila Aino-Liisa, Terveydenhuollon erityisalat (pj.)
  • Ahvenlampi Sirpa, Tutkimus- ja kehittämispalvelut (siht.)
  • Haapala Anne-Maria, Viestintäpalvelut
  • Hannula Manne, Informaatioteknologia
  • Koistinen Minna, Kirjasto
  • Kokko Riitta, Kirjasto
  • Palokangas Teemu, Kulttuuri
  • Pousi Juha, Ammatillinen opettajankoulutus
  • Virkkula Outi, Luonnonvara-ala 
  • Vuorela Taina, Liiketalous

Tk-julkaisuneuvosto päättää Oamkin tutkimus- ja kehitystyön julkaisujen toimintamallista, linjauksista sekä kehittämisestä. Toimitussihteeri tekee ehdotuksen julkaisuista tk-julkaisuneuvostolle ja vastaa julkaisusta.