Yhdestä pensaasta isoksi ja yhtenäiseksi puistoksi

Teksti ja kuvat: Anne Aho

Merja Kaikkonen aikoi alun perin maaseutuelinkeinojen koulutuspuolelle, mutta harjoittelut suuntasivat vihersuunnittelualalle. Merja valmistui hortonomiksi Luonnonvara-alan yksiköstä ensimmäisen vuosikurssin joukossa vuonna 2000.

Suunnitteluhortonomi Merja Kaikkosen työnä on ohjata ja valvoa ympäristösuunnitteluprojekteja.

Suunnitteluhortonomi Merja Kaikkosen työnä on ohjata ja valvoa ympäristösuunnitteluprojekteja.

Vihertuotannon ja -aluesuunnittelun hortonomit työllistyvät rakentamis- ja suunnittelualoille. Merja on työskennellyt valmistuttuaan ympäristörakentamisen parissa. Nyt hän työskentelee toista vuotta Oulun teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut -yksikössä suunnitteluhortonomina.

– Toimin suunnitteluttajana eli ohjaavana osapuolena kaupungin omalle ympäristösuunnittelulle sekä suunnittelukonsulteille, jotka toteuttavat ison osan kohteidemme ympäristösuunnittelusta.

Työnkuvaan kuuluu valvoa ja ohjata ympäristösuunnitteluprojekteja ja niiden suunnitelmaratkaisuja sekä osallistua suurempien kokonaisuuksien rakennussuunnitteluhankkeiden ohjausryhmiin. Kohteina voivat olla esimerkiksi uusien kaupunginosien kadut ja puistoalueet.

Pienestä palasesta kokonaisuudeksi

Hortonomin koulutus kestää neljä vuotta ja valmistuneet voivat työllistyä monenlaisiin paikkoihin.

– On ollut jännä huomata, miten samasta yksiköstä valmistuneet ovat päätyneet ihan erilaisiin työpaikkoihin. Esimerkiksi opiskelukaverini työskentelee jätehuoltolaitoksen laatupäällikkönä.

Opiskeluaikoina käydyt kurssit ovat olleet hyödyksi. Merja naurahtaa, että matematiikanopettajankin opit ovat olleet kovassa käytössä. Hän kiittelee erityisesti sitä, että opiskelijat pistettiin ryhmätöihin.

– Tässä työssä toimitaan tiiminä ja silloin sosiaaliset taidot ovat tärkeitä. On osattava kertoa oma asiansa ja uskaltaa kysyä muilta, jos ei tajua jotain. On hyvä, että tätä taitoa opetetaan.

Suunnitteluhortonomin on oltava Merjan mukaan kiinnostunut myös muusta kuin omasta erikoistumisalastaan. Kaiken asiantuntija ei tarvitse olla, mutta esimerkiksi infrarakentamisesta on ymmärrettävä edes vähän.

– Vihersuunnittelussa on tärkeää ymmärtää kokonaiskuva. Ei auta ajatella, että passaako johonkin yhteen kohtaan jokin pensas, vaan ympäristö pitää huomioida kokonaisuutena.

Ylpeydentunne rinnassa

Jos tästä kuvasta ymmärtää erinäisiä asioita ja tällaisen tekeminen kiinnostaa, on hortonomin koulutus oikea vaihtoehto.

Jos ymmärrät tästä erinäisiä asioita ja tällaisen tekeminen kiinnostaa, on hortonomin koulutus oikea vaihtoehto.

Viherrakentamisen puolella kesä on kiireisintä aikaa. Merjan työssä kiireisintä aikaa on talvikausi, jolloin suunnittelutyö on vauhdissa.

– Kiireisimpinä aikoina kalenterini on täynnä ohjausryhmien palavereita, joissa käydään rakennussuunnitelmia läpi. Kesät ovat rauhallisempaa aikaa, sillä silloin suunnittelut kohteet ovat työn alla ja uusia kohteita hahmotellaan.

Merja tarkastaa ympäristösuunnitelmat noin kolmesta neljään kertaan ennen lopullista hyväksymistä. Kun kohteen suunnittelua on tullut katsottua useampi kuukausi paperilta, on se mukava nähdä valmiina.

– Vapaa-ajalla tulee katsottua paikkoja, joiden suunnittelussa on ollut mukana. On mukava ajatella, että olen itse ollut vaikuttamassa kaupunkilaisten ympäristön parantamiseen. Siitä tulee sellainen pieni ylpeydentunne, Merja hymyilee.

Lue lisää aiheesta
Ullakko - Maa- ja metsäasiat veivät Ritan mukanaan
Spotti 7/2006 - Elämää ammattikorkeakoulun jälkeen


avain Avainsanat: alumnit, työllistyminenViimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook