Opiskelu

Viimeksi päivitetty 11.3.2011 klo 14:08

Musiikkia ilman rajoja

Teksti ja kuva: Susanna Siironen

Pian voi olla arkipäivää, että musiikin opiskelija ja opettaja istuvat eri puolilla maailmaa. Etäopetus on tämän päivän sana, ja myös musiikin opetuksessa tahdotaan hyödyntää kehittyvää teknologiaa.

Oulun seudun ammattikorkeakoulussa testattiin virtuaaliopetuksen toimivuutta. Viulua soittaa Aino Pohjanen.

Oamk on mukana vasta käynnistyneessä etäopetushankkeessa yhdessä neljän muun toimijan kanssa. Hankkeen myötä Oamkista valmistuu musiikinopetuksen uranuurtajia.

– Opiskelijamme varmasti viedään käsistä, kun he hakevat töitä, sillä tällaista järjestettyä etäopetuksen koulutusta ei ole aiemmin juuri ollut, hankkeen parissa työskentelevä musiikin osaston lehtori Kristiina Puolitaival väläyttää tulevaisuuden näkymiä.

Kansainväliset rajat ylittävän hankkeen on tarkoitus kehittää musiikin etäopetusta ja sen opetukseen käytettävää teknologiaa. Hankkeessa Oamkin lisäksi ovat mukana Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Piteån musiikkikorkeakoulu, joka on osa Luulajan teknillistä yliopistoa, Tromssan musiikkikorkeakoulu sekä Särestön kamarikonsertit -yhdistys ry.

Oamkin rooli hankkeessa on kouluttaa sekä etäopetusta ohjaavia opettajia että pedagogiikanopiskelijoita, jotka harjoittavat etäopetustoimintaa osana opetusharjoitteluaan. Samalla opiskelijaryhmä on musiikin virtuaaliopetuksen tutkimisen kohderyhmä.

Etäopetuksen hyödyntämistä

Kaksivuotinen hanke on käynnistynyt rytinällä helmikuussa ja syksyllä oppilaat pääsevät hyödyntämään virtuaaliopiskelun mahdollisuutta.

– Meidän pedagogiikan opiskelijat harjoittavat etäopetusta Lapissa. He voivat pitää virtuaalisen etäopetustunnin vaikka kerran viikossa esimerkiksi Rovaniemelle tai Posiolle. Tarkoitus ei ole kuitenkaan hylätä perinteistä opetusta, Kristiina painottaa.

Oamkin opiskelijat paitsi harjoittelevat etäopetusta virtuaalisesti, myös osallistuvat opiskelijoina etäopetuskursseille. Musiikin osastolla on hyvät yhteistyösuhteet Tromssan ja Luleån korkeakouluihin. Näitä suhteita halutaan vahvistaa entisestään etäopetushankkeen puitteissa. Yhtenä hankkeen päätarkoituksena on luoda toimivat yhteistyöverkostot pohjoisessa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

– Kun miettii pohjoisen ongelmia, niin ne ovat pitkät välimatkat ja se, että laadukas opetus voi olla kaukana. Virtuaaliopetuksen avulla opiskelijoille voidaan järjestää huippuluokan opetusta mistäpäin maailmaa tahansa. Opiskelumahdollisuuksia lisäämällä saamme myös pohjoisen ja syrjäseutujen vetovoimaa lisättyä, Kristiina pohtii.

Virtuaaliopetuksen avulla opiskelijoille voidaan järjestää huippuluokan opetusta mistäpäin maailmaa tahansa.

Pilottikokeilu

Kristiina kertoo etäopetushankkeessa olevan myös paljon haasteita. Hanke on vasta pilottikokeilu, jolla on tarkoitus kehittää virtuaalista musiikin opetusta.

– Jo pelkästään oikeanlaisten laitteiden hankinta on haastavaa. Laitteet eivät saa olla opetuksen este, vaan apuväline, hän huomauttaa.

Videokonferenssilaitteet on tarkoitettu puheen, ei musiikin välittämistä varten. Teknologian kehitys kulkee hankkeen rinnalla koko ajan.

