Opiskelu

Viimeksi päivitetty 11.3.2011 klo 14:08

Opiskelurauhaa rakentamassa

Teksti: Suvi Peltola Kuva: Pekka Kallasaari

Ammattikorkeakouluopiskelijan työtä on opiskelu ja työpaikka korkeakoulun yksikkö. Extra selvitti, millaiset puitteet Oamk antaa opiskelijan arkiselle aherrukselle.

Kätilöksi opiskeleva Niina Airaksinen ei ole joutunut piikittelyn tai muun kiusaamisen kohteeksi.

Sosiaali- ja terveysalan yksikössä opiskelevan Niina Airaksisen mukaan työrauhaa on tarvittaessa löytynyt.

– Ensimmäisinä vuosina opiskelin paljon ryhmässä, jossa oli sekä kätilö- että sairaanhoitajaopiskelijoita. Samassa tilassa saattoi olla yli 40 ihmistä, ja meteli yltyä häiritseväksi, itse kätilöksi opiskeleva Niina kertoo.

Koulukiusaamista Niina ei ole havainnut. Opiskelijoiden ja opettajien välisessä yhteistyössä hän sen sijaan näkee parantamisen varaa.

– Toisinaan opettajat tuntuvat ajattelevan juuri heidän opettamansa aiheen ajavan kaiken edelle, ikään kuin he eivät muistaisi monien muidenkin opintojaksojen työllistävän meitä.

Opiskelun lisäksi tehtävä ansiotyökin saattaa häiritä opiskelijan keskittymistä opintoihin. Erityisesti hoitoalalla näyttää siltä kuin alan opiskelijat revittäisiin koulun penkiltä työhön.

– Tein palkkatyötä jonkin aikaa ennen opintojen alkua. Tuolloin kertyneillä säästöillä ja opiskelijan tuilla olen voinut keskittyä opintoihini, eikä minun ole tarvinnut tehdä töitä, Niina kertoo.

Rytmiä ja ryhmähenkeä

Terveydenhoitaja Lahja Eriksenin mukaan opiskelun ja työn yhteensovittaminen on haastavaa. Toimeentulon ansaitsemiseen käytetty aika on pois joko opiskelusta, unesta, ystävyys- tai seurustelusuhteista. Opiskelijaterveysasemalla työskentelevä Lahja kehottaa antamaan merkitystä tavallisille asioille.

– Tarpeeksi lepoa, liikuntaa ja ravintoa. Itselle sopivan rytmin löytäminen on tärkeää.

Lahja pitää erityisen tärkeänä sitä, että jokainen opiskelija tuntisi itsensä osaksi ammattikorkeakouluyhteisöä. Ulkopuolisuuden tunteesta saattaa muodostua uhka henkilökohtaiselle työrauhalle.

– Toiset taas kokevat, että heitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Esimerkiksi siitä, että opettaja järjestelmällisesti syrjisi jotakuta, tullaan kuitenkin puhumaan hyvin harvoin.

Opiskelijaterveydenhuolto on yksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden työrauhaa tukevista ja edistävistä tahoista. Joka syksy terveydenhoitajat tapaavat kaikki Oamkin uudet opiskelijaryhmät ja tarjoavat mahdollisuutta ilmaiseen terveystarkastukseen.

– Onneksi aika on muuttunut niin, että kipeämmistäkin asioista uskalletaan puhua paremmin. Yleensä apua tarvitsevat ottavat yhteyttä viimeistään, kun vanhemmat, ystävät tai opinto-ohjaaja häntä siihen kehottavat.

Jokaisessa Oamkin yksikössä toimii myös opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyvä opiskelijahuoltotyöryhmä, johon kuuluu edustajia sekä yksiköstä että opiskelijaterveysasemalta.

Tiedostamista ja tuutorointia

Liiketalouden yksikön yksikönjohtaja Päivi Vesala kertoo, miten heidän yksikössään edistetään opiskelijoiden työrauhaa.

– Seuraamme huolella opintojen edistymistä ja tiedostamme ongelmakohdat. Liiketalouden yksikössä toteutetaan englanninkielisiä koulutusohjelmia, joten erityishuomion kohteena on kansainvälisten opiskelijoiden integroiminen ryhmiin.
– Suuri merkitys on aktiivisella tuutoritoiminnalla. Lisäksi jokaisesta opintoryhmästä valitaan yksi opiskelija, edusmies, joka toimii äänenä ryhmän ja henkilökunnan välillä.

Päivikin tunnistaa isojen opiskeluryhmien ongelmat: muiden opiskelijoiden keskustelu voi häiritä keskittymistä. Kaiken kaikkiaan niin Liiketalouden yksikössä kuin koko Oamkissa työrauha vaikuttaa kuitenkin varsin turvatulta.

Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook