Oulun ammattikorkeakoulu

Tk-julkaisuneuvosto

Tutkimus- ja kehitystyön julkaisuneuvostoon (2019–2021) kuuluvat:

  • Jussila Aino-Liisa, Terveydenhuollon erityisalat (pj.)
  • Ahvenlampi Sirpa, Tutkimus- ja kehittämispalvelut (siht.)
  • Haapala Anne-Maria, Viestintäpalvelut
  • Koistinen Minna, Kirjasto
  • Kokko Riitta, Kirjasto
  • Kuula Kai, Rakennustekniikka
  • Palokangas Teemu, Kulttuuri
  • Pousi Juha, Ammatillinen opettajankoulutus
  • Räisänen Teppo, Informaatioteknologia
  • Virkkula Outi, Luonnonvara-ala 

Tk-julkaisuneuvosto päättää Oamkin tutkimus- ja kehitystyön julkaisujen toimintamallista, linjauksista sekä kehittämisestä. Toimitussihteeri tekee ehdotuksen julkaisuista tk-julkaisuneuvostolle ja vastaa julkaisemisesta.