– Joka kerta, kun otamme yhteyden toiseen paikkaan, kehitämme ja testaamme yhteydenpitoa ja laitteistoa. Hankkeessa on mukana paljon myös teknologian asiantuntijoita, Kristiina kertoo.

Haasteet eivät keskity pelkästään laitteisiin, sillä virtuaaliopetus muokkaa myös opetustapoja. Etäopetusta opiskellessa pohditaan, millä metodeilla opetus onnistuu, kun opettaja ja opiskelija eivät ole enää samassa tilassa. Musiikin osaston pedagogiikan opiskelijat saavat olla mukana virtuaaliopetuksen pioneerityössä, josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa.

– Profiloituminen ja erikoistuminen virtuaaliopetuksessa on todella hyvä asia opiskelijalle. Hankkeen jälkeen opinnoista onkin tarkoitus tulla pysyvä osa opetustarjontaa, Kristiina kertoo tulevaisuuden näkymiä.
Kommentit

23.9.2009 klo 10:29
Terve. Hieman tarkentaisin artikkeliasi, sillä aikaisemminkin on musiikkia opetettu videoneuvottelun avulla. Samaten on opetusjärjestelyjä tutkittu. Vuosina 1997-2000 opetin Utsjoen yläasteen oppilaille musiikkia ja samaan aikaan Helsingin ja Oulun yliopistoista opetettiin saman koulun lukiolaisia (Pekka Evijärvi ja Petri Siromaa). Yhteistyössä Xenexin ja PianoDisc Finlandin kanssa julkaistiin kehitystyön tuloksena 1997 videoneuvottelun ja MIDI-viestin yhdistävä sovellus. Tämän sovelluksen käyttö on ollut menneellä vuosikymmenellä arkipäivää Lapin ja Kuhmon musiikkiopistoissa.

Sibelius-Akatemian ja Kuhmon osaamiskeskuksen yhteinen aluekehityshanke vv. 2001–2003 paljolti keskittyi videoneuvottelun musiikinopetuskäytön kehitys- ja tutkimustyöhön. Sen loppuraporttiin kannattaa tutustua www2.siba.fi/aluekehityshanke/loppuraportti.pdf
Varsinkin luvuissa 5. ja 6. on aiheeseen liittyvää tietoa.

Kannattaa myös tutustua kirjaan
Ojala, J., Salavuo, M., Ruippo, M. & Parkkila, O. (toim.) 2006. Musiikkikasvatusteknologia. Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.
Siinä on ainakin seuraavat suoraan aiheeseen liittyvät artikkelit:
Matti Ruippo: Videoneuvottelu
Tita Vester-Mäkinen: Videoneuvottelu musiikinopetuksessa
– opettajan näkökulma
Helena Rantasuo: Kuvaus Lapin musiikkiopiston ympäristöstä ja
toiminnasta

Suosittelisin perkaamaan Philip Donnerin artikkelivarastoa osoitteessa www.znak.fi/user/pdonner/
Ehkäpä myös artikkeleissani voisi olla kiinnostavaa tietoa personal.piramk.fi/matti.ruippo/page3/page3.html

Mainittakoon vielä, että PIRAMKissa on jo neljänä lukuvuotena käytetty videoneuvottelua musiikinopetuksessa normaalin luentotyyppisten opetustilanteiden lisäksi. Parhaillaan opetamme kitaran- basson- ja pianonsoittoa Utsjoelle ja kitaransoittoa Sodankylään. Opetustyöhön on aina liittynyt myös pedagogista selvitystyötä ja laitekehitystyötä. Auskultoijina ovat nimittäin musiikkiteknologian pedagogeiksi valmistuvat 3. vuoden opiskelijat. Onpa mukana myös musiikinopettajiksi valmistuvia ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa musiikinteorian opettajiksi valmistuvat opettavat kuhmolaisia. Erityisesti yhteistyötä olemme tehneet Philip Donnerin ja Tatucomin kanssa.
Nopeasti tulee mieleen myös E-P:n musiikkiopisto, jossa videoneuvottelua on käytetty teorianopetuksessa.
Odotan mielenkiinnolla projektinne etenemistä ja sen tuloksia. On hienoa, että tärkeää asiaa viedään eteenpäin.
Matti Ruippo

Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook