Opiskelu

Viimeksi päivitetty 11.3.2011 klo 14:08

Talon tavat tutuksi

Teksti: Aleksanteri Pikkarainen Kuva: Milan Kolarovic

Ensi askeleet opintiellä Oamkissa ovat valtavan jännittäviä. Opiskelutoverit, opettajat, tilat ja käytännöt ovat uutta ja ihmeellistä. Ilman kunnollista opastusta itse opiskelun aloittaminen olisi luultavasti mahdotonta.

OTE ry:n puheenjohtaja Olli Jarva ja tuutorvastaava Juha Jämsä suunnittelemassa juonia uusille opiskelijoille.

Alun shokkia vaimentamaan ovatkin olemassa opinto-ohjaajien, tuutoreiden ja muun ammattikorkeakoulun henkilökunnan yhdessä suunnittelemat perehdytyspäivät, orientaatioviikot, intensiiviviikot tai orientoivat päivät.

Nimi vaihtelee yksiköstä riippuen, mutta tarkoitus on sama: auttaa uutta opiskelijaa sisäistämään opiskelijaelämän kiemurat. Ensimmäiset viikot ovat osa opintojaksoa, joka liittyy opiskeluun oppimiseen.

Näistä asioista pitää kertoa, mutta on itsestäänselvyys, etteivät kaikki asiat tule kerralla selviksi ja perehdytystä tarvitaan läpi opintojen.

Perehdytyksessä eroja ja yhtäläisyyksiä

Eri yksiköiden perehdytysviikot sisältävät tietyt samat asiat, mikä onkin uuden opiskelijan kannalta erittäin tärkeää. Esimerkiksi opiskelijalle kuuluvista palveluista kertominen on jo oikeusturvan kannalta keskeinen asia, mutta sitä ei tule pitää itsestäänselvyytenä.

– Kun tulin opiskelemaan, palveluista kerrottiin niukanlaisesti. Kun intensiiviviikkoja pari vuotta sitten suunniteltiin uudelleen, oli puhetta, että palvelut saavat lisää tilaa, kertoo Tekniikan yksikön neljännen vuoden opiskelija ja nykyinen tuutorivastaava Juha Jämsä.

Jokaiselle kuuluvia palveluita ovat esimerkiksi kirjastot, liikuntapalvelut, opiskeluterveydenhuolto ja opintopsykologin palvelut. Näiden palvelujen henkilökunta esittelee itsensä ja kertoo toiminnastaan jokaisessa yksikössä heti ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Jokaiselle opiskelijalle kerrotaan myös omasta koulutusohjelmastaan ja suuntautumisvaihtoehdostaan. Tällä tavoin opiskelija saa ensimmäiset kontaktit uusiin opettajiinsa ja muuhun henkilökuntaan. Opiskelijoille kerrotaan myös erilaisista opiskeluun liittyvistä erittäin tärkeistä talon tavoista kuten tenteistä, hyväksiluvuista ja lukujärjestyksistä.

– Näistä asioista pitää kertoa, mutta on itsestäänselvyys, etteivät kaikki asiat tule kerralla selviksi ja perehdytystä tarvitaan läpi opintojen, toteaa Juha.

Yksi uusille opiskelijoille keskeinen, mutta usein myös paljon päänvaivaa aiheuttava asia on tietotekniikan käyttö. Luonnollisesti tietotekniikalla on erilainen merkitys eri yksiköissä, koska Oamkin koulutusalakirjo on laaja.

Esimerkiksi Tekniikan yksikön intensiiviviikko painottuu juuri itsenäiseen tietotekniikan hallitsemiseen, mutta myös Sosiaali- ja terveysalan yksikössä se on tätä nykyä merkittävässä asemassa. Opiskelijoiden tulee osata käyttää yhteistä opiskelijoiden intraa, Asiota ja sähköpostia. Lisäksi jokaisella yksiköllä on omat oppimisympäristönsä.

– Etenkään tekniikkaa tuskin pääsee edes opiskelemaan kukaan, joka ei hallitse tietotekniikan perustaitoja, joten asiasta on turha ottaa liikaa paineita, neuvoo Juha.

Tuutoreilla tärkeä rooli

Henkilökunnan lisäksi keskeisessä asemassa uusia opiskelijoita opastamassa ovat OSAKOn kouluttamat opiskelijatuutorit. Ensimmäisistä päivistä lähtien tuutorit ovat ne, johon uudet opiskelijat voivat luottamuksella turvautua kaikissa mieltään askarruttavissa kysymyksissä. Tuutoreiden tulee olla helposti lähestyttävissä, sillä usein on helpompi kysyä neuvoa toiselta opiskelijalta kuin opettajilta tai muulta henkilökunnalta.

Tuutoreiden kenties tärkein tehtävä on uusien opiskelijoiden ryhmäyttäminen eli tutustuttaminen toisiinsa omissa opiskeluryhmissä. Useimmiten tämä tapahtuu erilaisten jäätä murtavien tutustumisleikkien tai pienimuotoisten kilpailujen kuten rastisuunnistuksen avulla.

– Tekniikan yksikössä tuutorit vastaavat myös tilojen esittelystä, eli kuljettavat matkaoppaan tavoin uusia opiskelijoita ympäri kampusta, kertoo Juha.
Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook