Opiskelu

Viimeksi päivitetty 26.1.2012 klo 12:48

Melkein kuin oikea potilas

Teksti ja kuvat: Heikki Ylipaavalniemi

Sosiaali- ja terveysalan yksikön simulaatio- ja virtuaaliympäristö mahdollistaa opiskelijoille todellisten tilanteiden harjoittelun, jossa virheetkin ovat sallittuja ja niistä voi oppia.

Harri Köyhäjoki ventiloi ja kuuntelee potilaan hengitysääniä samalla, kun Riikka Herranen elvyttää ja Timo Mäkinen avaa potilaalle suoniyhteyttä.

Katso esittelyvideo simulaatio- ja virtuaaliympäristöistä

INNOPI-video

55-vuotias Väinö on ollut pihalla tekemässä lumitöitä ja sisälle tultuaan valittaa rintakipua. Pian Väinö lyyhistyy lattialle eikä hengitä. Vaimolle tulee kiire soittaa paikalle ambulanssi ja saada miehelleen apua.

Tällaiseen tilanteeseen saapuvat ensihoidon opiskelijat Harri Köyhäjoki, Timo Mäkinen, Juho Siltala ja Riikka Herranen. Ensihoitajat ottavat tilanteen haltuun, yksi kartoittaa tilanteen vaimon kanssa ja samalla johtaa tilannetta muiden aloittaessa hoitotoimenpiteet.

Simulaatiopotilaiden opiskelijat voivat harjoitella sellaisia tilanteita, joihin ei helposti kehity rutiinia.

- Erityisesti harvinaiset tilanteet kuten lapsipotilas tai elvytys ovat erittäin hyödyllisiä simukeikkoina, koska niitä tulee vastaan työelämässä harvoin ja siksi niihin ei muodostu kunnollista rutiinia, pohtii Juho Siltala.
Simulaatioharjoituksissa oppii oikeasti joka kerta jotain uutta

Juhon mielestä tämän realistisempaa harjoittelutilannetta ei koulussa ole.

- Eihän nukke ole sama asia kuin oikea, hädässä oleva potilas, mutta yllättävän opettavaa niitä on hoitaa ajatellen oikeaa tilannetta.

Ensihoitajien saatua tilanteen stabilisoitua, jatkuu Väinön matka ensiapupoliklinikalle, jossa sairaanhoitajiksi opiskelevat Annika Holappa, Miia Eskonniemi ja Janne Haataja jatkavat potilaan hoitoa. Ennen hoitojen aloittamista ensihoitajat käyvät potilaan tiedot läpi ja pohjustavat aloitettavia hoitotoimenpiteitä.

Kaikki hoitotilanteet kuvataan videolle ja ne käydään lopuksi yhdessä opiskelijoiden kanssa läpi. Palaute ja tilanteiden purkaminen ovatkin erittäin tärkeitä asioita oppimisen kannalta.

- Hauskinta tietenkin on että näkee onko sieltä koulunpenkiltä jäänyt päähän mitään ja osaako sitä soveltaa käytännössä. Ja onhan se mukavaa kavereiden kanssa käydä läpi miten se tilanne meni kaiken kaikkiaa ja vaihtaa kokemuksia, sanoo hoitotyön opiskelija Annika Holappa.
- Simulaatioharjoituksissa oppii oikeasti joka kerta jotain uutta, täydentää ensihoitajaksi opiskeleva Harri Köyhäjoki.

Hoitotyötä opiskelevat Miia Eskonniemi ja Janne Haataja voivat simulaationukkejen avulla harjoitella vaativia hoitotilanteita turvallisesti.

Suomen suurin simulaatioperhe

Sosiaali- ja terveysalan yksikössä on Suomen suurin simulaatioperhe, jonka avulla opiskelijat voivat harjoitella todellisuutta vastaavia vaativiakin hoitotilanteita todellisissa hoitotiimeissä. Teknisten hoitotaitojen lisäksi voidaan harjoitella niin sanottuja ei-teknisiä taitoja, kuten tiimityötä, tilanteen johtamista ja vuorovaikutustaitoja. Monet tilanteet ovat sellaisia, ettei niiden harjoitteleminen oikeassa elämässä olisi edes mahdollista potilasturvallisuuden vuoksi.

Simulaatioperheeseen kuuluvat kaksi aikuista nukkea, leikki-ikäinen lapsi sekä synnyttävä äiti vauvoineen. Potilaita voidaan myös muunnella erilaisten hoitotilanteiden varalle. Esimerkiksi traumatilanteita voidaan simuloida vaihtamalla nuken raajoja.

Nukeille voidaan harjoitella käytännössä lähes kaikkia toimenpiteitä, esimerkiksi verenpaineen mittaamista, elintoimintojen tutkimista, tippaan laittamista tai defibrilointia eli sähköiskujen antamista sydämelle.

Nuket ovat tietokoneohjattuja, ja harjoittelutilanteessa opettaja ohjaa omalta näyttöpäätteeltään tilanteen kulkua.

Ensihoidon tuntiopettaja Petri Roivaisen mukaan parhaimmillaan simulaattorit ovat ryhmätyö- ja moniammatillisten taitojen sekä esimerkiksi harvinaisten hätätilanteiden harjoittelussa, mutta esimerkiksi päivittäistä toimintaa potilaiden hoidossa tulisi käydä myös simulaattorissa läpi.

- Parasta palautetta on ollut se, kun opiskelijat ovat sanoneet, että he ovat kentällä hoitaneet juuri samanlaista potilasta kuin mitä ovat simulaattorissa harjoitelleet.

Sosiaali- ja terveysalan yksikössä kehitetään uusia innovatiivisia oppimisympäristöjä INNOPI–hankkeessa, jota rahoittaa Euroopan Unionin Sosiaalirahasto ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Simulaatioympäristön kehittäminen on hankkeen yksi osa-alue.

Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook