Opiskelu

Viimeksi päivitetty 11.3.2011 klo 14:08

Katseet tulevaan

Teksti: Aleksanteri Pikkarainen Kuva: Helena Rauatmaa

Vaikka tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, Extra pyysi kolmen hyvin erilaisen koulutusalan edustajia avaamaan tulevaisuuden visioitaan.

Rakennustekniikan koulutusohjelman koulutusohjelmavastaava Pekka Kilpisen mukaan rakennusteknologian tavoitteena ja haasteena on yhä energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi rakentaminen.

Maatalous-, terveydenhuolto- ja rakennusala ovat kaikki erilaisia aloja myös tulevaisuuden näkymiltään. Yhtäläisyyksiäkin on kuitenkin havaittavissa. Yksi arvioitavissa oleva tekijä on työllisyys.

Meneillään oleva taantuma vaikuttaa vahvasti esimerkiksi rakennusalaan. Työllisyydessä vuoden 2005 huippulukemia ei ennusteiden mukaan saavuteta vielä muutamaan vuoteen.

– Nyt onkin hyvä aika kouluttautua ja terävöittää kynsiään tulevaa nousukautta silmällä pitäen, toteaa rakennustekniikan koulutusohjelman koulutusohjelmavastaava Pekka Kilpinen.
Ihmistä teknologialla ei voi korvata

Taantuma ei vaikuta työllisyyteen samalla tavalla terveydenhuoltoalalla. Merkittävin tekijä on Suomen ikärakenne, joka jatkaa paisumistaan vanhempien ikäluokkien kohdalla.

– Alalla on työvoimapula jo nyt ja näillä näkymin se vain pahenee. Etelä-Suomessa tilanne on pahin, mutta avoimia virkoja on myös esimerkiksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa, hoitotyön koulutusohjelman koulutusohjelmavastaava Raija Rajala kertoo.

Maaseudun ja maatalouselinkeinon elinvoimaisuudesta on puhuttu mediassa jo pitkään. Maatalousalan kehitystä tukevan ProAgria Oulun yhteydessä toimivan Oulun Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen toiminnanjohtaja Maija-Liisa Tausta-Ojala on kuitenkin luottavainen tulevaisuuteen ja uskoo maatalouden työllistävän jatkossakin.

– Ruokaa tarvitaan myös tulevaisuudessa yhä suuremmalle määrälle ihmisiä.

Marja-Liisa toivoo, että hyvinvoiva maaseutu olisi koko kansan yhteinen arvostuksen kohde ja voimanlähde myös tulevaisuudessa.

Teknologian kehitys vastaa alojen haasteisiin

Teknologian käyttö on merkittävää kaikilla tarkastelluilla aloilla ja tulevaisuudessa se vain kasvaa. Tekniikan käytöllä pyritään kuitenkin erilaisiin lopputuloksiin. Esimerkiksi sairaanhoitajan työssä tekniikan tarkoitus on vapauttaa hoitajia sellaisiin tehtäviin, joissa heitä oikeasti tarvitaan.

– Ihmistä teknologialla ei voi korvata, Raija toteaa.

Teknologian avulla pyritään hoidon laadun parantamiseen esimerkiksi mahdollisessa työvoimapulassa. Sairaanhoitajien koulutuksessa tulevaisuuden teknologiaa edustaa simulaatio-oppiminen, jossa tietokonein ohjattavat nuket toimivat potilaina. Sen avulla voi pian opiskella kuten oikeassa sairaalaympäristössä, esimerkiksi yhteistyössä lääketieteen opiskelijoiden kanssa.

Maaseutuelinkeinon saralla teknologia tulee lyömään läpi koko sektorin. Koko elinkeinon tehokkuuden kannalta se on aivan keskeinen asia. Automaatioon onkin siirrytty jo monella osa-alueella, kuten maidontuotannossa.

Rakentajat ovat pelastamassa maailmaa
– Tulevaisuuden juttu on esimerkiksi RFID-tunnistetekniikka, jonka avulla vaikkapa eläinten korvamerkkeihin saadaan liitettyä suuriakin määriä tietoja, maaseudun kehittämisen koulutusohjelman koulutusohjelmavastaava Tuomo Pesola kertoo.

Rakennusteknologian tavoitteena ja haasteena on yhä energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi rakentaminen. Teknologiaa kehitetään parhaan osaamisen mukaan ja valtiokin on kiristänyt rakennusmääräyksiä. Myös Oamk on mukana kansallisissa ja kansainvälisissä rakennusfysiikkaa kehittävissä hankkeissa.

– Rakentajat ovat pelastamassa maailmaa, Pekka valaisee pilke silmäkulmassaan.

Hän on tyytyväinen siihen, että esimerkiksi ympäristöystävällinen puurakentaminen vahvana suomalaisena alueena sopii hyvin vallalla olevaan ympäristöteemaan.


avain Avainsanat:Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook