Apua

Viimeksi päivitetty 11.3.2011 klo 14:08

Perfektionisti ei pitkälle pötki

Teksti: Riikka Pehkonen Kuva: Milan Kolarovic

Syksyllä 2009 alkaneet Oamkin omat Valtti-ryhmät ovat täyttyneet nopeassa tahdissa. Yhä useampi tuntee tarvitsevansa ulkopuolista apua opintojensa loppuun saattamisessa.

Kynnyksen madaltaminen voi joskus olla paikallaan.

Vuoden 2009 alussa käynnistetyn Valtti-hankkeen tarkoituksena on tukea opiskelijaa paitsi opinnäytetyön tekemisessä myös urasuunnittelussa sekä erilaisissa työelämän vaatimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Ongelmia käsitellään Valtissa ryhmäkeskusteluiden avulla, yksilöohjauksessa sekä erilaisilla asiantuntijavierailuilla. Tapaamisten lisäksi ryhmäläiset voivat keskustella Valtin omassa nettiblogissa ja Facebook-sivuilla.

– Pohjimmiltaan toiminnassa on kyse opiskelijan itsetunnon kehittämisestä ja omien vahvuuksien löytämisestä. Vertaistuki on tässä mainio väline, johon ryhmäkeskusteluillakin pyritään. Vinkkejä voi saada ja jakaa niin opinnäytetyön sisällöstä kuin opiskeluelämästä yleensäkin, Valtin projektisuunnittelija, opinto-ohjaaja Maria Andersen kertoo.

Matalan kynnyksen paikka

Valtti kokoaa yhteen monenlaisia opiskelijoita. Toisilla voi olla pitkiäkin katkoksia opiskelussa eikä opiskelupaikassa ole näyttäydytty enää puoleen vuoteen. Toiset ovat tunnollisia suorittajia, joille opinnäytetyö tuottaa muuten vain ylimääräistä tuskaa.

– Mitään rajaa ei ole, milloin mukaan voisi tulla. Jokainen, joka tuntee tarvitsevansa tukea opiskelussa, on tervetullut Valttiin, projektisuunnittelija, opinto-ohjaaja Susanna Martikkala huomauttaa.

Mikä sitten viivästyttää opintoja?

– Syitä on lukuisia. Nykyopiskelijan arki on rankkaa. Monet tekevät opiskeluiden rinnalla töitä ja sitten on vielä perhe-elämä – stressiä kertyy monesta lähteestä. Paineet voivat konkretisoitua juuri opinnäytetyön tekemisen viivästymisenä.

Tällöin on tärkeää laittaa asiat oikeaan järjestykseen ja miettiä, mikä on tärkeää.

– Kaikkea ei pysty eikä tarvitsekaan tehdä. Keskitymme kursseilla juuri ajanhallinnan kysymyksiin, Susanna sanoo.
Koetamme viestiä opiskelijalle, että korkeakoulu ja opiskelu itsessään antavat hyvät valmiudet pärjätä.

Ikiopiskelijana on turvallista

Myös itse valmistuminen, työelämän vaatimukset sekä mahdolliset pätkätyöt ahdistavat opiskelijoita. Opiskelijastatuksen taakse on helppo piiloutua ja pitkittää näin omaa valmistumista.

– Koetamme viestiä opiskelijalle, että korkeakoulu ja opiskelu itsessään antavat hyvät valmiudet pärjätä. Työelämä ei ole loppujen lopuksi sen vaativampi paikka kuin korkeakoulukaan, Maria sanoo.
– Myös jonkinlaisen epävarmuuden sietäminen kuuluu minusta asiaan. Ensimmäisen työpaikan ei tarvitse olla se eläkevirka. Erilaisista osa-aikatöistä, harjoitteluista ja sijaisuuksista syntyy arvokasta kokemuspääomaa, joka voi myöhemmin johtaa varsinaiselle työuralle, Susanna lisää.
Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook