Opiskelu

Viimeksi päivitetty 11.3.2011 klo 14:08

Takaisin oman jutun pariin

Teksti ja kuva: Anne Aho

Syksyllä kolmannen opiskeluvuoden aloittava bioanalytiikan opiskelija Marjo Yrjänheikki pitää kansainvälisyyttä tärkeänä omalla alallaan. Uutta näkökulmaa ja osaamista opiskeluun hän on jo ehtinyt hakea Nairobista ja syksyllä suuntana on Lissaboniin.

Marjo Yrjänheikki osallistui kansainväliseen bioanalytiikan konferenssiin Nairobissa, jossa käsiteltiin muun muun muassa malariaa, tuberkuloosia ja hiviä.

Marjo Yrjänheikki pääsi kesäkuussa Kenian Nairobissa järjestettyyn kansainväliseen Biomedical Laboratory Science -kongressiin. Osallistuminen mahdollistui The International Federation of Biomedical Laboratory Sciencen hänelle myöntämällä stipendillä.

– Kongressin anti oli todella hyvä. Pääaiheina olivat malaria ja tuberkuloosia sekä hieman myös hiv. Asiantuntijaluentojen lisäksi vierailimme paikallisessa yliopistollisessa sairaalassa, Marjo kertoo.

Vaikka yliopistollinen sairaala oli maansa tasolla hyvä, poikkesi se Suomen oloista paljon.

– Hygieniataso ei ollut kovin korkea ja asioita tehtiin paljon käsin, koska tietokoneita ei ollut montaa. Ihailin kuitenkin sitä, että työntekijät tuntuivat olevan sitoutuneita työhönsä ja tekivät parhaansa niissä olosuhteissa.

Marjo halusi luentojen lisäksi tutustua uusiin ihmisiin. Se onnistui hyvin opiskelijafoorumissa, jossa eri maiden opiskelijat miettivät, kuinka opintosuunnitelmia voitaisiin yhdistää.

– Toiveena olisi saada perusopinnot maasta riippumatta samanlaiseksi. Pohdimme ryhmässä muun muassa sitä, mitä opintoja niihin pitäisi sisältyä ja miten asiaa voisi viedä eteenpäin.

Yliopistosta ammattikorkeakouluun

Marjo opiskeli ennen Oamkia parin vuoden ajan biofysiikkaa Oulun yliopistolla, kunnes opinnot eivät enää tuntuneet omalta.

– Halusin opiskella ihmisläheisempään työhön. Pidin pari välivuotta ja törmäsin sattumalta Oamkin bioanalytiikan koulutusohjelmaan. Kun tutustuin opetussisältöön, se tuntui haluamaltani koulutukselta. Tässä koulutuksessa voi itse vaikuttaa siihen, työskenteleekö esimerkiksi ihmisten parissa vai keskittyykö tutkimiseen.
Kansainvälisyys on mielestäni tärkeää tällä alalla. Tiede kehittyy koko ajan, joten aina on opittavaa ja tutkittavaa.

Ammattikorkeakouluopinnot ovat olleet Marjon mielestä hyviä juuri käytännönläheisyyden vuoksi.

– Siitä on paljon apua työelämässä, kun opiskelu on ollut käytännönläheistä.

Koulutusohjelmassamme ei varsinaisesti erikoistuta, mutta esimerkiksi vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla ja opinnäytetyöllä voi suuntautua tarkemmin johonkin osa-alueeseen.

Marjo on valinnut omiksi osa-alueikseen mikro- ja molekyylibiologiat. Mikrobiologiassa tutkitaan viruksia, bakteereja ja loisia, ja geeniteknologiassa keskitytään geenien tutkimiseen.

– Molekyylibiologiassa pääsemme käyttämään samanlaisia työvälineitä kuin esimerkiksi CSI-sarjassa, Marjo nauraa.

Kohti Lissabonia

Syksyllä Marjo lähtee Lissaboniin kolmen kuukauden harjoitteluun parin muun Sosiaali- ja terveysalan yksikön opiskelijan kanssa.

– Lissabon on uusi yhteistyökumppani yksiköllemme, joten olemme ensimmäisiä oamkilaisia siellä. Harjoitteluun lähden avoimin mielin ja toivon tutustuvani paikallisten olojen lisäksi uusiin ihmisiin.

Marjo kehuu yksikkönsä tarjoamia hyviä mahdollisuuksia lähteä kansainväliseen harjoitteluun, sillä ne on räätälöity sopimaan opintosuunnitelmaan, jolloin opiskeluaika ei pitene.

– Kansainvälisyys on mielestäni tärkeää tällä alalla. Tiede kehittyy koko ajan, joten aina on opittavaa ja tutkittavaa. Matkailun myötä esimerkiksi erilaiset taudit leviävät, jolloin eri maissa on oltava diagnosointi- ja hoito-osaamista. Tätä voidaan kehittää tekemällä yhteistyötä kansainvälisesti.

Kansainvälisellä yhteistyöllä bioanalyytikon ammattia voidaan Marjon mukaan tehdä myös tunnetummaksi. Samalla koulutuksia voitaisiin tehdä yhtenäisemmäksi.

– Silloin lähtö ulkomaille töihin ja sieltä tänne töihin tuleminen olisi helpompaa. Itsekin voisin joskus lähteä ulkomaille töihin, Marjo miettii.
Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook